Equalization translations for Serbian
authorZoranzoki21 <zorandori4444@gmail.com>
Sun, 14 Oct 2018 12:35:10 +0000 (14:35 +0200)
committerZoranzoki21 <zorandori4444@gmail.com>
Sun, 21 Oct 2018 17:36:31 +0000 (17:36 +0000)
Change-Id: I36a214181d24610fa0224d51223b1789d93be777

includes/api/i18n/sr-el.json
includes/installer/i18n/sr-el.json
languages/i18n/sr-el.json

index 1515426..cdb56ea 100644 (file)
@@ -1,12 +1,27 @@
 {
        "@metadata": {
                "authors": [
-                       "Milicevic01"
+                       "Milicevic01",
+                       "Zoranzoki21"
                ]
        },
        "apihelp-block-summary": "Blokiraj korisnika.",
        "apihelp-block-param-reason": "Razlog za blokiranje.",
+       "apihelp-createaccount-param-name": "Korisničko ime.",
        "apihelp-delete-summary": "Obriši stranicu.",
+       "apihelp-edit-param-text": "Stranica sa sadržajem.",
        "apihelp-edit-param-minor": "Manja izmena.",
-       "apihelp-feedrecentchanges-param-hidepatrolled": "Sakrij patrolirane izmene."
+       "apihelp-edit-example-edit": "Uređivanje stranice.",
+       "apihelp-emailuser-summary": "Slanje imejla korisniku.",
+       "apihelp-emailuser-param-target": "Korisnik je poslao imejl.",
+       "apihelp-feedcontributions-param-year": "Od godine (i ranije).",
+       "apihelp-feedrecentchanges-param-hidepatrolled": "Sakrij patrolirane izmene.",
+       "apihelp-filerevert-summary": "Vratiti datoteku u raniju verziju.",
+       "apihelp-help-example-recursive": "Sva pomoć u jednoj stranici.",
+       "apihelp-login-param-name": "Korisničko ime.",
+       "apihelp-login-param-password": "Lozinka.",
+       "apihelp-login-example-login": "Prijava.",
+       "apihelp-move-summary": "Premeštanje stranice.",
+       "apihelp-query+allrevisions-param-namespace": "Samo spisak stranica u ovom imenskom prostoru.",
+       "apihelp-stashedit-param-text": "Stranica sa sadržajem."
 }
index c3ca2d8..15ac139 100644 (file)
@@ -7,6 +7,15 @@
                        "Zoranzoki21"
                ]
        },
+       "config-desc": "Instalacioni program za Medijaviki",
+       "config-title": "Instalacija Medijavikija $1",
+       "config-information": "Informacije",
+       "config-localsettings-upgrade": "Otkrivena je datoteka <code>LocalSettings.php</code>.\nKako biste nadogradili ovu instalaciju, unesite vrednost <code>$wgUpgradeKey</code> u okviru ispod.\nNaći ćete je u <code>LocalSettings.php</code>-u.",
+       "config-localsettings-cli-upgrade": "Otkrivena je datoteka <code>LocalSettings.php</code>.\nKako biste nadogradili ovu instalaciju, pokrenite <code>update.php</code>",
+       "config-localsettings-key": "Ključ za nadogradnju:",
+       "config-localsettings-badkey": "Ključ za nadogradnju koji ste naveli je pogrešan.",
+       "config-upgrade-key-missing": "Otkrivena je postojeća instalacija Medijavikija.\nKako biste nadogradili ovu instalaciju, stavite sledeći red koda na dno vaše datoteke <code>LocalSettings.php</code>.\n\n$1",
+       "config-localsettings-incomplete": "Postojeći <code>LocalSettings.php</code> izgleda nekompletno.\nPromenljiva $1 nije postavljena.\nPromenite <code>LocalSettings.php</code> tako što ćete postaviti promenljivu, pa kliknite na „{{int:Config-continue}}”.",
        "config-session-error": "Greška pri započinjanju sesije: $1",
        "config-session-expired": "Vaši podaci o sesiji su istekli.\nSesije su podešene da traju $1.\nNjihov rok možete povećati postavljanjem <code>session.gc_maxlifetime</code> u php.ini.\nPonovo pokrenite instalaciju.",
        "config-no-session": "Vaši podaci o sesiji su izgubljeni!\nProverite Vaš php.ini i obezbedite da je <code>session.save_path</code> postavljen na odgovarajući direktorijum.",
        "config-back": "← Nazad",
        "config-continue": "Nastavi →",
        "config-page-language": "Jezik",
-       "config-page-welcome": "Dobro došli na MedijaViki!",
+       "config-page-welcome": "Dobro došli na Medijaviki!",
        "config-page-dbconnect": "Povezivanje sa bazom podataka",
        "config-page-upgrade": "Nadogradnja postojeće instalacije",
        "config-page-dbsettings": "Podešavanja baze podataka",
-       "config-page-name": "Naziv",
-       "config-page-options": "Postavke",
+       "config-page-name": "Ime",
+       "config-page-options": "Opcije",
        "config-page-install": "Instaliraj",
        "config-page-complete": "Završeno!",
        "config-page-restart": "Ponovno pokretanje instalacije",
-       "config-page-copying": "Umnožavanje",
+       "config-page-readme": "Pročitaj me",
+       "config-page-releasenotes": "Napomene o izdanju",
+       "config-page-copying": "Kopiranje",
        "config-page-upgradedoc": "Nadogradnja",
        "config-page-existingwiki": "Postojeći viki",
        "config-help-restart": "Želite li da obrišete sve sačuvane podatke koje ste uneli i ponovo pokrenete instalaciju?",
        "config-restart": "Da, pokreni ponovo",
        "config-welcome": "=== Provera okruženja ===\nSada će se izvršiti osnovna provera kako bi se utvrdilo da li je ovo okruženje pogodno za instalaciju Medijavikija.\nNe zaboravite da uključite ove informacije ako tražite podršku kako završiti instalaciju.",
-       "config-sidebar": "* [https://www.mediawiki.org Početna strana Medijavikija]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Contents Vodič za administratore]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ ČPP]\n----\n* <doclink href=Readme>Pročitaj me</doclink>\n* <doclink href=ReleaseNotes>Napomene o izdanjima</doclink>\n* <doclink href=Copying>Kopiranje</doclink>\n* <doclink href=UpgradeDoc>Nadogradnja</doclink>",
+       "config-sidebar": "* [https://www.mediawiki.org Početna strana Medijavikija]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Contents Vodič za administratore]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ ČPP]\n----\n* <doclink href=Readme>Pročitaj me</doclink>\n* <doclink href=ReleaseNotes>Napomene o izdanju</doclink>\n* <doclink href=Copying>Kopiranje</doclink>\n* <doclink href=UpgradeDoc>Nadogradnja</doclink>",
+       "config-env-good": "Okruženje je provereno.\nMožete instalirati Medijaviki.",
+       "config-env-bad": "Okruženje je provereno.\nNe možete instalirati Medijaviki.",
+       "config-env-php": "PHP $1 je instaliran.",
+       "config-env-hhvm": "HHVM $1 je instaliran.",
+       "config-apc": "[https://secure.php.net/apc APC] je instaliran",
+       "config-wincache": "[https://www.iis.net/downloads/microsoft/wincache-extension WinCache] je instaliran",
        "config-no-cache-apcu": "<strong>Upozorenje:</strong> Nije moguće pronaći [https://secure.php.net/apcu APCu] ili [https://www.iis.net/downloads/microsoft/wincache-extension WinCache].\nKeširanje objekata nije omogućeno.",
+       "config-diff3-bad": "GNU diff3 nije pronađen.",
+       "config-git": "Pronađen je Git softver za kontrolu verzija: <code>$1</code>",
+       "config-git-bad": "Nije pronađen Git softver za kontrolu verzija.",
        "config-no-scaling": "Nije moguće pronaći GD biblioteku ili ImageMagick.\nUmanjivanje slika će biti onemogućeno.",
+       "config-db-type": "Tip baze podataka:",
+       "config-db-host": "Host baze podataka",
+       "config-db-wiki-settings": "Identifikuj ovaj viki",
+       "config-db-name": "Ime baze podataka:",
+       "config-db-name-oracle": "Šema baze podataka:",
        "config-db-install-account": "Korisnički nalog za instalaciju",
-       "config-type-mysql": "MariaDB, MySQL, ili kompaktibilni",
+       "config-db-username": "Korisničko ime baze podataka:",
+       "config-db-password": "Lozinka baze podataka:",
+       "config-db-prefix": "Prefiks tabele u bazi podataka:",
+       "config-db-port": "Port baze podataka:",
+       "config-db-schema": "Šema za Medijaviki:",
+       "config-type-mysql": "MariaDB, MySQL ili kompatibilan",
        "config-type-postgres": "PostgreSQL",
        "config-type-sqlite": "SQLite",
        "config-type-oracle": "Oracle",
-       "config-support-info": "Medijaviki podržava navedene sisteme baza podataka:\n\n$1\n\nAko ne vidite sistem podataka koji pokušavate da koristite na spisku ispod, onda pratite navedene instrukcije da omogućite podršku.",
+       "config-type-mssql": "Microsoft SQL Server",
+       "config-support-info": "Medijaviki podržava sledeće sisteme baza podataka:\n\n$1\n\nAko ne vidite sistem podataka koji pokušavate da koristite na spisku ispod, onda pratite gornja uputstva da biste omogućili podršku.",
        "config-dbsupport-mysql": "* [{{int:version-db-mariadb-url}} MariaDB] je primarna meta za Medijaviki i najbolje je podržana. Medijaviki takođe radi sa [{{int:version-db-mysql-url}} MySQL-om] i [{{int:version-db-percona-url}} Percona Server-om], koji su kompatibilni sa MariaDB-om. ([https://secure.php.net/manual/en/mysqli.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom MySQL-a])",
        "config-dbsupport-postgres": "* [{{int:version-db-postgres-url}} PostgreSQL] je popularan sistem baza podataka otvorenog koda kao alternativa MySQL-u. ([https://secure.php.net/manual/en/pgsql.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom PostgreSQL-a])",
        "config-dbsupport-sqlite": "* [{{int:version-db-sqlite-url}} SQLite] je lagan sistem baze podataka koji je veoma dobro podržan. ([https://secure.php.net/manual/en/pdo.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom SQLite-a], koristi PDO)",
        "config-dbsupport-oracle": "* [{{int:version-db-oracle-url}} Oracle] je baza podataka komercijalnih preduzeća. ([https://secure.php.net/manual/en/oci8.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom OCI8-a])",
        "config-dbsupport-mssql": "* [{{int:version-db-mssql-url}} Microsoft SQL Server] je baza podataka komercijalnih preduzeća za Vindous. ([https://secure.php.net/manual/en/sqlsrv.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom SQLSRV-a])",
+       "config-header-mysql": "Podešavanja MariaDB/MySQL-a",
+       "config-header-postgres": "Podešavanja PostgreSQL-a",
+       "config-header-sqlite": "Podešavanja SQLite-a",
+       "config-header-oracle": "Podešavanja Oracle-a",
        "config-header-mssql": "Podešavanja Microsoft SQL Server-a",
-       "config-db-web-account": "Nalog baze podataka za web pristup",
+       "config-invalid-db-type": "Nevažeći tip baze podataka.",
+       "config-mssql-old": "Neophodan je Microsoft SQL Server $1 ili noviji. Vi imate $2.",
+       "config-sqlite-readonly": "Datoteka <code>$1</code> nije zapisiva.",
+       "config-regenerate": "Regeneriši LocalSettings.php →",
+       "config-db-web-account": "Nalog baze podataka za veb-pristup",
        "config-db-web-account-same": "Koristi isti nalog kao i za instalaciju",
+       "config-mysql-innodb": "InnoDB (preporučeno)",
+       "config-mysql-myisam": "MyISAM",
+       "config-mssql-auth": "Tip potvrde identiteta:",
+       "config-mssql-sqlauth": "Potvrda identiteta za SQL Server",
+       "config-mssql-windowsauth": "Potvrda identiteta za Windows",
        "config-site-name": "Ime vikija:",
-       "config-admin-email": "Imejl adresa:",
+       "config-site-name-blank": "Unesite ime sajta.",
+       "config-project-namespace": "Imenski prostor projekta:",
+       "config-ns-generic": "Projekat",
+       "config-ns-site-name": "Isti kao ime vikija: $1",
+       "config-ns-other": "Drugo (navedite)",
+       "config-ns-other-default": "MyWiki",
+       "config-admin-box": "Nalog administratora",
+       "config-admin-name": "Korisničko ime:",
+       "config-admin-password": "Lozinka:",
+       "config-admin-password-confirm": "Ponovite lozinku:",
+       "config-admin-help": "Ovde unesite željeno korisničko ime; na primer, „Jovan Krstić”.\nOvo ime ćete koristiti za prijavu na viki.",
+       "config-admin-name-blank": "Unesite korisničko ime administratora.",
+       "config-admin-password-blank": "Unesite lozinku za nalog administratora.",
+       "config-admin-password-mismatch": "Lozinke koje ste uneli se ne poklapaju.",
+       "config-admin-email": "Imejl-adresa:",
+       "config-admin-error-bademail": "Uneli ste nevažeću imejl-adresu.",
        "config-pingback": "Podeli podatke o ovoj instalaciji sa programerima Medijavikija.",
        "config-almost-done": "Skoro ste završili!\nSada možete preskočiti preostalu konfiguraciju i odmah instalirati viki.",
+       "config-optional-continue": "Postavi mi još pitanja.",
+       "config-optional-skip": "Dosadno mi je, samo instaliraj viki.",
        "config-profile": "Profil korisničkih grupa:",
        "config-profile-wiki": "Otvoren viki",
        "config-profile-no-anon": "Neophodno je otvoriti nalog",
-       "config-profile-fishbowl": "Samo ovlašćeni korisnici",
+       "config-profile-fishbowl": "Samo ovlašćeni urednici",
        "config-profile-private": "Privatan viki",
        "config-profile-help": "Viki najbolje funkcioniše kada dozvoljavate što više korisnika da uređuju kako je to moguće.\nU Medijavikiju, lako je pregledati nedavne promene i vratiti svaku štetu koju počine naivni ili zlonamerni korisnici.\n\nMeđutim, mnogi su pronašli Medijaviki da je koristan u širokoj raznolikosti uloga, a ponekad nije lako uveriti se u sve prednosti načina vikija.\nTako da imate izbor.\n\nModel <strong>{{int:config-profile-wiki}}</strong> dozvoljava svima da uređuju, bez prijavljivanja.\nVikiji sa <strong>{{int:config-profile-no-anon}}</strong> pružaju dodatnu odgovornost, ali može sprečiti slučajne doprinose.\n\n<strong>{{int:config-profile-fishbowl}}</strong> scenario dozvoljava odobrenim korisnicima da uređuju, ali svi mogu videti stranice, uključujući istoriju.\n<strong>{{int:config-profile-private}}</strong> samo dozvoljava odobrenim korisnicima da vide stranice, sa istom grupom dozvoljenom da uređuje.\n\nSložene konfiguracije korisničkih prava su dostupne nakon instalacije, pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:User_rights odgovarajući ručni unos].",
+       "config-license": "Autorska prava i licenca:",
+       "config-license-none": "Bez zaglavlja sa licencom",
+       "config-license-cc-by-sa": "Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima (CC BY-SA)",
+       "config-license-cc-by": "Creative Commons Autorstvo (CC BY)",
+       "config-license-cc-by-nc-sa": "Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima (CC BY-NC-SA)",
        "config-license-cc-0": "Creative Commons Zero (javno vlasništvo)",
-       "config-license-cc-choose": "Odaberi prilagođenu Krijetiv Komons licencu",
+       "config-license-gfdl": "GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju izdanje 1.3 ili novije",
+       "config-license-pd": "Javno vlasništvo",
+       "config-license-cc-choose": "Izaberi prilagođenu Creative Commons licencu",
        "config-email-settings": "Podešavanja imejla",
+       "config-enable-email": "Omogući odlazni imejl",
        "config-email-user": "Omogući korisnicima da međusobno razmenjuju imejlove",
        "config-email-usertalk": "Omogući obaveštenje o korisničkoj stranici za razgovor",
        "config-email-watchlist": "Omogući obaveštenja o spisku nadgledanja",
-       "config-email-auth": "Omogući potvrdu putem elektronske pošte",
+       "config-email-auth": "Omogući potvrdu identiteta putem imejla",
+       "config-upload-settings": "Otpremanja slika i datoteka",
+       "config-upload-enable": "Omogući otpremanje datoteka",
+       "config-upload-deleted": "Direktorijum za izbrisane datoteke:",
+       "config-logo": "URL logotipa:",
+       "config-instantcommons": "Omogući Instant Commons",
+       "config-cc-again": "Izaberite ponovo…",
+       "config-cc-not-chosen": "Odaberite koju Creative Commons licencu želite i kliknite na „nastavi”.",
+       "config-advanced-settings": "Napredna konfiguracija",
        "config-cache-options": "Podešavanja za keširanje objekta:",
        "config-cache-none": "Nema keširanja (funkcionalnost nije uklonjena, ali brzina može uticati na veće viki sajtove)",
-       "config-cache-memcached": "Користи Memcached (захтева додатно подешавање и конфигурацију)",
+       "config-cache-memcached": "Koristi Memcached (zahteva dodatno podešavanje i konfiguraciju)",
+       "config-memcached-servers": "Memcached serveri:",
+       "config-extensions": "Dodaci",
        "config-skins": "Teme",
-       "config-install-begin": "Klikom na \"{{int:config-continue}}\", započećete instalaciju Medijavikija.\nAko želite da izvršie izmene, kliknite \"{{int:config-back}}\".",
+       "config-skins-use-as-default": "Koristi ovu temu kao podrazumevanu",
+       "config-skins-must-enable-some": "Morate odabrati barem jednu temu za omogućavanje.",
+       "config-install-begin": "Pritiskom na „{{int:config-continue}}”, započećete instalaciju Medijavikija.\nAko želite da izvršite promene, pritisnite „{{int:config-back}}”.",
+       "config-install-step-done": "gotovo",
+       "config-install-step-failed": "nije uspelo",
+       "config-install-extensions": "Uključivanje dodataka",
        "config-install-database": "Podešavam bazu podataka",
        "config-install-schema": "Pravljenje šeme",
+       "config-install-pg-schema-not-exist": "Šema PostgreSQL ne postoji.",
        "config-install-user": "Pravim korisnika baze podataka",
+       "config-install-user-alreadyexists": "Korisnik „$1” već postoji",
        "config-install-tables": "Pravljenje tabela",
-       "config-install-interwiki": "Popunjavanje podrazumevane tabele intervikija",
-       "config-install-stats": "Pokrećem statistiku",
-       "config-install-keys": "Generišem tajne ključeve",
-       "config-install-sysop": "Pravim korisnički nalog administratora",
-       "config-install-mainpage": "Pravim glavnu stranu sa standardnim sadržajem",
-       "config-install-done": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste Medijaviki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u bazu vaše viki instalacije (isti direktorijum kao index.php). Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na donji link:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
-       "config-install-done-path": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste Medijaviki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u <code>$4</code>. Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na donji link:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
-       "config-install-success": "Medijaviki je uspešno instaliran. Sada možete posetiti <$1$2> da pogledate vaš viki.\nUkoliko imate pitanja, pogledajte našu listu često postavljanih pitanja: <https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ> ili koristite jedan od foruma za podršku koji su povezani na toj stranici.",
-       "config-help-tooltip": "kliknite da proširite",
-       "config-extension-link": "Да ли сте знали да ваш вики подржава [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Extensions екстензије]?\n\nМожете претраживати [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Category:Extensions_by_category екстензије по категорији] или [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix Extension Matrix] да видите цео списак екстензија.",
-       "mainpagetext": "<strong>Medijaviki je uspešno instaliran.</strong>",
-       "mainpagedocfooter": "Pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents korisnički vodič] za korišćenje programa.\n\n== Uvod ==\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Pomoć u vezi sa podešavanjima]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Često postavljana pitanja]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Dopisni spisak o izdanjima Medijavikija]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Naučite kako da se borite protiv spama na svojoj viki]"
+       "config-install-interwiki": "Popunjavanje podrazumevane tabele međuvikija",
+       "config-install-stats": "Pokretanje statistika",
+       "config-install-keys": "Generisanje tajnih ključeva",
+       "config-install-sysop": "Pravljenje korisničkog naloga administratora",
+       "config-install-subscribe-fail": "Nije moguće pretplatiti se na mediawiki-announce: $1",
+       "config-install-mainpage": "Pravljenje glavne strane sa podrazumevanim sadržajem",
+       "config-install-mainpage-exists": "Glavna strana već postoji, preskakanje",
+       "config-install-mainpage-failed": "Nije moguće umetnuti glavnu stranu: $1",
+       "config-install-done": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste Medijaviki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u bazu vaše viki instalacije (isti direktorijum kao index.php). Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
+       "config-install-done-path": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste Medijaviki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u <code>$4</code>. Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
+       "config-install-success": "Medijaviki je uspešno instaliran. Sada možete posetiti <$1$2> da biste videli svoj viki.\nAko imate pitanja, pogledajte naš spisak često postavljanih pitanja: <https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ> ili koristite jedan od foruma za podršku koji su povezani na toj stranici.",
+       "config-download-localsettings": "Preuzmi <code>LocalSettings.php</code>",
+       "config-help": "pomoć",
+       "config-help-tooltip": "kliknite da biste proširili",
+       "config-nofile": "Nije moguće pronaći datoteku „$1”. Da nije izbrisana?",
+       "config-extension-link": "Jeste li znali da vaš viki podržava [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Extensions dodatke]?\n\nMožete ih pregledati [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Category:Extensions_by_category po kategoriji] ili pomoću [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix Extension Matrix-a] da biste videli potpuni spisak.",
+       "config-skins-screenshots": "„$1” (snimci ekrana: $2)",
+       "config-skins-screenshot": "$1 ($2)",
+       "config-extensions-requires": "$1 (zahteva $2)",
+       "config-screenshot": "snimak ekrana",
+       "config-extension-not-found": "Nije moguće pronaći datoteku registracije za dodatak „$1”",
+       "mainpagetext": "<strong>Medijaviki je instaliran.</strong>",
+       "mainpagedocfooter": "Pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents korisnički vodič] za korišćenje programa.\n\n== Uvod ==\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Pomoć u vezi sa podešavanjima]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Često postavljana pitanja]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Dopisni spisak o izdanjima Medijavikija]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Naučite kako da se borite protiv spama na svom vikiju]"
 }
index 57b246f..af17a30 100644 (file)
                        "Vlad5250"
                ]
        },
-       "tog-underline": "Podvlačenje linkova:",
+       "tog-underline": "Podvlačenje veza:",
        "tog-hideminor": "Sakrij manje izmene sa spiska skorašnjih izmena",
        "tog-hidepatrolled": "Sakrij patrolirane izmene sa spiska skorašnjih izmena",
-       "tog-newpageshidepatrolled": "Sakrij patrolirane stranice sa spiska novih stranica",
+       "tog-newpageshidepatrolled": "Sakrij patrolirane stranice sa liste novih stranica",
        "tog-hidecategorization": "Sakrij kategorizaciju stranica",
-       "tog-extendwatchlist": "Proširi spisak nadgledanja za pogled svih promena, ne samo skorašnjih",
-       "tog-usenewrc": "Grupiši izmene po stranici u skorašnjim izmenama i spisku nadgledanja",
+       "tog-extendwatchlist": "Proširi spisak nadgledanja za prikaz svih promena, ne samo nedavnih",
+       "tog-usenewrc": "Grupiši promene po stranici u skorašnjim izmenama i spisku nadgledanja",
        "tog-numberheadings": "Automatski numeriši naslove",
        "tog-showtoolbar": "Prikaži traku sa alatkama za uređivanje",
-       "tog-editondblclick": "Uredi stranice dvostrukim klikom",
+       "tog-editondblclick": "Omogući uređivanje stranica dvostrukim klikom",
        "tog-editsectiononrightclick": "Omogući uređivanje odeljaka desnim klikom na njihove naslove",
        "tog-watchcreations": "Dodaj stranice koje napravim i datoteke koje otpremim na moj spisak nadgledanja",
        "tog-watchdefault": "Dodaj stranice i datoteke koje uredim na moj spisak nadgledanja",
        "tog-watchmoves": "Dodaj stranice i datoteke koje premestim na moj spisak nadgledanja",
        "tog-watchdeletion": "Dodaj stranice i datoteke koje izbrišem na moj spisak nadgledanja",
-       "tog-watchuploads": "Dodaj datoteke koje otpremim na moj spisak nadgledanja",
+       "tog-watchuploads": "Dodaj nove datoteke koje otpremim na moj spisak nadgledanja",
        "tog-watchrollback": "Dodaj stranice na kojima sam izvršio vraćanje izmena na moj spisak nadgledanja",
-       "tog-minordefault": "Označavaj sve izmene kao manje",
+       "tog-minordefault": "Podrazumevano označavaj sve izmene kao manje",
        "tog-previewontop": "Prikaži pretpregled pre okvira za uređivanje",
        "tog-previewonfirst": "Prikaži pretpregled pri prvoj izmeni",
        "tog-enotifwatchlistpages": "Pošalji mi imejl kada se promeni stranica ili datoteka sa mog spiska nadgledanja",
        "tog-enotifusertalkpages": "Pošalji mi imejl kad se promeni moja korisnička stranica za razgovor",
-       "tog-enotifminoredits": "Pošalji mi imejl i kod manjih izmena stranica i datoteka",
-       "tog-enotifrevealaddr": "Otkrij moju imejl-adresu u porukama obaveštenja",
+       "tog-enotifminoredits": "Takođe mi pošalji imejl kod manjih izmena stranica i datoteka",
+       "tog-enotifrevealaddr": "Otkrij moju imejl-adresu u imejlovima obaveštenja",
        "tog-shownumberswatching": "Prikaži broj korisnika koji nadgledaju",
        "tog-oldsig": "Vaš postojeći potpis:",
-       "tog-fancysig": "Smatraj potpis kao vikitekst (bez automatskog linka)",
+       "tog-fancysig": "Smatraj potpis kao vikitekst (bez automatskog povezivanja)",
        "tog-uselivepreview": "Prikaži pretpregled bez ponovnog učitavanja stranice",
        "tog-forceeditsummary": "Upozori me kada ne unesem opis izmene",
        "tog-watchlisthideown": "Sakrij moje izmene sa spiska nadgledanja",
        "tog-watchlisthidebots": "Sakrij izmene botova sa spiska nadgledanja",
        "tog-watchlisthideminor": "Sakrij manje izmene sa spiska nadgledanja",
        "tog-watchlisthideliu": "Sakrij izmene prijavljenih korisnika sa spiska nadgledanja",
-       "tog-watchlistreloadautomatically": "Automatski osveži spisak nadgledanja kad god se filter promeni (potreban JavaScript)",
-       "tog-watchlistunwatchlinks": "Dodaj označivače za prekid nadgledanja/nagledanje ({{int:Watchlist-unwatch}}/{{int:Watchlist-unwatch-undo}}) na nadgledane stranice sa promenama (Javaskript je neophodan za funkcionalnost prebacivanja)",
+       "tog-watchlistreloadautomatically": "Automatski ponovo učitaj spisak nadgledanja kad god se filter promeni (potreban JavaScript)",
+       "tog-watchlistunwatchlinks": "Dodaj označivače za prekid nadgledanja/nagledanje ({{int:Watchlist-unwatch}}/{{int:Watchlist-unwatch-undo}}) na nadgledane stranice sa promenama (za funkcionalnost prebacivanja je potreban JavaScript)",
        "tog-watchlisthideanons": "Sakrij izmene anonimnih korisnika sa spiska nadgledanja",
        "tog-watchlisthidepatrolled": "Sakrij patrolirane izmene sa spiska nadgledanja",
        "tog-watchlisthidecategorization": "Sakrij kategorizaciju stranica",
        "tog-showhiddencats": "Prikaži skrivene kategorije",
        "tog-norollbackdiff": "Ne prikazuj razliku nakon izvršenog vraćanja",
        "tog-useeditwarning": "Upozori me kada napuštam stranicu za uređivanje sa nesačuvanim promenama",
-       "tog-prefershttps": "Uvek koristi sigurnu vezu dok sam prijavljen/na.",
-       "underline-always": "uvek",
-       "underline-never": "nikad",
-       "underline-default": "prema temi ili pregledaču",
+       "tog-prefershttps": "Uvek koristi bezbednu vezu dok sam prijavljen/a.",
+       "underline-always": "Uvek",
+       "underline-never": "Nikad",
+       "underline-default": "Prema temi ili pregledaču",
        "editfont-style": "Stil fonta u okviru za uređivanje:",
-       "editfont-monospace": "srazmerno širok font",
-       "editfont-sansserif": "beserifni font",
-       "editfont-serif": "serifni font",
+       "editfont-monospace": "Srazmerno širok font",
+       "editfont-sansserif": "Beserifni font",
+       "editfont-serif": "Serifni font",
        "sunday": "nedelja",
        "monday": "ponedeljak",
        "tuesday": "utorak",
        "period-am": "prepodne",
        "period-pm": "popodne",
        "pagecategories": "{{PLURAL:$1|Kategorija|Kategorije}}",
-       "category_header": "Stranice u kategoriji â\80\9e$1â\80\9c",
+       "category_header": "Stranice u kategoriji â\80\9e$1â\80\9d",
        "subcategories": "Potkategorije",
-       "category-media-header": "Datoteke u kategoriji „$1“",
-       "category-empty": "<em>Ova kategorija trenutno ne sadrži stranice ili datoteke.</em>",
+       "category-media-header": "Mediji u kategoriji „$1”",
+       "category-empty": "<em>Ova kategorija trenutno ne sadrži stranice ili medije.</em>",
        "hidden-categories": "{{PLURAL:$1|Sakrivena kategorija|Sakrivene kategorije}}",
        "hidden-category-category": "Skrivene kategorije",
        "category-subcat-count": "{{PLURAL:$2|1=Ova kategorija sadrži samo sledeću potkategoriju.|Ova kategorija ima {{PLURAL:$1|1=sledeću potkategoriju|sledeće $1 potkategorije|sledećih $1 potkategorija}}, od ukupno $2.}}",
        "category-file-count": "{{PLURAL:$2|1=Ova kategorija sadrži samo sledeću datoteku.|{{PLURAL:$1|1=Sledeća datoteka je|Sledeće $1 datoteke su|Sledećih $1 datoteka je}} u ovoj kategoriji, od ukupno $2.}}",
        "category-file-count-limited": "{{PLURAL:$1|1=Sledeća datoteka je|Sledeće $1 datoteke su|Sledećih $1 datoteka je}} u ovoj kategoriji.",
        "listingcontinuesabbrev": "nast.",
-       "index-category": "Popisane stranice",
-       "noindex-category": "Nepopisane stranice",
-       "broken-file-category": "Stranice sa neispravnim linkovima do datoteka",
+       "index-category": "Indeksirane stranice",
+       "noindex-category": "Neindeksirane stranice",
+       "broken-file-category": "Stranice sa neispravnim vezama do datoteka",
        "categoryviewer-pagedlinks": "$1 ($2)",
        "category-header-numerals": "$1–$2",
        "about": "O nama",
        "newwindow": "(otvara se u novom prozoru)",
        "cancel": "Otkaži",
        "moredotdotdot": "Više…",
-       "morenotlisted": "Ovaj spisak možda nije potpun.",
+       "morenotlisted": "Ova lista možda nije potpuna.",
        "mypage": "Stranica",
        "mytalk": "Razgovor",
        "anontalk": "Razgovor",
        "variants": "Varijante",
        "navigation-heading": "Meni za navigaciju",
        "errorpagetitle": "Greška",
-       "returnto": "Nazad na stranicu â\80\9e$1â\80\9c.",
+       "returnto": "Nazad na stranicu â\80\9e$1â\80\9d.",
        "tagline": "Izvor: {{SITENAME}}",
        "help": "Pomoć",
        "search": "Pretraga",
-       "search-ignored-headings": " #<!-- ne menjajte ništa u ovom redu --> <pre>\n# Naslovi koji će biti zanemareni pri pretrazi.\n# Promene su vidljive odmah nakon što se stranica sa naslovom popiše.\n# Možete iznuditi ponovno popisivanje „nultom” izmenom.\n# Sintaksa je sledeća:\n#  * Svaki red koji započinje znakom „#” je komentar.\n#  * Svaki ne prazni red je tačan naslov koji će biti zanemaren, s tim da se razlikuju mala i velika slova i sve ostalo\nReference\nSpoljašnji linkovi\nTakođe pogledajte\n #</pre> <!-- ne menjajte ništa u ovom redu -->",
+       "search-ignored-headings": " #<!-- ne menjajte ništa u ovom redu --> <pre>\n# Naslovi koji će biti zanemareni pri pretrazi.\n# Promene su vidljive odmah nakon što se stranica sa naslovom indeksira.\n# Možete iznuditi ponovno indeksiranje „nultom” izmenom.\n# Sintaksa je sledeća:\n#  * Svaki red koji započinje znakom „#” je komentar.\n#  * Svaki ne prazni red je tačan naslov koji će biti zanemaren, s tim da se razlikuju mala i velika slova i sve ostalo\nReference\nSpoljašnje veze\nTakođe pogledajte\n #</pre> <!-- ne menjajte ništa u ovom redu -->",
        "searchbutton": "Pretraži",
        "go": "Idi",
        "searcharticle": "Idi",
        "history_short": "Istorija",
        "history_small": "istorija",
        "updatedmarker": "ažurirano od moje poslednje posete",
-       "printableversion": "Za štampanje",
-       "permalink": "Trajni link",
+       "printableversion": "Verzija za štampanje",
+       "permalink": "Trajna veza",
        "print": "Štampaj",
-       "view": "Pogledaj",
-       "view-foreign": "Pogledaj na projektu $1",
+       "view": "Prikaži",
+       "view-foreign": "Prikaži na projektu $1",
        "edit": "Uredi",
        "edit-local": "Uredi lokalni opis",
        "create": "Napravi",
        "create-local": "Dodaj lokalni opis",
        "delete": "Izbriši",
        "undelete_short": "Vrati {{PLURAL:$1|izbrisanu izmenu|$1 izbrisane izmene|$1 izbrisanih izmena}}",
-       "viewdeleted_short": "Pogledaj {{PLURAL:$1|jednu izbrisanu izmenu|$1 izbrisane izmene|$1 izbrisanih izmena}}",
+       "viewdeleted_short": "Prikaži {{PLURAL:$1|jednu izbrisanu izmenu|$1 izbrisane izmene|$1 izbrisanih izmena}}",
        "protect": "Zaštiti",
        "protect_change": "promeni",
        "unprotect": "Promeni zaštitu",
        "specialpage": "Posebna stranica",
        "personaltools": "Lične alatke",
        "talk": "Razgovor",
-       "views": "Pregledi",
+       "views": "Pogledi",
        "toolbox": "Alatke",
-       "tool-link-userrights": "Promeni {{GENDER:$1|korisničke}} grupe",
+       "tool-link-userrights": "Promena {{GENDER:$1|korisničkih}} grupe",
        "tool-link-userrights-readonly": "Prikaz {{GENDER:$1|korisničkih}} grupa",
        "tool-link-emailuser": "Slanje imejla {{GENDER:$1|korisniku|korisnici}}",
-       "imagepage": "Pogledaj stranicu datoteke",
-       "mediawikipage": "Pogledaj stranicu poruke",
-       "templatepage": "Pogledaj stranicu šablona",
-       "viewhelppage": "Pogledaj stranicu pomoći",
-       "categorypage": "Pogledaj stranicu kategorije",
-       "viewtalkpage": "Pogledaj razgovor",
+       "imagepage": "Prikaži stranicu datoteke",
+       "mediawikipage": "Prikaži stranicu poruke",
+       "templatepage": "Prikaži stranicu šablona",
+       "viewhelppage": "Prikaži stranicu pomoći",
+       "categorypage": "Prikaži stranicu kategorije",
+       "viewtalkpage": "Prikaži diskusiju",
        "otherlanguages": "Na drugim jezicima",
        "redirectedfrom": "(preusmereno sa $1)",
        "redirectpagesub": "Preusmerenje",
        "jumpto": "Idi na:",
        "jumptonavigation": "navigaciju",
        "jumptosearch": "pretragu",
-       "view-pool-error": "Nažalost, serveri su trenutno preopterećeni.\nPreviše korisnika pokušava da pregleda ovu stranicu.\nSačekajte neko vreme pre nego što ponovo pokušate da joj pristupite.\n\n$1",
-       "generic-pool-error": "Nažalost, serveri su trenutno preopterećeni.\nPreviše korisnika pokušava da pogleda ovaj resurs.\nSačekajte neko vreme pre nego što ponovo pokušate da mu pristupite.",
+       "view-pool-error": "Serveri su trenutno preopterećeni.\nPreviše korisnika pokušava da vidi ovu stranicu.\nSačekajte neko vreme pre nego što ponovo pokušate da joj pristupite.\n\n$1",
+       "generic-pool-error": "Serveri su trenutno preopterećeni.\nPreviše korisnika pokušava da vidi ovaj resurs.\nSačekajte neko vreme pre nego što ponovo pokušate da mu pristupite.",
        "pool-timeout": "Istek vremena čeka na zaključavanje",
        "pool-queuefull": "Red je pun zahteva",
        "pool-errorunknown": "Nepoznata greška",
        "privacypage": "Project:Politika privatnosti",
        "badaccess": "Greška u dozvolama",
        "badaccess-group0": "Nije vam dozvoljeno da izvršite radnju koju ste zahtevali.",
-       "badaccess-groups": "Radnja koju ste zahtevali je ograničena samo korisnicima u {{PLURAL:$2|sledećoj grupi|sledećim grupama}}: $1.",
+       "badaccess-groups": "Radnja koju ste zahtevali je ograničena na korisnike iz {{PLURAL:$2|sledeće grupe|jedne od sledećih grupa}}: $1.",
        "versionrequired": "Potrebna je verzija $1 Medijavikija",
        "versionrequiredtext": "Potrebna je verzija $1 Medijavikija da biste koristili ovu stranicu.\nPogledajte stranicu [[Special:Version|verzije]].",
        "ok": "U redu",
        "pagetitle": "$1 — {{SITENAME}}",
        "pagetitle-view-mainpage": "{{SITENAME}}",
        "backlinksubtitle": "← $1",
-       "retrievedfrom": "Preuzeto iz â\80\9e$1â\80\9c",
+       "retrievedfrom": "Preuzeto iz â\80\9e$1â\80\9d",
        "youhavenewmessages": "{{PLURAL:$3|Imate}} $1 ($2).",
        "youhavenewmessagesfromusers": "{{PLURAL:$4|Imate}} $1 od {{PLURAL:$3|drugog korisnika|$3 korisnika}} ($2).",
        "youhavenewmessagesmanyusers": "Imate $1 od mnogo korisnika ($2).",
        "youhavenewmessagesmulti": "Imate nove poruke na $1",
        "editsection": "uredi",
        "editold": "uredi",
-       "viewsourceold": "izvornik",
+       "viewsourceold": "izvor",
        "editlink": "uredi",
-       "viewsourcelink": "izvornik",
-       "editsectionhint": "Uredite odeljak â\80\9e$1â\80\9c",
+       "viewsourcelink": "izvor",
+       "editsectionhint": "Uredite odeljak â\80\9e$1â\80\9d",
        "toc": "Sadržaj",
        "showtoc": "prikaži",
        "hidetoc": "sakrij",
        "collapsible-collapse": "sakrij",
        "collapsible-expand": "prikaži",
-       "confirmable-confirm": "Da li {{GENDER:$1|ste}} sigurni?",
+       "confirmable-confirm": "Jeste {{GENDER:$1|li}} sigurni?",
        "confirmable-yes": "Da",
        "confirmable-no": "Ne",
-       "thisisdeleted": "Pogledaj ili vrati $1?",
-       "viewdeleted": "Pogledaj $1?",
+       "thisisdeleted": "Prikazati ili vratiti $1?",
+       "viewdeleted": "Prikazati $1?",
        "restorelink": "{{PLURAL:$1|jednu izbrisanu izmenu|$1 izbrisane izmene|$1 izbrisanih izmena}}",
        "feedlinks": "Fid:",
        "feed-invalid": "Nevažeći tip prijave na fid.",
        "feed-unavailable": "Fidovi sindikacije nisu dostupni",
        "site-rss-feed": "$1 – RSS fid",
        "site-atom-feed": "$1 – Atom fid",
-       "page-rss-feed": "â\80\9e$1â\80\9c – RSS fid",
-       "page-atom-feed": "â\80\9e$1â\80\9c – Atom fid",
+       "page-rss-feed": "â\80\9e$1â\80\9d – RSS fid",
+       "page-atom-feed": "â\80\9e$1â\80\9d – Atom fid",
        "feed-atom": "Atom",
        "feed-rss": "RSS",
        "red-link-title": "$1 (stranica ne postoji)",
-       "sort-descending": "Poređaj opadajuće",
-       "sort-ascending": "Poređaj rastuće",
+       "sort-descending": "Sortiraj opadajuće",
+       "sort-ascending": "Sortiraj rastuće",
        "nstab-main": "Stranica",
        "nstab-user": "{{GENDER:{{BASEPAGENAME}}|Korisnik|Korisnica}}",
        "nstab-media": "Mediji",
        "nstab-category": "Kategorija",
        "mainpage-nstab": "Glavna strana",
        "nosuchaction": "Nema takve radnje",
-       "nosuchactiontext": "Radnja koja je navedena u URL-u nije važeća.\nMožda ste otkucali pogrešan URL-a ili ste pratili pokvaren link.\nOvo takođe može da ukazuje na grešku u softveru koji koristi {{SITENAME}}.",
+       "nosuchactiontext": "Radnja koja je navedena u URL-u nije važeća.\nMožda ste otkucali pogrešan URL-a ili ste pratili pokvarenu vezu.\nOvo takođe može da ukazuje na grešku u softveru koji koristi {{SITENAME}}.",
        "nosuchspecialpage": "Nema takve posebne stranice",
        "nospecialpagetext": "<strong>Zahtevali ste nevalidnu posebnu stranicu.</strong>\n\nSpisak validnih posebnih stranica može da se pronađe na „[[Special:SpecialPages|{{int:specialpages}}]]”.",
        "error": "Greška",
        "databaseerror-query": "Upit: $1",
        "databaseerror-function": "Funkcija: $1",
        "databaseerror-error": "Greška: $1",
-       "transaction-duration-limit-exceeded": "Zbog izbegavanja velikih kopirajućih zaostajanja, ova transakcija je prekinuta zbog toga što je trajanje zapisivanja ($1) premašilo ($2) sekundi ograničenja. \nUkoliko menjate puno artikala odjednom, pokušajte sa više manjih operacija.",
        "laggedslavemode": "<strong>Upozorenje:</strong> stranica možda ne sadrži nedavna ažuriranja.",
        "readonly": "Baza podataka je zaključana",
        "enterlockreason": "Unesite razlog za zaključavanje, uključujući i vreme otključavanja",
        "readonlytext": "Baza podataka je trenutno zaključana, što znači da je nije moguće menjati.\n\nSistemski administrator je naveo sledeće objašnjenje: $1",
-       "missing-article": "Tekst stranice pod nazivom „$1“ ($2) nije pronađen.\n\nUzrok ove greške je obično zastarela izmena ili link do izbrisane stranice.\n\nAko se ne radi o tome, onda ste verovatno pronašli grešku u softveru.\nPrijavite je [[Special:ListUsers/sysop|administratoru]] uz odgovarajući link.",
+       "missing-article": "Tekst stranice pod nazivom „$1“ ($2) nije pronađen.\n\nUzrok ove greške je obično zastarela izmena ili veza do izbrisane stranice.\n\nAko se ne radi o tome, onda ste verovatno pronašli grešku u softveru.\nPrijavite je [[Special:ListUsers/sysop|administratoru]] uz odgovarajuću vezu.",
        "missingarticle-rev": "(izmena#: $1)",
        "missingarticle-diff": "(razlika: $1, $2)",
        "readonly_lag": "Baza podataka je automatski zaključana da bi se sekundarni serveri baze podataka uskladili s glavnim.",
        "internalerror": "Unutrašnja greška",
        "internalerror_info": "Unutrašnja greška: $1",
        "internalerror-fatal-exception": "Greška neobrađenog izuzetka tipa „$1“",
-       "filecopyerror": "Ne mogu da kopiram datoteku „$1“ u „$2“.",
-       "filerenameerror": "Ne mogu da preimenujem datoteku „$1“ u „$2“.",
-       "filedeleteerror": "Ne mogu da izbrišem datoteku „$1“.",
-       "directorycreateerror": "Ne mogu da napravim direktorijum „$1“.",
+       "filecopyerror": "Nije moguće kopirati datoteku „$1” u „$2”.",
+       "filerenameerror": "Nije moguće preimenovati datoteku „$1” u „$2”.",
+       "filedeleteerror": "Nije moguće izbrisati datoteku „$1”.",
+       "directorycreateerror": "Nije moguće napraviti direktorijum „$1”.",
        "directoryreadonlyerror": "Direktorijum „$1“ je samo za čitanje.",
        "directorynotreadableerror": "Direktorijum „$1“ nije čitljiv.",
-       "filenotfound": "Ne mogu da pronađem datoteku „$1“.",
+       "filenotfound": "Nije moguće pronaći datoteku „$1”.",
        "unexpected": "Neočekivana vrednost: „$1“=„$2“.",
-       "formerror": "Greška: ne mogu da pošaljem obrazac.",
+       "formerror": "Greška: Nije moguće poslati obrazac.",
        "badarticleerror": "Ova radnja se ne može izvršiti na ovoj stranici.",
-       "cannotdelete": "Ne mogu da izbrišem stranicu ili datoteku „$1“.\nMoguće je da ju je neko već izbrisao.",
-       "cannotdelete-title": "Ne mogu da izbrišem stranicu „$1“",
+       "cannotdelete": "Nije moguće izbrisati stranicu ili datoteku „$1”.\nMoguće je da ju je neko već izbrisao.",
+       "cannotdelete-title": "Nije moguće izbrisati stranicu „$1”",
+       "delete-scheduled": "Stranica „$1” je zakazana za brisanje.\nBudite strpljivi.",
        "delete-hook-aborted": "Brisanje je prekinula kuka.\nNije dato nikakvo obrazloženje.",
-       "no-null-revision": "Ne mogu da napravim novu ništavnu izmenu stranice „$1“",
+       "no-null-revision": "Nije moguće napraviti novu ništavnu izmenu stranice „$1”",
        "badtitle": "Loš naslov",
        "badtitletext": "Traženi naslov stranice je nevažeći, prazan ili je pogrešno povezan međujezički ili međuviki naslov.\nMožda sadrži jedan ili više znakova koji se ne mogu koristiti u naslovima.",
        "title-invalid-empty": "Traženo ime stranice je prazno ili sadrži samo naziv imenskog prostora.",
        "title-invalid-utf8": "Traženi naziv stranice sadrži nevažeći UTF-8 znak.",
-       "title-invalid-interwiki": "Traženi naslov stranice sadrži unutrašnji viki link koji ne može da se koristi u naslovima.",
+       "title-invalid-interwiki": "Traženi naslov stranice sadrži međuviki vezu koji ne može da se koristi u naslovima.",
        "title-invalid-talk-namespace": "Traženi naslov stranice se odnosi na stranicu za razgovor koja ne može postojati.",
        "title-invalid-characters": "Traženi naslov ima nevažeće znakove: „$1“.",
        "title-invalid-relative": "Naslov ima relativnu putanju. Relativni naslovi stranica (./, ../) nisu važeći jer će često biti nedostupni u korisničkom pregledaču.",
        "title-invalid-magic-tilde": "Traženi naslov stranice sadrži nevažeći sled magičnog znaka tilda (<nowiki>~~~</nowiki>).",
        "title-invalid-too-long": "Traženi naziv stranice je predugačak. Ne sme biti duži od $1 {{PLURAL:$1|bajta|bajtova}} u UTF-8 kodiranju.",
        "title-invalid-leading-colon": "Traženi naslov stranice sadrži nevažeću dvotačku na početku.",
-       "perfcached": "Sledeći podaci su keširani i možda nisu ažurirani. U kešu {{PLURAL:$1|je dostupan najviše jedan rezultat|su dostupna najviše $1 rezultata|je dostupno najviše $1 rezultata}}.",
-       "perfcachedts": "Sledeći podaci su keširani i poslednji put ažurirani na datum $2 u $3 č. U kešu {{PLURAL:$4|je dostupan najviše jedan rezultat|su dostupna najviše $4 rezultata|je dostupno najviše $4 rezultata}}.",
+       "perfcached": "Sledeći podaci su keširani i možda nisu ažurirani. U keš memoriji {{PLURAL:$1|je dostupan najviše jedan rezultat|su dostupna najviše $1 rezultata|je dostupno najviše $1 rezultata}}.",
+       "perfcachedts": "Sledeći podaci su keširani i poslednji put ažurirani na datum $2 u $3 č. U keš memoriji {{PLURAL:$4|je dostupan najviše jedan rezultat|su dostupna najviše $4 rezultata|je dostupno najviše $4 rezultata}}.",
        "querypage-no-updates": "Ažuriranje ove stranice je trenutno onemogućeno.\nPodaci koji se ovde nalaze mogu biti zastareli.",
-       "viewsource": "Izvornik",
-       "viewsource-title": "Izvornik stranice $1",
+       "viewsource": "Izvor",
+       "viewsource-title": "Prikaz izvora stranice $1",
        "actionthrottled": "Radnja je usporena",
        "actionthrottledtext": "U cilju borbe protiv nepoželjnih poruka, ograničene su vam izmene u određenom vremenu, a upravo ste prešli to ograničenje. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta.",
        "protectedpagetext": "Ova stranica je zaključana za izmene i druge radnje.",
-       "viewsourcetext": "Možete da čitate i kopirate izvornik ove stranice.",
-       "viewyourtext": "Možete da pogledate i kopirate izvornik <strong>Vaših izmena</strong> na ovoj stranici.",
+       "viewsourcetext": "Možete da vidite i kopirate izvor ove stranice.",
+       "viewyourtext": "Možete da vidite i kopirate izvor <strong>vaših izmena</strong> na ovoj stranici.",
        "protectedinterface": "Ova stranica sadrži tekst interfejsa za softver na ovom vikiju i zaštićena je radi sprečavanja zloupotrebe.\nDa biste dodali ili promenili prevode bilo kojeg vikija, posetite [https://translatewiki.net/ translatewiki.net], projekat za lokalizaciju Medijavikija.",
        "editinginterface": "<strong>Upozorenje:</strong> uređujete stranicu koja se koristi za prikazivanje teksta korisničkog okruženja.\nIzmene na ovoj stranici će uticati na sve korisnike ovog vikija.",
        "translateinterface": "Da biste dodali ili promenili prevode za sve vikije, posetite [https://translatewiki.net/ translatewiki.net], projekat za lokalizaciju Medijavikija.",
        "mycustomjsprotected": "Nemate dozvolu da uređujete ovu stranicu s javaskriptom.",
        "myprivateinfoprotected": "Nemate dozvolu da uređujete svoje privatne informacije.",
        "mypreferencesprotected": "Nemate dozvolu da uređujete svoja podešavanja.",
-       "ns-specialprotected": "Posebne stranice se ne mogu uređivati.",
+       "ns-specialprotected": "Nije moguće uređivati posebne stranice.",
        "titleprotected": "Ovaj naziv je [[User:$1|$1]] zaštitio od pravljenja. Razlog: <em>$2</em>.",
        "filereadonlyerror": "Ne mogu da izmenim datoteku „$1“ jer je riznica „$2“ u režimu za čitanje.\n\nSistemski administrator je naveo sledeće objašnjenje: „$3“.",
        "invalidtitle": "Nevažeći naslov",
        "invalidtitle-unknownnamespace": "Nevažeći naslov sa nepoznatim imenskim prostorom br. $1 i tekstom „$2“",
        "exception-nologin": "Niste prijavljeni",
        "exception-nologin-text": "Prijavite se da biste pristupili ovoj stranici ili radnji.",
-       "exception-nologin-text-manual": "Morate biti $1 da biste pristupili ovoj stranici ili radnji.",
+       "exception-nologin-text-manual": "$1 da biste pristupili ovoj stranici ili radnji.",
        "virus-badscanner": "Loša konfiguracija: nepoznati skener za viruse: <em>$1</em>",
        "virus-scanfailed": "skeniranje nije uspelo (kod $1)",
        "virus-unknownscanner": "nepoznati antivirus:",
-       "logouttext": "<strong>Sada ste odjavljeni.</strong>\n\nZapamtite da neke stranice mogu nastaviti da se prikazuju kao da ste još uvek prijavljeni, sve dok ne očistite keš svog pregledača.",
+       "logouttext": "<strong>Sada ste odjavljeni.</strong>\n\nZapamtite da neke stranice mogu nastaviti da se prikazuju kao da ste još uvek prijavljeni, sve dok ne obrišete keš svog pregledača.",
        "cannotlogoutnow-title": "Odjava trenutno nije moguća",
        "cannotlogoutnow-text": "Odjava nije moguća tokom upotrebe $1.",
        "welcomeuser": "Dobro došli, $1!",
        "welcomecreation-msg": "Vaš nalog je otvoren.\nMožete da promenite svoja [[Special:Preferences|podešavanja]] na projektu {{SITENAME}} ako želite.",
        "yourname": "Korisničko ime:",
        "userlogin-yourname": "Korisničko ime",
-       "userlogin-yourname-ph": "Unesite svoje korisničko ime",
+       "userlogin-yourname-ph": "Unesite korisničko ime",
        "createacct-another-username-ph": "Unesite korisničko ime",
        "yourpassword": "Lozinka:",
        "userlogin-yourpassword": "Lozinka",
        "createacct-yourpassword-ph": "Unesite lozinku",
        "yourpasswordagain": "Ponovo unesi lozinku:",
        "createacct-yourpasswordagain": "Potvrdite lozinku",
-       "createacct-yourpasswordagain-ph": "Unesite lozinku ponovo",
+       "createacct-yourpasswordagain-ph": "Ponovo unesite lozinku",
        "userlogin-remembermypassword": "Ostavi me prijavljenog/u",
        "userlogin-signwithsecure": "Koristite sigurnu konekciju",
        "cannotlogin-title": "Prijava nije moguća",
        "cannotlogin-text": "Prijava nije moguća",
        "cannotloginnow-title": "Prijava trenutno nije moguća",
        "cannotloginnow-text": "Prijava nije moguća kada se koristi $1.",
-       "cannotcreateaccount-title": "Ne mogu da otvorim naloge",
+       "cannotcreateaccount-title": "Nije moguće otvoriti naloge",
        "cannotcreateaccount-text": "Direktno otvaranje naloga nije omogućeno na ovom vikiju.",
        "yourdomainname": "Domen:",
        "password-change-forbidden": "Ne možete da promenite lozinku na ovom vikiju.",
        "externaldberror": "Došlo je do greške pri potvrdi identiteta baze podataka ili vam nije dozvoljeno da ažurirate svoj spoljni nalog.",
        "login": "Prijava",
        "login-security": "Potvrda vašeg indentiteta",
-       "nav-login-createaccount": "Prijava/registracija",
+       "nav-login-createaccount": "Prijavite se / otvorite nalog",
        "logout": "Odjava",
        "userlogout": "Odjava",
        "notloggedin": "Niste prijavljeni",
        "userlogin-createanother": "Otvori još jedan nalog",
        "createacct-emailrequired": "Imejl-adresa",
        "createacct-emailoptional": "Imejl-adresa (opcionalno)",
-       "createacct-email-ph": "Unesite svoju imejl-adresu",
+       "createacct-email-ph": "Unesite imejl-adresu",
        "createacct-another-email-ph": "Unesite imejl-adresu",
        "createaccountmail": "Koristite privremenu, slučajnu lozinku i pošaljite je na navedenu imejl-adresu",
        "createaccountmail-help": "Može se koristiti da se nekome otvori nalog bez saznanja lozinke.",
        "createacct-realname": "Pravo ime (opcionalno)",
        "createacct-reason": "Razlog",
        "createacct-reason-ph": "Zašto pravite još jedan nalog?",
-       "createacct-reason-help": "Poruka koja se prikazuje u evidenciji pravljenja korisničkih naloga",
-       "createacct-submit": "Otvori svoj nalog",
+       "createacct-reason-help": "Poruka koja se prikazuje u dnevniku otvaranja naloga",
+       "createacct-submit": "Otvori nalog",
        "createacct-another-submit": "Otvori nalog",
        "createacct-continue-submit": "Nastavite otvaranje naloga",
        "createacct-another-continue-submit": "Nastavite otvaranje naloga",
        "userexists": "Uneseno korisničko ime je već u upotrebi.\nOdaberite drugo.",
        "loginerror": "Greška pri prijavljivanju",
        "createacct-error": "Došlo je do greške pri otvaranju naloga",
-       "createaccounterror": "Ne mogu da otvorim nalog: $1.",
+       "createaccounterror": "Nije moguće otvoriti nalog: $1",
        "nocookiesnew": "Korisnički nalog je otvoren, ali niste prijavljeni.\n{{SITENAME}} koristi kolačiće za prijavu. Vama su kolačići onemogućeni.\nOmogućite ih, pa se onda prijavite sa svojim korisničkim imenom i lozinkom.",
        "nocookieslogin": "{{SITENAME}} koristi kolačiće za prijavljivanje korisnika.\nVama su kolačići onemogućeni. Omogućite ih i pokušajte ponovo.",
        "nocookiesfornew": "Korisnički nalog nije otvoren jer njegov izvor nije potvrđen.\nOmogućite kolačiće na pregledaču i ponovo učitajte stranicu.",
        "nosuchuser": "Ne postoji korisnik s imenom „$1“.\nKorisnička imena su osetljiva na mala i velika slova.\nProverite da li ste ga dobro uneli ili [[Special:CreateAccount|otvorite novi nalog]].",
        "nosuchusershort": "Korisnik s imenom „$1“ ne postoji.\nProverite da li ste pravilno napisali.",
        "nouserspecified": "Morate navesti korisničko ime.",
-       "login-userblocked": "{{GENDER:$1|Ovaj korisnik je blokiran|Ova korisnica je blokirana|Ovaj korisnik je blokiran}}. Prijava nije dozvoljena.",
+       "login-userblocked": "{{GENDER:$1|Ovaj korisnik je blokiran|Ova korisnica je blokirana}}. Prijava nije dozvoljena.",
        "wrongpassword": "Uneli ste neispravno korisničko ime ili lozinku.\nPokušajte ponovo.",
        "wrongpasswordempty": "Niste uneli lozinku. Pokušajte ponovo.",
        "passwordtooshort": "Lozinka mora imati najmanje {{PLURAL:$1|jedan znak|$1 znaka|$1 znakova}}.",
        "passwordtoolong": "Lozinke ne mogu biti duže od {{PLURAL:$1|$1 znaka|$1 znakova}}.",
-       "passwordtoopopular": "Često odabrane lozinke ne mogu da se koriste. Odaberite lozinku koju je teže pogoditi.",
+       "passwordtoopopular": "Nije moguće koristiti često odabrane lozinke. Odaberite lozinku koju je teže pogoditi.",
        "password-name-match": "Lozinka se mora razlikovati od korisničkog imena.",
        "password-login-forbidden": "Korišćenje ovog korisničkog imena i lozinke je zabranjeno.",
        "mailmypassword": "Resetuj lozinku",
        "acct_creation_throttle_hit": "Posetioci ovog vikija koji koriste vašu IP adresu su već otvorili {{PLURAL:$1|1=jedan nalog|$1 naloga}} prethodni $2, što je najveći dozvoljeni broj u tom vremenskom periodu.\nZbog toga posetioci s ove IP adrese trenutno ne mogu otvoriti više naloga.",
        "emailauthenticated": "Vaša imejl-adresa je potvrđena na dan $2 u $3 č.",
        "emailnotauthenticated": "Vaša imejl-adresa još nije potvrđena.\nNijedan imejl neće da bude poslat ni u jednom od sledećih slučajeva.",
-       "noemailprefs": "Navedite imejl-adresu u svojim podešavanjima za osposobljavanje ovih mogućnosti.",
+       "noemailprefs": "Navedite imejl-adresu u podešavanjima za osposobljavanje ovih funkcija.",
        "emailconfirmlink": "Potvrdite svoju imejl-adresu",
        "invalidemailaddress": "Imejl-adresa ne može da bude prihvaćena jer je u nevažećem obliku.\nUnesite ispravnu adresu ili ostavite prazno polje.",
-       "cannotchangeemail": "Imejl-adrese naloga ne mogu da se promene na ovom vikiju.",
+       "cannotchangeemail": "Na ovom vikiju nije moguće promeniti imejl-adrese naloga.",
        "emaildisabled": "Ovaj sajt ne može da šalje imejlove.",
        "accountcreated": "Nalog je otvoren",
        "accountcreatedtext": "Korisnički nalog [[{{ns:User}}:$1|$1]] ([[{{ns:User talk}}:$1|talk]]) je otvoren.",
        "login-abort-generic": "Neuspešna prijava – prekinuto",
        "login-migrated-generic": "Vaš nalog je migriran i vaše korisničko više ne postoji na ovom vikiju.",
        "loginlanguagelabel": "Jezik: $1",
-       "suspicious-userlogout": "Vaš zahtev za odjavu je odbijen jer izgleda da ga je poslao pokvareni pregledač ili keširani posrednik.",
+       "suspicious-userlogout": "Vaš zahtev za odjavu je odbijen jer izgleda da ga je poslao pokvareni pregledač ili keširani proksi.",
        "createacct-another-realname-tip": "Pravo ime je opcionalno.\nAko odaberete da ga navedete, biće korišćeno za pripisivanje vašeg rada.",
-       "pt-login": "Prijavi me",
+       "pt-login": "Prijavite se",
        "pt-login-button": "Prijavi me",
        "pt-login-continue-button": "Nastavi prijavljivanje",
-       "pt-createaccount": "Otvori nalog",
+       "pt-createaccount": "Otvorite nalog",
        "pt-userlogout": "Odjavi me",
        "php-mail-error-unknown": "Nepoznata greška u funkciji PHP mail().",
        "user-mail-no-addy": "Pokušali ste da pošaljete imejl bez imejl-adrese.",
        "botpasswords-no-provider": "BotPasswordsSessionProvider nije dostupan.",
        "botpasswords-restriction-failed": "Ne možete se prijaviti zbog ograničenja lozinki za botove.",
        "botpasswords-not-exist": "Korisnik „$1“ nema lozinku bota „$2“.",
-       "resetpass_forbidden": "Ne mogu da promenim lozinke",
-       "resetpass_forbidden-reason": "Ne mogu da promenim lozinke: $1",
+       "botpasswords-locked": "Ne možete da se prijavite sa lozinkom bota pošto je vaš nalog zaključan.",
+       "resetpass_forbidden": "Nije moguće promeniti lozinke",
+       "resetpass_forbidden-reason": "Nije moguće promeniti lozinke: $1",
        "resetpass-no-info": "Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovoj stranici.",
        "resetpass-submit-loggedin": "Promeni lozinku",
        "resetpass-submit-cancel": "Otkaži",
        "changeemail-no-info": "Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovoj stranici.",
        "changeemail-oldemail": "Aktuelna imejl-adresa:",
        "changeemail-newemail": "Nova imejl-adresa:",
-       "changeemail-newemail-help": "Ovo polje bi trebalo da ostavite prazno ako želite da uklonite vašu imejl adresu. Nećete biti u mogućnosti da resetujete zaboravljenu lozinku i nećete primati mejlove od ovog vikija ako je imejl adresa uklonjena.",
+       "changeemail-newemail-help": "Ovo polje treba da ostavite prazno ako želite da uklonite svoju imejl-adresu. Nećete biti u mogućnosti da resetujete zaboravljenu lozinku i nećete primati imejlove sa ovog vikija ako je imejl-adresa uklonjena.",
        "changeemail-none": "(ništa)",
        "changeemail-password": "Vaša lozinka za projekat {{SITENAME}}:",
        "changeemail-submit": "Promeni imejl",
        "changeemail-throttled": "Previše puta ste pokušali da se prijavite.\nMolimo vas da sačekate $1 pre nego što pokušate ponovo.",
        "changeemail-nochange": "Unesite drugu imejl-adresu.",
        "resettokens": "Resetovanje tokena",
-       "resettokens-text": "Možete ponovo postaviti žetone koji će vam omogućiti pristup određenim privatnim podacima povezanim sa vašim nalogom ovde.\n\nTrebali biste to da uradite ako ih mimo volje podelite sa nekim ili ako je vaš nalog ugrožen.",
+       "resettokens-text": "Ovde možete da resetujete tokene koji omogućavaju pristup određenim privatnim podacima povezanim sa vašim nalogom.\n\nTrebali biste to uraditi ako ih slučajno podelite sa nekim ili ako je vaš nalog ugrožen.",
        "resettokens-no-tokens": "Nema žetona za resetovanje.",
-       "resettokens-tokens": "Žetoni:",
+       "resettokens-tokens": "Tokeni:",
        "resettokens-token-label": "$1 (trenutna vrednost: $2)",
        "resettokens-watchlist-token": "Token za veb-fid (Atom/RSS) [[Special:Watchlist|promena na stranicama u vašem spisku nadgledanja]]",
-       "resettokens-done": "Žetoni su resetovani",
-       "resettokens-resetbutton": "Resetuj izabrane žetone",
+       "resettokens-done": "Tokeni su resetovani.",
+       "resettokens-resetbutton": "Resetuj izabrane tokene",
        "bold_sample": "Podebljan tekst",
        "bold_tip": "Podebljan tekst",
        "italic_sample": "Iskošen tekst",
        "italic_tip": "Iskošen tekst",
-       "link_sample": "Naslov linka",
-       "link_tip": "Unutrašnji link",
-       "extlink_sample": "http://www.example.com/ naslov linka",
-       "extlink_tip": "Spoljašnji link (sa prefiksom http://)",
+       "link_sample": "Naslov veze",
+       "link_tip": "Unutrašnja veza",
+       "extlink_sample": "http://www.example.com/ naslov veze",
+       "extlink_tip": "Spoljašnja veza (sa prefiksom http://)",
        "headline_sample": "Tekst naslova",
        "headline_tip": "Podnaslov (nivo 2)",
        "nowiki_sample": "Ovde umetnite neoblikovan tekst",
        "image_sample": "Primer.jpg",
        "image_tip": "Ugrađivanje datoteke",
        "media_sample": "Primer.ogg",
-       "media_tip": "Link do datoteke",
+       "media_tip": "Veza do datoteke",
        "sig_tip": "Vaš potpis sa vremenskom oznakom",
        "hr_tip": "Vodoravna linija (koristite retko)",
        "summary": "Opis izmene:",
        "savechanges": "Sačuvaj promene",
        "publishpage": "Objavi stranicu",
        "publishchanges": "Objavi promene",
-       "savearticle-start": "Sačuvaj stranicu...",
-       "savechanges-start": "Sačuvaj promene...",
+       "savearticle-start": "Sačuvaj stranicu",
+       "savechanges-start": "Sačuvaj promene",
        "publishpage-start": "Objavi stranicu...",
-       "publishchanges-start": "Objavi promene...",
+       "publishchanges-start": "Objavi promene",
        "preview": "Pretpregled",
        "showpreview": "Prikaži pretpregled",
        "showdiff": "Prikaži promene",
        "subject-preview": "Pregled teme:",
        "previewerrortext": "Došlo je do greške pri pokušaju pregleda promena.",
        "blockedtitle": "Korisnik je blokiran",
-       "blockedtext": "<strong>Vaše korisničko ime ili IP adresa je blokirana.</strong>\n\nBlokiranje je {{GENDER:$4|izvršio|izvršila}} $1.\nRazlog je <em>$2</em>.\n\n* Početak blokiranja: $8\n* Istek blokiranja: $6\n* Blokirani: $7\n\nMožete da kontaktirate {{GENDER:$4|korisnika|korisnicu}} $1 ili drugog [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratora]] da biste razgovarali o blokiranju.\nNe možete da koristite mogućnost „{{int:emailuser}}” osim ako ste naveli validnu imejl adresu u svojim [[Special:Preferences|podešavanjima naloga]] i niste blokirani od korišćenja iste.\nVaša trenutna IP adresa je $3, a ID blokade #$5.\nNavedite sve gornje detalje pri pravljenju bilo kakvih upita.",
-       "autoblockedtext": "Vaša IP adresa je automatski blokirana jer ju je koristio drugi korisnik, koga je {{GENDER:$4|blokirao|blokirala}} $1.\nRazlog:\n\n:<em>$2</em>\n\n* Početak blokade: $8\n* Kraj blokade: $6\n* Ime korisnika: $7\n\nMožete da kontaktirate {{GENDER:$4|korisnika|korisnicu}} $1 ili drugog [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratora]] da biste raspravljali o blokadi.\n\nZapamtite da ne možete da koristite mogućnost „{{int:emailuser}}“ osim ako ste naveli valjanu imejl adresu u svojim [[Special:Preferences|podešavanjima]].\n\nVaša trenutna IP adresa je $3, a ID blokade $5.\nUključite sve gornje detalje pri pravljenju bilo kakvih upita.",
-       "blockednoreason": "nije naveden razlog",
-       "whitelistedittext": "Za uređivanje stranice je potrebno da budete $1.",
+       "blockedtext": "<strong>Vaše korisničko ime ili IP adresa je blokirana.</strong>\n\nBlokadu je {{GENDER:$4|izvršio|izvršila}} $1.\nRazlog je <em>$2</em>.\n\n* Početak blokade: $8\n* Istek blokade: $6\n* Blokirani: $7\n\nMožete da kontaktirate {{GENDER:$4|korisnika|korisnicu}} $1 ili drugog [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratora]] da biste diskutovali o blokadi.\nNe možete da koristite funkciju „{{int:emailuser}}” osim ako ste naveli validnu imejl-adresu u svojim [[Special:Preferences|podešavanjima naloga]] i niste blokirani od korišćenja iste.\nVaša trenutna IP adresa je $3, a ID blokade #$5.\nNavedite sve gornje detalje pri pravljenju bilo kakvih upita.",
+       "autoblockedtext": "Vaša IP adresa je automatski blokirana jer ju je koristio drugi korisnik, koga je {{GENDER:$4|blokirao|blokirala}} $1.\nRazlog:\n\n:<em>$2</em>\n\n* Početak blokade: $8\n* Kraj blokade: $6\n* Ime korisnika: $7\n\nMožete da kontaktirate {{GENDER:$4|korisnika|korisnicu}} $1 ili drugog [[{{MediaWiki:Grouppage-sysop}}|administratora]] da biste raspravljali o blokadi.\n\nZapamtite da ne možete da koristite funkciju „{{int:emailuser}}“ osim ako ste naveli važeću imejl-adresu u svojim [[Special:Preferences|podešavanjima]].\n\nVaša trenutna IP adresa je $3, a ID blokade $5.\nUključite sve gornje detalje pri pravljenju bilo kakvih upita.",
+       "blockednoreason": "razlog nije naveden",
+       "whitelistedittext": "$1 da biste uređivali stranice.",
        "confirmedittext": "Morate da potvrdite svoju imejl adresu pre uređivanja stranica.\nPostavite i potvrdite imejl adresu preko [[Special:Preferences|podešavanja]].",
-       "nosuchsectiontitle": "Ne mogu da pronađem odeljak.",
+       "nosuchsectiontitle": "Nije moguće pronaći odeljak",
        "nosuchsectiontext": "Pokušali ste da uredite odeljak koji ne postoji.\nMožda je premešten ili izbrisan dok ste pregledali stranicu.",
        "loginreqtitle": "Potrebna je prijava",
-       "loginreqlink": "prijavljeni",
-       "loginreqpagetext": "Morate biti $1 da biste videli druge stranice.",
+       "loginreqlink": "Prijavite se",
+       "loginreqpagetext": "$1 da biste videli druge stranice.",
        "accmailtitle": "Lozinka je poslata.",
-       "accmailtext": "Lozinka za {{GENDER:$1|korisnika|korisnicu}} [[User talk:$1|$1]] je poslata na $2. Nakon prijave, lozinka se može promeniti [[Special:ChangePassword|ovde]].",
+       "accmailtext": "Nasumično generisana lozinka za korisnika [[User talk:$1|$1]] poslata je na $2. Nakon prijave, lozinka može da se promeni na stranici <em>[[Special:ChangePassword|Promena lozinke]]</em>.",
        "newarticle": "(novi)",
        "newarticletext": "Došli ste na stranicu koja još ne postoji.\nDa biste je napravili, počnite da kucate u prozor ispod ovog teksta (pogledajte [$1 stranicu za pomoć]).\nAko ste ovde došli greškom, vratite se na prethodnu stranicu.",
        "anontalkpagetext": "----\n<em>Ovo je stranica za razgovor s anonimnim korisnikom koji još nema nalog ili ga ne koristi.</em>\nZbog toga moramo da koristimo brojčanu IP adresu kako bismo ga prepoznali.\nTakvu adresu može deliti više korisnika.\nAko ste anonimni korisnik i mislite da su vam upućene primedbe, [[Special:CreateAccount|otvorite nalog]] ili se [[Special:UserLogin|prijavite]] da biste izbegli buduću zabunu s ostalim anonimnim korisnicima.",
        "noarticletext": "Na ovoj stranici trenutno nema teksta.\nMožete [[Special:Search/{{PAGENAME}}|potražiti ovaj naslov]] na drugim stranicama,\n<span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} pretražiti srodne izveštaje] ili [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} napraviti ovu stranicu]</span>.",
        "noarticletext-nopermission": "Trenutno nema teksta na ovoj stranici.\nMožete da [[Special:Search/{{PAGENAME}}|potražite ovaj naslov stranice]] na drugim stranicama ili <span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} pretražite srodne dnevnike]</span>, ali nemate dozvolu da napravite ovu stranicu.",
-       "missing-revision": "Izmena br. $1 na stranici pod imenom „{{FULLPAGENAME}}“ ne postoji.\n\nOvo se obično dešava kada pratite zastareli link do stranice koja je izbrisana.\nViše informacija možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].",
-       "userpage-userdoesnotexist": "KorisniÄ\8dki nalog â\80\9e<nowiki>$1</nowiki>â\80\9c nije otvoren.\nRazmislite da li zaista Å¾elite da napravite/uredite ovu stranicu.",
+       "missing-revision": "Izmena br. $1 na stranici pod imenom „{{FULLPAGENAME}}“ ne postoji.\n\nOvo se obično dešava kada pratite zastarelu vezu do stranice koja je izbrisana.\nViše informacija možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].",
+       "userpage-userdoesnotexist": "KorisniÄ\8dki nalog â\80\9e<nowiki>$1</nowiki>â\80\9d nije registrovan.\nRazmislite Å¾elite li zaista da napravite/uredite ovu stranicu.",
        "userpage-userdoesnotexist-view": "Korisnički nalog „$1“ nije otvoren.",
-       "blocked-notice-logextract": "Ovaj korisnik je trenutno blokiran.\nPoslednji unos u evidenciji blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
-       "clearyourcache": "<strong>Napomena:</strong> Nakon čuvanja, možda ćete morati da očistite keš pregledača kako biste videli promene.\n* <strong>Fajerfoks / Safari:</strong> Držite <em>Shift</em> i kliknite na <em>Osveži</em> ili pritisnite <em>Ctrl-F5</em> ili <em>Ctrl-R</em> (<em>⌘-R</em> na Meku)\n* <strong>Gugl kroum:</strong> Pritisnite <em>Ctrl-Shift-R</em> (<em>⌘-Shift-R</em> na Meku)\n* <strong>Internet eksplorer:</strong> Držite <em>Ctrl</em> i kliknite na <em>Osveži</em> ili pritisnite <em>Ctrl-F5</em>\n* <strong>Opera:</strong> Idite na <em>Alatke → Podešavanja</em> (<em>Opera → Podešavanja</em> na Meku) i zatim <em>Privatnost i bezbednost → Očistite podatke o pregledima → Keširane slike i datoteke</em>.",
+       "blocked-notice-logextract": "Ovaj korisnik je trenutno blokiran.\nNajnoviji unos u dnevniku blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
+       "clearyourcache": "<strong>Napomena:</strong> Nakon čuvanja, možda ćete morati da obrišete keš pregledača kako biste videli promene.\n* <strong>Fajerfoks / Safari:</strong> Držite <em>Shift</em> i kliknite na <em>Osveži</em> ili pritisnite <em>Ctrl-F5</em> ili <em>Ctrl-R</em> (<em>⌘-R</em> na Meku)\n* <strong>Gugl kroum:</strong> Pritisnite <em>Ctrl-Shift-R</em> (<em>⌘-Shift-R</em> na Meku)\n* <strong>Internet eksplorer:</strong> Držite <em>Ctrl</em> i kliknite na <em>Osveži</em> ili pritisnite <em>Ctrl-F5</em>\n* <strong>Opera:</strong> Idite na <em>Alatke → Podešavanja</em> (<em>Opera → Podešavanja</em> na Meku) i zatim <em>Privatnost i bezbednost → Očistite podatke o pregledima → Keširane slike i datoteke</em>.",
        "usercssyoucanpreview": "<strong>Savet:<strong> Korisitite dugme „{{int:showpreview}}“ da isprobate svoj novi CSS pre nego što ga sačuvate.",
        "userjsonyoucanpreview": "<strong>Savet:</strong> Koristite dugme \"{{int:showpreview}}\" da isprobate svoj novi JSON pre nego što ga sačuvate.",
        "userjsyoucanpreview": "<strong>Savet:</strong> Korisitite dugme „{{int:showpreview}}“ da isprobate svoj novi javaskript pre nego što ga sačuvate.",
        "editpage-cannot-use-custom-model": "Model sadržaja ove stranice se ne može promeniti.",
        "longpageerror": "<strong>Greška: tekst koji ste uneli je veličine {{PLURAL:$1|jedan kilobajt|$1 kilobajta}}, što je veće od {{PLURAL:$2|dozvoljenog jednog kilobajta|dozvoljena $2 kilobajta|dozvoljenih $2 kilobajta}}.</strong>\nStranica ne može biti sačuvana.",
        "readonlywarning": "<strong>Upozorenje: baza podataka je zaključana radi održavanja, tako da trenutno nećete moći da sačuvate izmene.</strong>\nMožda biste želeli sačuvati tekst za kasnije u nekoj tekstualnoj datoteci.\n\nSistemski administrator je naveo sledeće objašnjenje: $1",
-       "protectedpagewarning": "<strong>Upozorenje: Ova stranica je zaštićena, tako da samo korisnici sa administratorskim ovlašćenjima mogu da je uređuju.</strong>\nNajnoviji unos u evidenciji je naveden ispod kao referenca:",
-       "semiprotectedpagewarning": "<strong>Napomena:</strong> Ova stranica je zaštićena, tako da samo automatski potvrđeni korisnici mogu da je uređuju.\nNajnoviji unos u evidenciji je naveden ispod kao referenca:",
+       "protectedpagewarning": "<strong>Upozorenje: Ova stranica je zaštićena, tako da samo korisnici sa administratorskim ovlašćenjima mogu da je uređuju.</strong>\nNajnoviji unos u dnevniku je naveden ispod kao referenca:",
+       "semiprotectedpagewarning": "<strong>Napomena:</strong> Ova stranica je zaštićena, tako da samo automatski potvrđeni korisnici mogu da je uređuju.\nNajnoviji unos u dnevniku je naveden ispod kao referenca:",
        "cascadeprotectedwarning": "<strong>Upozorenje:</strong> Ova stranica je zaštićena tako da samo korisnici sa [[Special:ListGroupRights|određenim pravima]] mogu da je uređuju, jer je uključena u {{PLURAL:$1|sledeću stranicu koja je zaštićena|sledeće stranice koje su zaštićene}} prenosivom zaštitom:",
-       "titleprotectedwarning": "<strong>Upozorenje: Ova stranica je zaštićena, tako da su potrebna [[Special:ListGroupRights|posebna prava]] da se ona napravi.</strong>\nNajnoviji unos u evidenciji je naveden ispod kao referenca:",
+       "titleprotectedwarning": "<strong>Upozorenje: Ova stranica je zaštićena, tako da su potrebna [[Special:ListGroupRights|posebna prava]] da se ona napravi.</strong>\nNajnoviji unos u dnevniku je naveden ispod kao referenca:",
        "templatesused": "{{PLURAL:$1|Šablon koji se koristi|Šabloni koji se koriste}} na ovoj stranici:",
        "templatesusedpreview": "{{PLURAL:$1|Šablon|Šabloni}} u ovom pretpregledu:",
        "templatesusedsection": "{{PLURAL:$1|Šablon|Šabloni}} u ovom odeljku:",
        "hiddencategories": "Ova stranica je član {{PLURAL:$1|jedne skrivene kategorije|$1 skrivene kategorije|$1 skrivenih kategorija}}:",
        "edittools": "<!-- Ovaj tekst će biti prikazan ispod obrasca za uređivanje i otpremanje. -->",
        "edittools-upload": "-",
-       "nocreatetext": "Na ovom vikiju je ograničeno pravljenje novih stranica.\nMožete se vratiti i urediti postojeću stranicu, ili se [[Special:UserLogin|prijavite ili otvorite nalog]].",
+       "nocreatetext": "Na projektu {{SITENAME}} je ograničena mogućnost pravljenja novih stranica.\nMožete se vratiti i urediti postojeću stranicu ili se [[Special:UserLogin|prijavite ili otvorite nalog]].",
        "nocreate-loggedin": "Nemate dozvolu da pravite nove stranice.",
        "sectioneditnotsupported-title": "Uređivanje odeljka nije podržano",
        "sectioneditnotsupported-text": "Uređivanje odeljka nije podržano na ovoj stranici.",
        "permissionserrorstext-withaction": "Nemate dozvolu da $2 iz {{PLURAL:$1|sledećeg|sledećih}} razloga:",
        "contentmodelediterror": "Ne možete urediti ovu izmenu jer je njen model sadržaja <code>$1</code>, što se razlikuje od aktuelnog modela sadržaja stranice <code>$2</code>.",
        "recreate-moveddeleted-warn": "<strong>Upozorenje: Ponovo pravite stranicu koja je prethodno izbrisana.</strong>\n\nRazmotrite da li je prikladno da nastavite sa uređivanjem ove stranice.\nOvde je naveden dnevnik brisanja i premeštanja sa obrazloženjem:",
-       "moveddeleted-notice": "Ova stranica je izbrisana.\nEvidencija brisanja, zaštite i premeštanja stranice je navedena ispod kao referenca.",
-       "moveddeleted-notice-recent": "Nažalost, ova stranica je nedavno izbrisana (u poslednjih 24 sata).\nEvidencija brisanja, zaštite i premeštanja stranice navedena je ispod kao referenca:",
-       "log-fulllog": "Pogledaj celu evidenciju",
+       "moveddeleted-notice": "Ova stranica je izbrisana.\nDnevnik brisanja, zaštite i premeštanja stranice je naveden ispod kao referenca.",
+       "moveddeleted-notice-recent": "Ova stranica je nedavno izbrisana (u poslednjih 24 sata).\nDnevnik brisanja, zaštite i premeštanja stranice naveden je ispod kao referenca:",
+       "log-fulllog": "Prikaži ceo dnevnik",
        "edit-hook-aborted": "Izmenu je prekinula kuka.\nNije dato nikakvo obrazloženje.",
-       "edit-gone-missing": "Ne mogu da ažuriram stranicu.\nIzgleda da je izbrisana.",
+       "edit-gone-missing": "Nije moguće ažurirati stranicu.\nIzgleda da je izbrisana.",
        "edit-conflict": "Sukob izmena.",
        "edit-no-change": "Vaša izmena je zanemarena jer nije bilo nikakvih promena u tekstu.",
        "postedit-confirmation-created": "Stranica je napravljena.",
        "postedit-confirmation-restored": "Stranica je vraćena.",
        "postedit-confirmation-saved": "Vaša izmena je sačuvana.",
        "postedit-confirmation-published": "Vaša izmena je objavljena.",
-       "edit-already-exists": "Ne mogu da napravim stranicu.\nIzgleda da ona već postoji.",
+       "edit-already-exists": "Nije moguće napraviti novu stranicu.\nIzgleda da ona već postoji.",
        "defaultmessagetext": "Podrazumevani tekst poruke",
-       "content-failed-to-parse": "Ne mogu da raščlanim sadržaj tipa $2 za model $1: $3",
+       "content-failed-to-parse": "Raščlanjivanje sadržaja tipa $2 za model $1 nije uspelo: $3",
        "invalid-content-data": "Nevažeći podaci sadržaja",
        "content-not-allowed-here": "Sadržaj modela „$1“ nije dozvoljen na stranici [[$2]]",
        "editwarning-warning": "Ako napustite ovu stranicu, izgubićete sve izmene koje ste napravili. Ako ste prijavljeni, možete onemogućiti ovo upozorenje u svojim podešavanjima, u odeljku „{{int:prefs-editing}}“.",
        "converter-manual-rule-error": "Pronađena je greška u pravilu za ručno pretvaranje jezika",
        "undo-success": "Izmena se može poništiti.\nProverite razlike ispod, pa sačuvajte izmene.",
        "undo-failure": "Ova izmena se ne može poništiti zbog sukoba izmena.",
-       "undo-norev": "Ne mogu da vratim izmenu jer ne postoji ili je izbrisana.",
+       "undo-norev": "Nije moguće vratiti izmenu jer ne postoji ili je izbrisana.",
        "undo-nochange": "Izgleda da je izmena već poništena.",
        "undo-summary": "Poništena izmena $1 {{GENDER:$2|korisnika|korisnice}} [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|razgovor]])",
        "undo-summary-username-hidden": "Poništi izmenu $1 skrivenog korisnika",
        "cantcreateaccount-text": "Otvaranje naloga s ove IP adrese (<strong>$1</strong>) je blokirao/la [[User:$3|$3]].\n\nRazlog koji je naveo/la $3 je <em>$2</em>",
        "cantcreateaccount-range-text": "Otvaranje naloga sa IP adresa u rasponu <strong>$1</strong>, koji uključuje i vašu IP adresu (<strong>$4</strong>) je blokirao/la [[User:$3|$3]].\n\nRazlog koji je naveo/la $3 je <em>$2</em>",
-       "viewpagelogs": "Evidencije ove stranice",
+       "viewpagelogs": "Prikaži dnevnike ove stranice",
        "nohistory": "Ne postoji istorija izmena ove stranice.",
        "currentrev": "Najnovija izmena",
        "currentrev-asof": "Najnovija izmena na datum $2 u $3",
        "last": "razl",
        "page_first": "prva",
        "page_last": "poslednja",
-       "histlegend": "Izbor razlika: označite kutijice izmena za upoređivanje i pritisnite enter ili dugme na dnu.<br />\nObjašnjenje: <strong>({{int:cur}})</strong> = razlika sa najnovijom izmenom, <strong>({{int:last}})</strong> = razlika sa prethodnom izmenom, <strong>{{int:minoreditletter}}</strong> = manja izmena",
+       "histlegend": "Izbor razlika: označite kutijice izmena za upoređivanje i pritisnite enter ili dugme na dnu.<br />\nObjašnjenje: <strong>({{int:cur}})</strong> = razlika sa najnovijom izmenom, <strong>({{int:last}})</strong> = razlika sa prethodnom izmenom, <strong>{{int:minoreditletter}}</strong> = manja izmena.",
        "history-fieldset-title": "Pretraga izmena",
        "history-show-deleted": "Samo izbrisane izmene",
        "histfirst": "najstarije",
        "rev-deleted-user": "(korisničko ime uklonjeno)",
        "rev-deleted-event": "(detalji unosa uklonjeni)",
        "rev-deleted-user-contribs": "[korisničko ime ili IP adresa je uklonjena – izmena je sakrivena sa spiska doprinosa]",
-       "rev-deleted-text-permission": "Izmena ove stranice je <strong>izbrisana</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].",
+       "rev-deleted-text-permission": "Izmena ove stranice je <strong>izbrisana</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].",
        "rev-suppressed-text-permission": "Izmena ove stranice je <strong>sakrivena</strong>. Više detalja možete naći u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} istoriji sakrivanja].",
-       "rev-deleted-text-unhide": "Izmena ove stranice je <strong>izbrisana</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu izmenu] ako želite da nastavite.",
-       "rev-suppressed-text-unhide": "Izmena ove stranice je <strong>sakrivena</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji sakrivanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu izmenu] ako želite da nastavite.",
+       "rev-deleted-text-unhide": "Izmena ove stranice je <strong>izbrisana</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu izmenu] ako želite da nastavite.",
+       "rev-suppressed-text-unhide": "Izmena ove stranice je <strong>sakrivena</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku sakrivanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu izmenu] ako želite da nastavite.",
        "rev-deleted-text-view": "Izmena ove stranice je '''obrisana'''.\nMožete je pogledati; više detalja možete naći u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} istoriji brisanja].",
-       "rev-suppressed-text-view": "Izmena ove stranice je <strong>sakrivena</strong>.\nMožete je pogledati; detalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji sakrivanja].",
-       "rev-deleted-no-diff": "Ne možete da videte ovu razliku jer je jedna od izmena <strong>izbrisana</strong>.\nDetalji možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].",
+       "rev-suppressed-text-view": "Izmena ove stranice je <strong>sakrivena</strong>.\nMožete je pogledati; detalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku sakrivanja].",
+       "rev-deleted-no-diff": "Ne možete da videte ovu razliku jer je jedna od izmena <strong>izbrisana</strong>.\nDetalji možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].",
        "rev-suppressed-no-diff": "Ne možete videti ovu razliku jer je jedna od izmena '''obrisana'''.",
-       "rev-deleted-unhide-diff": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>obrisana</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu razliku] ako želite da nastavite.",
-       "rev-suppressed-unhide-diff": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>sakrivena</strong>.\nViše informacija možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji sakrivanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu razliku] ako želite da nastavite.",
-       "rev-deleted-diff-view": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>izbrisana</strong>.\nIpak možete da pogledate ovu razliku; detalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].",
-       "rev-suppressed-diff-view": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>sakrivena</strong>.\nIpak možete da pogledate ovu razliku; više informacija možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji sakrivanja].",
+       "rev-deleted-unhide-diff": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>obrisana</strong>.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu razliku] ako želite da nastavite.",
+       "rev-suppressed-unhide-diff": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>sakrivena</strong>.\nViše informacija možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku sakrivanja].\nIpak možete da [$1 pogledate ovu razliku] ako želite da nastavite.",
+       "rev-deleted-diff-view": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>izbrisana</strong>.\nIpak možete da pogledate ovu razliku; detalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].",
+       "rev-suppressed-diff-view": "Jedna od izmena u ovoj razlici je <strong>sakrivena</strong>.\nIpak možete da pogledate ovu razliku; više informacija možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/suppress|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku sakrivanja].",
        "rev-delundel": "promeni vidljivost",
        "rev-showdeleted": "prikaži",
        "revisiondelete": "Brisanje/vraćanje izmena",
        "logdelete-selected": "{{PLURAL:$1|Izabrana stavka u istoriji|Izabrane stavke u istoriji}}:",
        "revdelete-text-text": "Izbrisane izmene će i dalje biti vidljive u istoriji stranice, ali delovi njihovog sadržaja neće biti javno dostupni.",
        "revdelete-text-file": "Izbrisane verzije datoteke će i dalje biti vidljive u istoriji datoteke, ali delovi njihovog sadržaja neće biti javno dostupni.",
-       "logdelete-text": "Izbrisani događaji u dnevnicima će se i dalje pojavljivati u evidenciji, ali će delovi njihovog sadržaja biti nedostupni javnosti.",
+       "logdelete-text": "Izbrisani događaji u dnevnicima će se idalje pojavljivati u dnevniku, ali će delovi njihovog sadržaja biti nedostupni javnosti.",
        "revdelete-text-others": "Ostali administratori će i dalje moći da pristupe skrivenom sadržaju i vrate ga, osim ako se postave dodatna ograničenja.",
        "revdelete-confirm": "Potvrdite da nameravate ovo uraditi, da razumete posledice i da to činite u skladu sa [[{{MediaWiki:Policy-url}}|pravilima]].",
        "revdelete-suppress-text": "Sakrivanje izmena bi trebalo koristiti <strong>samo</strong> u sledećim slučajevima:\n* zlonamerni ili pogrdni podaci\n* neprikladni lični podaci\n*: <em>kućna adresa i broj telefona, broj kreditne kartice, JMBG itd.</em>",
        "revdelete-log": "Razlog:",
        "revdelete-submit": "Primeni na {{PLURAL:$1|izabranu izmenu|izabrane izmene}}",
        "revdelete-success": "Vidljivost izmene je ažurirana.",
-       "revdelete-failure": "Ne mogu da ažuriram vidljivost izmene:\n$1",
-       "logdelete-success": "Postavljena je vidljivost unosa u evidenciji.",
+       "revdelete-failure": "Nije moguće ažurirati vidljivost izmene:\n$1",
+       "logdelete-success": "Postavljena je vidljivost unosa u dnevniku.",
        "logdelete-failure": "'''Ne mogu da postavim vidljivost istorije:'''\n$1",
        "revdel-restore": "promeni vidljivost",
        "pagehist": "Istorija stranice",
        "revdelete-modify-no-access": "Greška pri menjanju stavke od $1, $2: označena je kao „ograničena“.\nNemate pristup do nje.",
        "revdelete-modify-missing": "Greška pri menjanju IB stavke $1: ona ne postoji u bazi podataka.",
        "revdelete-no-change": "<strong>Upozorenje:</strong> stavka od $1, $2 već poseduje zatražena podešavanja vidljivosti.",
-       "revdelete-concurrent-change": "Greška pri menjanju stavke od $1, $2: njen status je u međuvremenu promenio drugi korisnik.\nProverite evidenciju.",
-       "revdelete-only-restricted": "Greška pri sakrivanju stavke od $1, $2: ne možete sakriti stavke od administratora bez izbora drugih mogućnosti vidljivosti.",
+       "revdelete-concurrent-change": "Greška pri menjanju stavke od $1, $2: njen status je u međuvremenu promenio drugi korisnik.\nProverite dnevnik.",
+       "revdelete-only-restricted": "Greška pri sakrivanju stavke od dana $1, $2: Ne možete sakriti stavke od prikaza administratorima bez izbora jedne od drugih opcija vidljivosti.",
        "revdelete-reason-dropdown": "*Uobičajeni razlozi za brisanje\n** Kršenje autorskog prava\n** Neprikladan komentar ili lični podaci\n** Neprikladno korisničko ime\n** Uvredljivi podaci",
        "revdelete-otherreason": "Drugi/dodatni razlog:",
        "revdelete-reasonotherlist": "Drugi razlog",
        "revdelete-edit-reasonlist": "Uredi razloge za brisanje",
        "revdelete-offender": "Autor izmene:",
-       "suppressionlog": "Evidencija sakrivanja",
+       "suppressionlog": "Dnevnik sakrivanja",
        "suppressionlogtext": "Ispod se nalazi spisak brisanja i blokiranja koji uključuje sadržaj sakriven od administratora. Pogledajte [[Special:BlockList|spisak blokiranja]] za spisak trenutnih operacija zabrana i blokiranja.",
        "mergehistory": "Spajanje istorija stranice",
        "mergehistory-header": "Ova stranica vam omogućava da spojite izmene neke izvorne stranice u novu stranicu.\nZapamtite da će ova promena ostaviti nepromenjen sadržaj istorije stranice.",
        "mergehistory-from": "Izvorna stranica:",
        "mergehistory-into": "Odredišna stranica:",
        "mergehistory-list": "Spojiva istorija izmena",
-       "mergehistory-merge": "Sledeće izmene stranice [[:$1]] mogu se spojiti sa [[:$2]].\nKoristite dugmiće u koloni da biste spojili izmene koje su napravljene pre navedenog vremena.\nKorišćenje navigacionih linkova će poništiti ovu kolonu.",
+       "mergehistory-merge": "Sledeće izmene stranice [[:$1]] mogu se spojiti sa [[:$2]].\nKoristite dugmiće u koloni da biste spojili izmene koje su napravljene pre navedenog vremena.\nKorišćenje navigacionih veza će poništiti ovu kolonu.",
        "mergehistory-go": "Prikaži izmene koje se mogu spojiti",
        "mergehistory-submit": "Spoji izmene",
        "mergehistory-empty": "Nema izmena za spajanje.",
        "mergehistory-done": "$3 {{PLURAL:$3|izmena stranice $1 je spojena|izmene stranice $1 su spojene|izmena stranice $1 je spojeno}} u [[:$2]].",
-       "mergehistory-fail": "Ne mogu da spojim istorije. Proverite stranicu i vremenske parametre.",
+       "mergehistory-fail": "Nije moguće izvršiti spajanje istorije. Proverite stranicu i vremenske parametre.",
        "mergehistory-fail-bad-timestamp": "Vremenska oznaka je nevažeća.",
-       "mergehistory-fail-invalid-source": "Izvorna stranica nije validna.",
+       "mergehistory-fail-invalid-source": "Izvorna stranica nije važeća.",
        "mergehistory-fail-invalid-dest": "Odredišna stranica je nevažeća.",
        "mergehistory-fail-no-change": "Spajanje istorije nije spojilo nijednu izmenu. Proverite parametre stranice i vremena.",
        "mergehistory-fail-permission": "Nemate ovlašćenje za spajanje istorije.",
-       "mergehistory-fail-self-merge": "Izvorna i odredišna stranica ne mogu biti iste.",
+       "mergehistory-fail-self-merge": "Izvorna i odredišna stranica su iste.",
        "mergehistory-fail-timestamps-overlap": "Izvorne izmene se preklapaju ili dolaze nakon odredišnih izmena.",
-       "mergehistory-fail-toobig": "Ne mogu da izvršim spajanje istorije jer će više od $1 {{PLURAL:$1|izmene biti premeštene|izmena biti premešteno}}.",
+       "mergehistory-fail-toobig": "Nije moguće izvršiti spajanje istorije jer će više od $1 {{PLURAL:$1|izmene biti premeštene|izmena biti premešteno}}.",
        "mergehistory-no-source": "Izvorna stranica $1 ne postoji.",
        "mergehistory-no-destination": "Odredišna stranica $1 ne postoji.",
        "mergehistory-invalid-source": "Izvorna stranica mora imati validan naslov.",
        "mergehistory-same-destination": "Izvorna i odredišna stranica ne mogu biti iste",
        "mergehistory-reason": "Razlog:",
        "mergehistory-revisionrow": "$1 ($2) $3 . . $4 $5 $6",
-       "mergelog": "Evidencija spajanja",
+       "mergelog": "Dnevnik spajanja",
        "revertmerge": "rastavi",
        "mergelogpagetext": "Ispod je spisak najskorijih spajanja istorija dveju stranica.",
-       "history-title": "Istorija izmena stranice â\80\9e$1â\80\9c",
+       "history-title": "Istorija izmena stranice â\80\9e$1â\80\9d",
        "difference-title": "Razlika između izmena na stranici „$1”",
        "difference-title-multipage": "Razlika između stranica „$1“ i „$2“",
        "difference-multipage": "(razlike između stranica)",
        "diff-multi-manyusers": "({{PLURAL:$1|Nije prikazana međuizmena|Nisu prikazane $1 međuizmene|Nije prikazano $1 međuizmena}} od više od $2 korisnika)",
        "diff-paragraph-moved-tonew": "Pasus je premešten. Kliknite da pređete na novu lokaciju.",
        "diff-paragraph-moved-toold": "Pasus je premešten. Kliknite da pređete na staru lokaciju.",
-       "difference-missing-revision": "{{PLURAL:$2|Jedna izmena|$2 izmene}} ove razlike ($1) ne {{PLURAL:$2|postoji|postoje}}.\n\nOvo se obično dešava kada pratite zastareli link do stranice koja je izbrisana.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} evidenciji brisanja].",
+       "difference-missing-revision": "{{PLURAL:$2|Jedna izmena|$2 izmene}} ove razlike ($1) ne {{PLURAL:$2|postoji|postoje}}.\n\nOvo se obično dešava kada pratite zastarelu vezu do stranice koja je izbrisana.\nDetalje možete da pronađete u [{{fullurl:{{#Special:Log}}/delete|page={{FULLPAGENAMEE}}}} dnevniku brisanja].",
        "searchresults": "Rezultati pretrage",
        "search-filter-title-prefix-reset": "Pretraži sve stranice",
        "searchresults-title": "Rezultati pretrage za „$1“",
        "prevn-title": "$1 {{PLURAL:$1|prethodni  rezultat|prethodna rezultata|prethodnih rezultata}}",
        "nextn-title": "$1 {{PLURAL:$1|sledeći rezultat|sledeća rezultata|sledećih rezultata}}",
        "shown-title": "Prikaži $1 {{PLURAL:$1|rezultat|rezultata}} po stranici",
-       "viewprevnext": "Pogledaj ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).",
+       "viewprevnext": "Pogledajte ($1 {{int:pipe-separator}} $2) ($3).",
        "searchmenu-exists": "<strong>Postoji stranica pod nazivom „[[:$1]]”!</strong> {{PLURAL:$2|0=|Takođe pogledajte druge pronađene rezultate pretrage.}}",
        "searchmenu-new": "<strong>Napravite stranicu „[[:$1]]” na ovom vikiju!</strong> {{PLURAL:$2|0=|Takođe pogledajte rezultat pretrage.|Takođe pogledajte rezultate pretrage.}}",
        "searchprofile-articles": "Stranice sa sadržajem",
-       "searchprofile-images": "Datoteke",
+       "searchprofile-images": "Multimedija",
        "searchprofile-everything": "Sve",
        "searchprofile-advanced": "Napredno",
        "searchprofile-articles-tooltip": "Pretražite: $1",
        "search-section": "(odeljak $1)",
        "search-category": "(kategorija $1)",
        "search-file-match": "(podudara se sadržaj datoteke)",
-       "search-suggest": "Da li ste mislili: $1",
-       "search-rewritten": "Prikazani rezultati za $1. Ipak pretraži $2.",
+       "search-suggest": "Jeste li mislili na „$1”",
+       "search-rewritten": "Prikazuju se rezultati za „$1”. Ipak pretraži „$2”.",
        "search-interwiki-caption": "Rezultati sa sestrinskih projekata",
        "search-interwiki-default": "Rezultati sa $1:",
        "search-interwiki-more": "(više)",
        "powersearch-togglenone": "Ništa",
        "powersearch-remember": "Zapamti izbor za buduće pretrage",
        "search-external": "Spoljašnja pretraga",
-       "searchdisabled": "Pretraga je onemogućena.\nU međuvremenu možete tražiti preko Gugla.\nUpamtite da njegovi popisi ovog vikija mogu biti zastareli.",
+       "searchdisabled": "Pretraga je onemogućena.\nU međuvremenu možete tražiti preko Gugla.\nUpamtite da njegovi indeksi ovog vikija mogu biti zastareli.",
        "search-error": "Došlo je do greške prilikom pretrage: $1",
        "search-warning": "Upozorenje prilikom pretrage: $1",
        "preferences": "Podešavanja",
        "prefs-skin": "Tema",
        "skin-preview": "pregledaj",
        "datedefault": "Svejedno",
-       "prefs-labs": "Probne mogućnosti",
+       "prefs-labs": "Eksperimentalne funkcije",
        "prefs-user-pages": "Korisničke stranice",
-       "prefs-personal": "Korisnički profil",
+       "prefs-personal": "Profil",
        "prefs-rc": "Skorašnje izmene",
        "prefs-watchlist": "Spisak nadgledanja",
        "prefs-editwatchlist": "Uređivanje spiska nadgledanja",
        "prefs-editwatchlist-label": "Uredi unose na spisku nadgledanja:",
-       "prefs-editwatchlist-edit": "pogledaj i ukloni naslove sa spiska nadgledanja",
-       "prefs-editwatchlist-raw": "uredi sirov spisak nadgledanja",
+       "prefs-editwatchlist-edit": "prikaži i ukloni naslove sa spiska nadgledanja",
+       "prefs-editwatchlist-raw": "uredi neobrađeni spisak nadgledanja",
        "prefs-editwatchlist-clear": "očisti spisak nadgledanja",
        "prefs-watchlist-days": "Broj dana u spisku nadgledanja:",
        "prefs-watchlist-days-max": "Najviše $1 {{PLURAL:$1|dan|dana|dana}}",
        "prefs-watchlist-edits": "Najveći broj promena prikazanih na spisku nadgledanja:",
        "prefs-watchlist-edits-max": "Najveći broj: 1000",
        "prefs-watchlist-token": "Token spiska nadgledanja:",
-       "prefs-watchlist-managetokens": "Upravljaj žetonima",
+       "prefs-watchlist-managetokens": "Upravljaj tokenima",
        "prefs-misc": "Razno",
        "prefs-resetpass": "promeni lozinku",
-       "prefs-changeemail": "promeni ili ukloni imejl-adresu",
-       "prefs-setemail": "postavi imejl-adresu",
+       "prefs-changeemail": "Promeni ili ukloni imejl-adresu",
+       "prefs-setemail": "Postavi imejl-adresu",
        "prefs-email": "Opcije imejla",
        "prefs-rendering": "Izgled",
        "saveprefs": "Sačuvaj",
        "restoreprefs": "Vrati sva podešavanja na podrazumevane vrednosti (u svim odeljcima)",
        "prefs-editing": "Uređivanje",
        "searchresultshead": "Pretraga",
-       "stub-threshold": "Prag za oblikovanje linkova kao klice ($1):",
+       "stub-threshold": "Prag za formatiranje veza kao klice ($1):",
        "stub-threshold-sample-link": "primer",
        "stub-threshold-disabled": "onemogućeno",
        "recentchangesdays": "Broj dana u skorašnjim izmenama:",
        "recentchangescount": "Podrazumevani broj izmena za prikaz u skorašnjim izmenama, istorijama stranica i dnevnicima:",
        "prefs-help-recentchangescount": "Najveći broj: 1000",
        "prefs-help-watchlist-token2": "Ovo je tajni ključ za veb-fid vašeg spiska nadgledanja. \nSvako ko zna ovaj ključ biće u mogućnosti da čita vaš spisak nadgledanja, zato ga nemojte deliti. \nAko je potrebno, [[Special:ResetTokens|možete da ga resetujete]].",
+       "prefs-help-tokenmanagement": "Možete videti i resetovati tajni ključ za svoj nalog koji može da pristupi veb-fidu vašeg spiska nadgledanja. Svako ko zna ključ moći će da čita vaš spisak nadgledanja, stoga ga ne delite.",
        "savedprefs": "Vaša podešavanja su sačuvana.",
        "savedrights": "Korisničke grupe {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}} $1 su sačuvane.",
        "timezonelegend": "Vremenska zona:",
        "yourvariant": "Varijanta jezika:",
        "prefs-help-variant": "Željena varijanta ili pravopis za prikaz stranica sa sadržajem ovog vikija.",
        "yournick": "Novi potpis:",
-       "prefs-help-signature": "Komentari na stranicama za razgovor treba da budu potpisani sa „<nowiki>~~~~</nowiki>“ koje će biti pretvoreno u vaš potpis i vremensku oznaku.",
-       "badsig": "Nevažeći sirov potpis.\nProverite HTML tagove.",
+       "prefs-help-signature": "Komentari na stranicama za razgovor trebaju biti potpisani sa „<nowiki>~~~~</nowiki>” koje će biti konvertovano u vaš potpis i vremensku oznaku.",
+       "badsig": "Nevažeći neobrađeni potpis.\nProverite HTML tagove.",
        "badsiglength": "Vaš potpis je predugačak.\nNe sme biti duži od $1 {{PLURAL:$1|znaka|znaka|znakova}}.",
        "yourgender": "Kako želite da se predstavite?",
        "gender-unknown": "Kad vas spominje, softver će koristiti rodno neutralne reči kad god je to moguće",
        "email": "Imejl",
        "prefs-help-realname": "Pravo ime je opcionalno.\nAko je navedeno, biće korišćeno za pripisivanje vašeg rada.",
        "prefs-help-email": "Imejl adresa je opcionalna, ali je potrebna za resetovanje lozinke, ako je zaboravite.",
-       "prefs-help-email-others": "Takođe možete izabrati da dopustite drugima da vas kontaktiraju preko imejla putem linka na vašoj korisničkoj stranici ili stranici za razgovor.\nVaša imejl adresa neće biti prikazana drugim korisnicima koji vas kontaktiraju.",
+       "prefs-help-email-others": "Takođe možete izabrati da dopustite drugima da vas kontaktiraju preko imejla putem veze na vašoj korisničkoj stranici ili stranici za razgovor.\nVaša imejl adresa neće biti prikazana drugim korisnicima koji vas kontaktiraju.",
        "prefs-help-email-required": "Imejl-adresa je neophodna.",
        "prefs-info": "Osnovne informacije",
        "prefs-i18n": "Internacionalizacija",
        "prefs-signature": "Potpis",
        "prefs-dateformat": "Format datuma",
        "prefs-timeoffset": "Vremenska razlika",
-       "prefs-advancedediting": "Glavna podešavanja",
+       "prefs-advancedediting": "Opšte opcije",
        "prefs-developertools": "Programerske alatke",
        "prefs-editor": "Uređivač",
        "prefs-preview": "Pretpregled",
        "prefs-advancedsearchoptions": "Napredne opcije",
        "prefs-advancedwatchlist": "Napredne opcije",
        "prefs-displayrc": "Podešavanja prikaza",
-       "prefs-displaywatchlist": "Podešavanja prikaza",
+       "prefs-displaywatchlist": "Opcije prikaza",
        "prefs-tokenwatchlist": "Token",
        "prefs-diffs": "Razlike",
        "prefs-help-prefershttps": "Ova podešavanja će stupiti na snagu pri sledećoj prijavi.",
        "right-upload": "otpremanje datoteka",
        "right-reupload": "zamenjivanje postojećih datoteka",
        "right-reupload-own": "zamenjivanje sopstvenih datoteka",
-       "right-reupload-shared": "menjanje datoteka na deljenom skladištu multimedije",
+       "right-reupload-shared": "lokalno zamenjivanje datoteka na deljenom spremištu medija",
        "right-upload_by_url": "Otpremanje datoteka sa veb-adrese",
        "right-purge": "čišćenje keš memorije stranice bez potvrde",
        "right-autoconfirmed": "bez ograničavanja stavki za IP adrese",
        "right-writeapi": "korišćenje API-ja za pisanje",
        "right-delete": "brisanje stranica",
        "right-bigdelete": "brisanje stranica sa velikom istorijom",
-       "right-deletelogentry": "brisanje i vraćanje određenih unosa u evidenciji",
+       "right-deletelogentry": "brisanje i vraćanje određenih unosa u dnevniku",
        "right-deleterevision": "brisanje i vraćanje određenih izmena stranica",
        "right-deletedhistory": "pregledanje izbrisanih stavki istorije bez povezanog teksta",
        "right-deletedtext": "pregledanje izbrisanog teksta i promena između izbrisanih izmena",
        "right-userrights": "uređivanje svih korisničkih prava",
        "right-userrights-interwiki": "uređivanje korisničkih prava na drugim vikijima",
        "right-siteadmin": "zaključavanje i otključavanje baze podataka",
-       "right-override-export-depth": "izvoz stranica uključujući i povazene stranice do dubine od pet linkova",
+       "right-override-export-depth": "izvoz stranica uključujući i povazene stranice do dubine od pet veza",
        "right-sendemail": "slanje imejla drugim korisnicima",
        "right-managechangetags": "pravljenje i (de)aktiviranje [[Special:Tags|oznaka]]",
        "right-applychangetags": "primenjivanje [[Special:Tags|oznaka]] na nečije promene",
        "right-deletechangetags": "brisanje [[Special:Tags|oznaka]] iz baze podataka",
        "grant-generic": "Skup prava „$1“",
        "grant-group-page-interaction": "Uređivanje stranica",
-       "grant-group-file-interaction": "Uređivanje datoteka",
+       "grant-group-file-interaction": "Interakcija sa medijima",
        "grant-group-watchlist-interaction": "Uređivanje vašeg spiska nadgledanja",
        "grant-group-email": "Pošalji imejl",
        "grant-group-high-volume": "Izvršavanje velikog broja radnji",
        "grant-basic": "Osnovna prava",
        "grant-viewdeleted": "Pregled izbrisanih stranica i datoteka",
        "grant-viewmywatchlist": "Pregled vašeg spisak nadgledanja",
-       "grant-viewrestrictedlogs": "Pregledanje ograničenih unosa u evidenciji",
-       "newuserlogpage": "Evidencija novih korisnika",
+       "grant-viewrestrictedlogs": "Pregledanje ograničenih unosa u dnevniku",
+       "newuserlogpage": "Dnevnik novih korisnika",
        "newuserlogpagetext": "Ovo je dnevnik o registraciji novih korisnika.",
-       "rightslog": "Evidencija korisničkih prava",
+       "rightslog": "Dnevnik korisničkih prava",
        "rightslogtext": "Ovo je dnevnik promena korisničkih prava.",
        "action-read": "čitate ovu stranicu",
        "action-edit": "uređujete ovu stranicu",
        "recentchanges-summary": "Pratite nedavne promene na ovoj stranici.",
        "recentchanges-noresult": "Nema promena tokom datog perioda a koje odgovaraju ovim kriterijumima.",
        "recentchanges-timeout": "Ova pretraga je istekla. Možda želite da pokušate drugačije parametre pretrage.",
-       "recentchanges-network": "Zbog tehničkog problema ne mogu da učitam rezultate. Pokušajte da osvežite stranicu.",
+       "recentchanges-network": "Zbog tehničkog problema, nije moguće učitati rezultate. Pokušajte da osvežite stranicu.",
        "recentchanges-notargetpage": "Unesite ime stranice iznad da biste videli promene srodne s ovom stranicom",
        "recentchanges-feed-description": "Pratite najskorije promene na vikiju u ovom fidu.",
        "recentchanges-label-newpage": "Ovom izmenom je napravljena nova stranica",
-       "recentchanges-label-minor": "Ovo je manja izmena",
-       "recentchanges-label-bot": "Ovu izmenu je napravio bot",
-       "recentchanges-label-unpatrolled": "Ova izmena još nije patrolirana",
+       "recentchanges-label-minor": "Manja izmena",
+       "recentchanges-label-bot": "Botovska izmena",
+       "recentchanges-label-unpatrolled": "Nepatrolirana izmena",
        "recentchanges-label-plusminus": "Promena veličine stranice u bajtovima",
        "recentchanges-legend-heading": "<strong>Legenda:</strong>",
        "recentchanges-legend-newpage": "{{int:recentchanges-label-newpage}} (takođe pogledajte [[Special:NewPages|spisak novih stranica]])",
        "rcfilters-limit-and-date-label": "$1 {{PLURAL:$1|promena|promene|promena}}, $2",
        "rcfilters-date-popup-title": "Vremenski period za pretragu",
        "rcfilters-days-title": "Nedavni dani",
-       "rcfilters-hours-title": "Skorašnji sati",
+       "rcfilters-hours-title": "Nedavni sati",
        "rcfilters-days-show-days": "$1 {{PLURAL:$1|dan|dana}}",
        "rcfilters-days-show-hours": "$1 {{PLURAL:$1|sat|sata}}",
        "rcfilters-highlighted-filters-list": "Istaknuto: $1",
        "rcfilters-savedqueries-add-new-title": "Sačuvajte trenutna podešavanja filtera",
        "rcfilters-savedqueries-already-saved": "Ovi filteri su već sačuvani. Promenite svoja podešavanja da biste napravili nove sačuvane filtere.",
        "rcfilters-restore-default-filters": "Vrati podrazumevane filtere",
-       "rcfilters-clear-all-filters": "Uklonite sve filtere",
-       "rcfilters-show-new-changes": "Najnovije promene",
+       "rcfilters-clear-all-filters": "Obrišite sve filtere",
+       "rcfilters-show-new-changes": "Prikaži najnovije promene",
        "rcfilters-search-placeholder": "Filtrirajte promene (koristite meni ili pretragu za ime filtera)",
        "rcfilters-invalid-filter": "Nevažeći filter",
        "rcfilters-empty-filter": "Nema aktivnih filtera. Svi doprinosi su prikazani.",
        "rcfilters-filterlist-whatsthis": "Kako ovo funkcioniše?",
        "rcfilters-filterlist-feedbacklink": "Recite nam šta mislite o ovim alatkama za filtriranje",
        "rcfilters-highlightbutton-title": "Istakni rezultate",
-       "rcfilters-highlightmenu-title": "Izbor boje",
+       "rcfilters-highlightmenu-title": "Izaberite boju",
        "rcfilters-highlightmenu-help": "Izaberite boju da biste istaknuli ovo svojstvo",
        "rcfilters-filterlist-noresults": "Nema pronađenih filtera",
        "rcfilters-noresults-conflict": "Nije pronađen nijedan rezultat jer su kriterijumi pretrage sukobljeni",
        "rcfilters-filter-watchlist-notwatched-label": "Nije na spisku nadgledanja",
        "rcfilters-filter-watchlist-notwatched-description": "Sve osim promena stranica na vašem spisku nadgledanja.",
        "rcfilters-filtergroup-watchlistactivity": "Stanje na spisku nadgledanja",
-       "rcfilters-filter-watchlistactivity-unseen-label": "Nepogledane promene",
+       "rcfilters-filter-watchlistactivity-unseen-label": "Nepregledane promene",
        "rcfilters-filter-watchlistactivity-unseen-description": "Promene na stranicama koje niste posetili od kada su promene napravljene.",
-       "rcfilters-filter-watchlistactivity-seen-label": "Pogledane promene",
+       "rcfilters-filter-watchlistactivity-seen-label": "Pregledane promene",
        "rcfilters-filter-watchlistactivity-seen-description": "Promene na stranicama koje ste posetili od kada su promene napravljene.",
        "rcfilters-filtergroup-changetype": "Tip promene",
        "rcfilters-filter-pageedits-label": "Izmene stranica",
-       "rcfilters-filter-pageedits-description": "Izmene viki sadržaja, rasprava, opisa kategorija…",
+       "rcfilters-filter-pageedits-description": "Izmene viki sadržaja, diskusija, opisa kategorija…",
        "rcfilters-filter-newpages-label": "Pravljenje stranica",
        "rcfilters-filter-newpages-description": "Izmene kojima se prave nove stranice.",
        "rcfilters-filter-categorization-label": "Promene kategorija",
        "rcfilters-liveupdates-button": "Ažuriraj uživo",
        "rcfilters-liveupdates-button-title-on": "Isključite ažuriranja uživo",
        "rcfilters-liveupdates-button-title-off": "Prikažite nove promene uživo",
-       "rcfilters-watchlist-markseen-button": "Označi sve promene kao pogledane",
-       "rcfilters-watchlist-edit-watchlist-button": "Promeni spisak nadgledanih stranica",
+       "rcfilters-watchlist-markseen-button": "Označi sve promene kao viđene",
+       "rcfilters-watchlist-edit-watchlist-button": "Uredi spisak nadgledanih stranica",
        "rcfilters-watchlist-showupdated": "Promene na stranicama koje niste posetili od kada je izmena izvršena su <strong>podebljane</strong>, s ispunjenim oznakama.",
        "rcfilters-preference-label": "Sakrij poboljšanu verziju skorašnjih izmena",
        "rcfilters-preference-help": "Poništava redizajn interfejsa iz 2017. i sve alatke dodate tada i posle.",
        "upload-tryagain": "Pošalji izmenjeni opis datoteke",
        "upload-tryagain-nostash": "Pošaljite re-otpremljenu datoteku i izmenjen opis",
        "uploadnologin": "Niste prijavljeni",
-       "uploadnologintext": "Morate biti $1 da biste otpremali datoteke.",
+       "uploadnologintext": "$1 da biste otpremali datoteke.",
        "upload_directory_missing": "Fascikla za slanje ($1) nedostaje i server je ne može napraviti.",
        "upload_directory_read_only": "Server ne može da piše po fascikli za slanje ($1).",
        "uploaderror": "Greška pri otpremanju",
-       "upload-recreate-warning": "<strong>Upozorenje: Datoteka sa tim imenom je izbrisana ili premeštena.</strong>\n\nEvidencija brisanja i premeštanja stranice navedena je ispod sa obrazloženjem:",
+       "upload-recreate-warning": "<strong>Upozorenje: Datoteka sa tim imenom je izbrisana ili premeštena.</strong>\n\nDnevnik brisanja i premeštanja stranice naveden je ispod sa obrazloženjem:",
        "uploadtext": "Koristite obrazac ispod da biste otpremili datoteke.\nZa pregled ili pretragu postojećih datoteka, pogledajte [[Special:FileList|spisak otpremljenih datoteka]], ponovna otpremanja su navedena u [[Special:Log/upload|evidenciji otpremanja]], a brisanja u [[Special:Log/delete|evidenciji brisanja]].\n\nDatoteku dodajete na željenu stranicu koristeći sledeće obrasce:\n* '''<code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Slika.jpg]]</nowiki></code>''' za verziju slike u punoj veličini\n* '''<code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:file}}<nowiki>:Slika.png|200p|mini|levo|opis]]</nowiki></code>''' za verziju slike s veličinom od 200 piksela koja je prikazana u zasebnom okviru, zajedno s opisom.\n* '''<code><nowiki>[[</nowiki>{{ns:media}}<nowiki>:Datoteka.ogg]]</nowiki></code>''' za direktno povezivanje s datotekom bez njenog prikazivanja",
        "upload-permitted": "Dozvoljeni {{PLURAL:$2|tip|tipovi}} datoteka: $1.",
        "upload-preferred": "Preporučeni {{PLURAL:$2|tip|tipovi}} datoteka: $1.",
        "upload-prohibited": "Zabranjeni {{PLURAL:$2|tip|tipovi}} datoteka: $1.",
-       "uploadlogpage": "Evidencija otpremanja",
+       "uploadlogpage": "Dnevnik otpremanja",
        "uploadlogpagetext": "Ispod je spisak nedavnih otpremanja.\nPogledajte [[Special:NewFiles|galeriju novih datoteka]] za lepši pregled.",
        "filename": "Naziv datoteke",
        "filedesc": "Opis izmene",
        "illegal-filename": "Naziv datoteke je zabranjen.",
        "overwrite": "Zamenjivanje postojeće datoteke je zabranjeno.",
        "unknown-error": "Došlo je do nepoznate greške.",
-       "tmp-create-error": "Ne mogu da napravim privremenu datoteku.",
+       "tmp-create-error": "Nije moguće napraviti privremenu datoteku.",
        "tmp-write-error": "Greška pri pisanju privremene datoteke.",
        "large-file": "Preporučljivo je da datoteke ne budu veće od $1; ova datoteka je $2.",
        "largefileserver": "Ova datoteka prelazi ograničenje veličine.",
-       "emptyfile": "Datoteka koju ste poslali je prazna.\nUzrok može biti greška u nazivu datoteke.\nProverite da li zaista želite da je pošaljete.",
+       "emptyfile": "Datoteka koju ste otpremili je prazna.\nUzrok može da bude greška u imenu datoteke.\nProverite želite li zaista da je otpremite.",
        "windows-nonascii-filename": "Ovaj viki ne podržava imena datoteka sa posebnim znacima.",
        "fileexists": "Datoteka s ovim imenom već postoji. Pogledajte <strong>[[:$1]]</strong> ako niste sigurni da li želite da je promenite.\n[[$1|thumb]]",
        "filepageexists": "Stranica s opisom ove datoteke je već napravljena ovde <strong>[[:$1]]</strong>, iako datoteka ne postoji.\nOpis koji ste naveli se neće pojaviti na stranici s opisom.\nDa bi se vaš opis ovde našao, potrebno je da ga ručno izmenite.\n[[$1|thumb]]",
        "php-uploaddisabledtext": "Otpremanje datoteka je onemogućeno u PHP-u.\nProverite podešavanja file_uploads.",
        "uploadscripted": "Datoteka sadrži HTML ili skriptni kod koji može biti pogrešno protumačen od strane pregledača.",
        "upload-scripted-pi-callback": "Datoteka koja sadrži instrukcije za obradu XML stilskog oblika se ne može otpremiti.",
-       "upload-scripted-dtd": "Nije moguće otpremanje SVG datoteka koje sadrže nestandardnu DTD deklaraciju.",
+       "upload-scripted-dtd": "Nije moguće otpremiti SVG datoteke koje sadrže nestandardnu DTD deklaraciju.",
        "uploaded-script-svg": "Pronađen skriptni elemenat „$1“ u postavljenoj SVG datoteci.",
        "uploaded-hostile-svg": "Pronađen nebezbedan CSS u stilskom elementu postavljene SVG datoteke.",
        "uploaded-event-handler-on-svg": "Nije dozvoljeno postavljanje atributa koji kontrolišu događaje <code>$1=\"$2\"</code> u SVG datotekama.",
        "uploaded-href-unsafe-target-svg": "Pronađen href sa nesigurnim podacima: URI odredište <code>&lt;$1 $2=\"$3\"&gt;</code> u postavljenoj SVG datoteci.",
        "uploaded-animate-svg": "Pronađena „animate“ oznaka koja možda menja href koristeći se „from“ atributom <code>&lt;$1 $2=\"$3\"&gt;</code> u postavljenoj SVG datoteci.",
        "uploadscriptednamespace": "Ova SVG datoteka sadrži pogrešan imenski prostor „<nowiki>$1</nowiki>“",
-       "uploadinvalidxml": "Ne mogu da raščlanim XML u otpremljenoj datoteci.",
+       "uploadinvalidxml": "Nije moguće raščlaniti XML u otpremljenoj datoteci.",
        "uploadvirus": "Datoteka sadrži virus!\nDetalji: $1",
        "uploadjava": "Datoteka je formata ZIP koji sadrži java .class element.\nSlanje java datoteka nije dozvoljeno jer one mogu izazvati zaobilaženje sigurnosnih ograničenja.",
        "upload-source": "Izvorna datoteka",
        "upload-form-label-infoform-categories": "Kategorije",
        "upload-form-label-infoform-date": "Datum",
        "upload-form-label-own-work-message-generic-local": "Ja potvrđujem da otpremam ovu datoteku poštujući uslove korišćenja usluge i licenciranje na {{SITENAME}}.",
-       "upload-form-label-not-own-work-message-generic-local": "Ako niste u mogućnosti da otpremite ovu datoteku pod uslovima {{SITENAME}}, molimo vas da zatvorite ovaj dijalog i pokušate drugom metodom.",
+       "upload-form-label-not-own-work-message-generic-local": "Ako niste u mogućnosti da otpremite ovu datoteku pod pravilima projekta {{SITENAME}}, zatvorite ovaj dijalog i pokušate drugom metodom.",
        "upload-form-label-not-own-work-local-generic-local": "Takođe možete pokušati [[Special:Upload|podrazumevanu stranicu za otpremanje]].",
-       "backend-fail-stream": "Ne mogu da emitujem datoteku $1.",
-       "backend-fail-backup": "Ne mogu da napravim rezervu datoteke $1.",
+       "backend-fail-stream": "Nije moguće emitovati datoteku „$1”.",
+       "backend-fail-backup": "Nije moguće napraviti rezervnu kopiju datoteke „$1”.",
        "backend-fail-notexists": "Datoteka $1 ne postoji.",
-       "backend-fail-hashes": "Ne mogu da dobijem disperzije datoteke za upoređivanje.",
+       "backend-fail-hashes": "Nije moguće dobiti disperzije datoteke za upoređivanje.",
        "backend-fail-notsame": "Već postoji neistovetna datoteka – $1.",
        "backend-fail-invalidpath": "$1 nije važeća putanja za skladištenje.",
-       "backend-fail-delete": "Ne mogu da izbrišem datoteku „$1”.",
-       "backend-fail-describe": "Ne mogu da promenim metapodatke za datoteku „$1“.",
+       "backend-fail-delete": "Nije moguće izbrisati datoteku „$1”.",
+       "backend-fail-describe": "Nije moguće promeniti metapodatke za datoteku „$1”.",
        "backend-fail-alreadyexists": "Datoteka $1 već postoji.",
-       "backend-fail-store": "Ne mogu da smestim datoteku $1 u $2.",
-       "backend-fail-copy": "Ne mogu da umnožim datoteku $1 u $2.",
-       "backend-fail-move": "Ne mogu da premestim datoteku $1 u $2.",
-       "backend-fail-opentemp": "Ne mogu da otvorim privremenu datoteku.",
-       "backend-fail-writetemp": "Ne mogu da pišem u privremenoj datoteci.",
-       "backend-fail-closetemp": "Ne mogu da zatvorim privremenu datoteku.",
-       "backend-fail-read": "Ne mogu da pročitam datoteku $1.",
-       "backend-fail-create": "Ne mogu da zapišem datoteku $1.",
+       "backend-fail-store": "Nije moguće skladištiti datoteku „$1” u „$2”.",
+       "backend-fail-copy": "Nije moguće kopirati datoteku „$1” u „$2”.",
+       "backend-fail-move": "Nije moguće premestiti datoteku „$1” u „$2”.",
+       "backend-fail-opentemp": "Nije moguće otvoriti privremenu datoteku.",
+       "backend-fail-writetemp": "Nije moguće upisivati u privremenu datoteku.",
+       "backend-fail-closetemp": "Nije moguće zatvoriti privremenu datoteku.",
+       "backend-fail-read": "Nije moguće čitati datoteku „$1”.",
+       "backend-fail-create": "Nije moguće napisati datoteku „$1”.",
        "backend-fail-maxsize": "Ne mogu da zapišem datoteku $1 jer je veća od {{PLURAL:$2|$2 bajta|$2 bajta|$2 bajtova}}.",
        "backend-fail-readonly": "Skladišna osnova „$1“ je trenutno samo za čitanje. Navedeni razlog je: <em>$2</em>",
        "backend-fail-synced": "Datoteka „$1“ je nedosledna između unutrašnjih skladišnih osnova",
-       "backend-fail-connect": "Ne mogu da se povežem sa skladišnom osnovom „$1“.",
+       "backend-fail-connect": "Nije moguće povezati se sa pozadinskim skladištem „$1”.",
        "backend-fail-internal": "Došlo je do nepoznate greške u skladišnoj osnovi „$1“.",
-       "backend-fail-contenttype": "Ne mogu da utvrdim kakav sadržaj ima datoteka koju treba da smestim u „$1“.",
+       "backend-fail-contenttype": "Nije moguće odrediti tip sadržaja datoteke za skladištenje u „$1”.",
        "backend-fail-batchsize": "Skladišna osnova je dobila blokadu od $1 {{PLURAL:$1|operacije|operacije|operacija}}; ograničenje je $2 {{PLURAL:$2|operacija|operacije|operacija}}.",
        "backend-fail-usable": "Ne mogu da pročitam ili zapišem datoteku „$1“ jer nemate dovoljno dozvola ili vam nedostaju fascikle/sadržaoci.",
-       "filejournal-fail-dbconnect": "Ne mogu da se povežem s novinarskom bazom za skladišnu osnovu „$1“.",
-       "filejournal-fail-dbquery": "Ne mogu da ažuriram novinarsku bazu za skladišnu osnovu „$1“.",
-       "lockmanager-notlocked": "Ne mogu da otključam „$1“ jer nije zaključan.",
-       "lockmanager-fail-closelock": "Ne mogu da zatvorim katanac za „$1“.",
-       "lockmanager-fail-deletelock": "Ne mogu da izbrišem katanac za „$1“.",
-       "lockmanager-fail-acquirelock": "Ne mogu da se zaključam za „$1“.",
+       "filejournal-fail-dbconnect": "Nije moguće povezati se sa novinarskom bazom podataka za pozadinsko skladište „$1”.",
+       "filejournal-fail-dbquery": "Nije moguće ažurirati novinarsku bazu podataka za pozadinsko skladište „$1”.",
+       "lockmanager-notlocked": "Nije moguće otključati „$1” jer nije zaključan.",
+       "lockmanager-fail-closelock": "Nije moguće zatvoriti katanac za „$1”.",
+       "lockmanager-fail-deletelock": "Nije moguće izbrisati katanac za „$1”.",
+       "lockmanager-fail-acquirelock": "Nije moguće steći katanac za „$1”.",
        "lockmanager-fail-openlock": "Ne mogu da otvorim katanac za „$1“. Uverite se da je vaš direktorijum za otpremanje ispravno konfigurisan i da vaš veb-server ima dozvolu da piše u tom direktorijumu. Pogledajte https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:$wgUploadDirectory za više informacija.",
-       "lockmanager-fail-releaselock": "Ne mogu da oslobodim katanac za „$1“.",
-       "lockmanager-fail-db-bucket": "Ne mogu da kontaktiram s dovoljno katanaca u kanti $1.",
-       "lockmanager-fail-db-release": "Ne mogu da oslobodim katance u bazi $1.",
-       "lockmanager-fail-svr-acquire": "Ne mogu da dobijem katance na serveru $1.",
-       "lockmanager-fail-svr-release": "Ne mogu da oslobodim katance na serveru $1.",
+       "lockmanager-fail-releaselock": "Nije moguće osloboditi katanac za „$1”.",
+       "lockmanager-fail-db-bucket": "Nije moguće kontaktirati sa dovoljno katanaca u kanti $1.",
+       "lockmanager-fail-db-release": "Nije moguće osloboditi katance u bazi podataka $1.",
+       "lockmanager-fail-svr-acquire": "Nije moguće steći katance na serveru $1.",
+       "lockmanager-fail-svr-release": "Nije moguće osloboditi katance na serveru $1.",
        "zip-file-open-error": "Došlo je do greške pri otvaranju datoteke za proveru ZIP arhive.",
        "zip-wrong-format": "Navedena datoteka nije formata ZIP.",
        "zip-bad": "Datoteka je oštećena ili je nečitljiva ZIP datoteka.\nBezbednosna provera ne može da se izvrši kako treba.",
-       "zip-unsupported": "Datoteka je formata ZIP koji koristi mogućnosti koje ne podržava Medijaviki.\nBezbednosna provera ne može da se izvrši kako treba.",
+       "zip-unsupported": "Datoteka je formata ZIP koji koristi funkcije ZIP koje Medijaviki ne podržava.\nNe može se pravilno proveriti u vezi bezbednosti.",
        "uploadstash": "Otpremanje niza datoteka",
        "uploadstash-summary": "Ova stranica pruža pristup datotekama koje su otpremljene ili se otpremaju, ali još nisu objavljene. Ove datoteke nisu vidljive nikome, osim korisniku koji ih je otpremio.",
-       "uploadstash-clear": "Očisti sakrivene datoteke",
+       "uploadstash-clear": "Obriši niz datoteka",
        "uploadstash-nofiles": "Nemate sakrivene datoteke.",
        "uploadstash-badtoken": "Izvršavanje ove radnje nije uspelo, razlog tome može biti istek vremena za uređivanje. Pokušajte ponovo.",
-       "uploadstash-errclear": "Čišćenje datoteka nije uspelo.",
+       "uploadstash-errclear": "Brisanje datoteka nije uspelo.",
        "uploadstash-refresh": "Osveži spisak datoteka",
-       "uploadstash-thumbnail": "pogledaj sličicu",
+       "uploadstash-thumbnail": "prikaži sličicu",
        "uploadstash-exception": "Ne mogu sačuvati datoteku u skladište ($1): „$2“.",
        "uploadstash-bad-path": "Putanja ne postoji.",
        "uploadstash-bad-path-invalid": "Putanja nije validna.",
        "uploadstash-bad-path-unrecognized-thumb-name": "Neprepoznato ime minijature.",
        "uploadstash-bad-path-bad-format": "Ključ „$1“ nije u odgovarajućem obliku.",
        "uploadstash-file-not-found": "Ključ „$1” nije pronađen u skladištu.",
-       "uploadstash-file-not-found-no-thumb": "Ne mogu da pribavim sličicu.",
+       "uploadstash-file-not-found-no-thumb": "Nije moguće pribaviti sličicu.",
        "uploadstash-file-not-found-no-local-path": "Nema lokalne putanje za umanjenu stavku.",
-       "uploadstash-file-not-found-no-object": "Ne mogu da napravim lokalni datotečni objekat za sličicu.",
+       "uploadstash-file-not-found-no-object": "Nije moguće napraviti lokalni datotečni objekat za sličicu.",
        "uploadstash-file-not-found-no-remote-thumb": "Dobavljanje minijature nije uspelo: $1\nAdresa = $2",
        "uploadstash-file-not-found-missing-content-type": "Nedostaje zaglavlje za tip sadržaja.",
        "uploadstash-file-not-found-not-exists": "Ne mogu naći putanju ili ovo nije obična datoteka.",
        "img-auth-accessdenied": "Pristup je odbijen",
        "img-auth-nopathinfo": "Nedostaje PATH_INFO.\nVaš server nije podešen da prosleđuje ovakve podatke.\nMožda je zasnovan na CGI-ju koji ne podržava img_auth.\nPogledajte https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Image_Authorization?uselang=sr-ec.",
        "img-auth-notindir": "Tražena putanja nije u podešenom direktorijumu za otpremanje.",
-       "img-auth-badtitle": "Ne mogu da sastavim važeći naslov iz „$1“.",
+       "img-auth-badtitle": "Nije moguće sastaviti važeći naslov iz „$1”.",
        "img-auth-nologinnWL": "Niste prijavljeni i „$1” nije na spisku dozvoljenih.",
        "img-auth-nofile": "Datoteka „$1“ ne postoji.",
        "img-auth-isdir": "Pokušavate da pristupite fascikli „$1“.\nDozvoljen je samo pristup datotekama.",
        "http-curl-error": "Greška pri otvaranju adrese: $1",
        "http-bad-status": "Došlo je do problema tokom zahteva HTTP: $1 $2",
        "http-internal-error": "HTTP interna greška.",
-       "upload-curl-error6": "Ne mogu da pristupim adresi",
-       "upload-curl-error6-text": "Ne mogu da pristupim navedenom URL-u.\nProverite da li je URL ispravan i dostupan.",
+       "upload-curl-error6": "Nije moguće pristupiti URL adresi",
+       "upload-curl-error6-text": "Nije moguće pristupiti navedenoj URL adresi.\nPonovo proverite da li je ispravna i da li sajt radi.",
        "upload-curl-error28": "Otpremanje je isteklo",
        "upload-curl-error28-text": "Server ne odgovara na upit.\nProverite da li sajt radi, malo osačekajte i pokušajte ponovo.\nProbajte kasnije kada bude manje opterećenje.",
        "license": "Licenca:",
        "upload_source_file": "(vaša odabrana datoteka sa računara)",
        "listfiles-delete": "izbriši",
        "listfiles-summary": "Ova posebna stranica prikazuje sve otpremljene datoteke.",
-       "listfiles_search_for": "Naziv datoteke:",
+       "listfiles_search_for": "Pretraži ime medija:",
        "listfiles-userdoesnotexist": "Korisnički nalog „$1“ nije otvoren.",
        "imgfile": "datoteka",
        "listfiles": "Spisak datoteka",
        "linkstoimage": "{{PLURAL:$1|Sledeća stranica koristi|$1 sledeće stranice koriste|$1 sledećih stranica koristi}} ovu datoteku:",
        "linkstoimage-more": "Više od $1 {{PLURAL:$1|stranica koristi|stranice koriste|stranica koristi}} ovu datoteku.\nSledeći spisak prikazuje {{PLURAL:$1|prvu stranicu koja koristi|prve $1 stranice koje koriste|prvih $1 stranica koje koriste}} samo ovu datoteku.\nDostupan je i [[Special:WhatLinksHere/$2|potpuni spisak]].",
        "nolinkstoimage": "Nema stranica koje koriste ovu datoteku.",
-       "morelinkstoimage": "Pogledajte [[Special:WhatLinksHere/$1|više linkova]] do ove datoteke.",
+       "morelinkstoimage": "Pogledajte [[Special:WhatLinksHere/$1|više veza]] do ove datoteke.",
        "linkstoimage-redirect": "$1 (preusmerenje datoteke) $2",
        "duplicatesoffile": "{{PLURAL:$1|Sledeća datoteka je duplikat|Sledeće $1 datoteke su duplikati|Sledećih $1 datoteka su duplikati}} ove datoteke ([[Special:FileDuplicateSearch/$2|detaljnije]]):",
        "sharedupload": "Ova datoteka se nalazi na $1 i može se koristiti i na drugim projektima.",
        "filedelete-reason-dropdown": "*Najčešći razlozi brisanja\n** Kršenje autorskih prava\n** Duplikati datoteka",
        "filedelete-edit-reasonlist": "Uredi razloge brisanja",
        "filedelete-maintenance": "Brisanje i vraćanje datoteka je privremeno onemogućeno zbog održavanja.",
-       "filedelete-maintenance-title": "Ne mogu da izbrišem datoteku",
+       "filedelete-maintenance-title": "Nije moguće izbrisati datoteku",
        "mimesearch": "MIME pretraga",
        "mimesearch-summary": "Ova stranica omogućava filtriranje datoteka prema njihovim MIME tipovima.\nUlazni podaci: contenttype/subtype ili contenttype/*, npr. <code>image/jpeg</code>.",
        "mimetype": "MIME tip:",
        "listduplicatedfiles-entry": "[[:File:$1|$1]] ima [[$3|{{PLURAL:$2|jedan duplikat|$2 duplikata}}]].",
        "unusedtemplates": "Nekorišćeni šabloni",
        "unusedtemplatestext": "Ova stranica navodi sve stranice u imenskom prostoru {{ns:template}} koje nisu uključene ni na jednoj drugoj stranici.\nPre brisanja proverite da li druge stranice vode do tih šablona.",
-       "unusedtemplateswlh": "ostali linkovi",
+       "unusedtemplateswlh": "ostale veze",
        "randompage": "Slučajna stranica",
        "randompage-nopages": "Nema stranica u {{PLURAL:$2|sledećem imenskom prostoru|sledećim imenskim prostorima}}: $1.",
        "randomincategory": "Slučajna stranica u kategoriji",
        "pageswithprop-text": "Ova strana izlistava strane koje imaju određenu osobinu",
        "pageswithprop-prop": "Ime osobine:",
        "pageswithprop-reverse": "Poređaj u suprotnom redosledu",
-       "pageswithprop-sortbyvalue": "Poređaj prema svojstvima",
+       "pageswithprop-sortbyvalue": "Sortiraj po vrednosti svojstva",
        "pageswithprop-submit": "Idi",
        "pageswithprop-prophidden-long": "sakriveno dugo tekstualno svojstvo ($1)",
        "pageswithprop-prophidden-binary": "sakriveno dugo binarno svojstvo ($1)",
        "doubleredirects": "Dvostruka preusmerenja",
-       "doubleredirectstext": "Ova stranica prikazuje stranice koje preusmeravaju na druga preusmerenja.\nSvaki red sadrži linkove prema prvom i drugom preusmerenju, kao i odredišnu stranicu drugog preusmerenja koja je obično „pravi“ članak na koga prvo preusmerenje treba da upućuje.\n<del>Precrtani</del> unosi su već rešeni.",
+       "doubleredirectstext": "Ova stranica prikazuje stranice koje preusmeravaju na druga preusmerenja.\nSvaki red sadrži veze prema prvom i drugom preusmerenju, kao i odredišnu stranicu drugog preusmerenja koja je obično „pravi“ članak na koga prvo preusmerenje treba da upućuje.\n<del>Precrtani</del> unosi su već rešeni.",
        "double-redirect-fixed-move": "[[$1]] je premešten.\nAutomatski je ažurirano i sada preusmerava na [[$2]].",
        "double-redirect-fixed-maintenance": "Automatski ispravlja dvostruka preusmerenja iz [[$1]] u [[$2]] kao deo održavanja",
        "double-redirect-fixer": "Ispravljač preusmerenja",
        "brokenredirectstext": "Sledeća preusmerenja vode na nepostojeće stranice:",
        "brokenredirects-edit": "uredi",
        "brokenredirects-delete": "izbriši",
-       "withoutinterwiki": "Stranice bez jezičkih linkova",
-       "withoutinterwiki-summary": "Sledeće stranice nemaju linkove prema verzijama na drugim jezicima.",
+       "withoutinterwiki": "Stranice bez jezičkih veza",
+       "withoutinterwiki-summary": "Sledeće stranice nemaju veze prema verzijama na drugim jezicima.",
        "withoutinterwiki-legend": "Prefiks",
        "withoutinterwiki-submit": "Prikaži",
        "fewestrevisions": "Stranice sa najmanje izmena",
        "unusedimages": "Nekorišćene datoteke",
        "wantedcategories": "Tražene kategorije",
        "wantedpages": "Tražene stranice",
-       "wantedpages-summary": "Spisak nepostojećih stranica sa najviše linkova do njih, na ovom spisku se ne nalaze stranice do kojih vode preusmerenja. Za spisak pokvarenih preusmerenja pogledajte [[{{#special:BrokenRedirects}}|spisak pokvarenih preusmerenja]].",
+       "wantedpages-summary": "Spisak nepostojećih stranica sa najviše veza do njih, na ovom spisku se ne nalaze stranice do kojih vode preusmerenja. Za spisak pokvarenih preusmerenja pogledajte [[{{#special:BrokenRedirects}}|spisak pokvarenih preusmerenja]].",
        "wantedpages-badtitle": "Nevalidan naslov u skupu rezultata: $1",
        "wantedfiles": "Tražene datoteke",
        "wantedfiletext-cat": "Sledeće datoteke se koriste, ali ne postoje. Datoteke iz drugih riznica mogu biti navedene iako ne postoje. Takve datoteke će biti <del>poništene</del> sa spiska. Pored toga, stranice koje sadrže nepostojeće datoteke se nalaze [[:$1|ovde]].",
        "wantedfiletext-nocat": "Sledeće datoteke se koriste, ali ne postoje. Datoteke iz drugih riznica mogu biti navedene iako ne postoje. Takve datoteke će biti <del>poništene</del> sa spiska.",
        "wantedfiletext-nocat-noforeign": "Sledeće datoteke se koriste, ali ne postoje.",
        "wantedtemplates": "Traženi šabloni",
-       "mostlinked": "Stranice sa najviše linkova",
-       "mostlinkedcategories": "Kategorije sa najviše linkova",
-       "mostlinkedtemplates": "Stranice sa najviše linkova",
+       "mostlinked": "Stranice sa najviše veza",
+       "mostlinkedcategories": "Kategorije sa najviše veza",
+       "mostlinkedtemplates": "Stranice sa najviše veza",
        "mostcategories": "Stranice sa najviše kategorija",
-       "mostimages": "Datoteke sa najviše linkova",
+       "mostimages": "Datoteke sa najviše veza",
        "mostinterwikis": "Stranice sa najviše međuvikija",
        "mostrevisions": "Stranice sa najviše izmena",
        "prefixindex": "Sve stranice sa prefiksom",
        "prefixindex-namespace": "Sve stranice s predmetkom (imenski prostor $1)",
        "prefixindex-submit": "Prikaži",
-       "prefixindex-strip": "Sakrij prefiks u spisku",
+       "prefixindex-strip": "Sakrij prefiks u rezultatima",
        "shortpages": "Kratke stranice",
        "longpages": "Dugačke stranice",
        "deadendpages": "Ćorsokaci",
-       "deadendpagestext": "Sledeće stranice nemaju linkove do drugih stranica na ovom vikiju.",
+       "deadendpagestext": "Sledeće stranice nemaju veze do drugih stranica na ovom vikiju.",
        "protectedpages": "Zaštićene stranice",
        "protectedpages-filters": "Filteri:",
        "protectedpages-indef": "Samo neograničene zaštite",
        "listusers": "Spisak korisnika",
        "listusers-editsonly": "Prikaži samo korisnike koji su uređivali",
        "listusers-temporarygroupsonly": "Prikaži samo korisnike u privremenim korisničkim grupama",
-       "listusers-creationsort": "Poređaj po datumu stvaranja",
+       "listusers-creationsort": "Sortiraj po datumu pravljenja",
        "listusers-desc": "Poređaj u opadajućem redosledu",
        "usereditcount": "$1 {{PLURAL:$1|izmena|izmene|izmena}}",
        "usercreated": "{{GENDER:$3|je napravio|je napravila|je napravio}} dana $1 u $2",
        "apisandbox-jsonly": "JavaScript je neophodan za korišćenje API peska.",
        "apisandbox-api-disabled": "API je onemogućen na ovom sajtu.",
        "apisandbox-submit": "Pošalji zahtev",
-       "apisandbox-reset": "Očisti",
+       "apisandbox-reset": "Obriši",
        "apisandbox-retry": "Pokušaj ponovo",
        "apisandbox-loading": "Učitavam informacije za API modul „$1”...",
        "apisandbox-load-error": "Došlo je do greške prilikom učitavanja informacija za API modul \"$1\": $2",
        "apisandbox-no-parameters": "Ovaj API modul nema parametre.",
-       "apisandbox-helpurls": "Linkovi za pomoć",
+       "apisandbox-helpurls": "Veze za pomoć",
        "apisandbox-examples": "Primeri",
        "apisandbox-dynamic-parameters": "Dodatni parametri",
        "apisandbox-dynamic-parameters-add-label": "Dodaj parametar:",
        "apisandbox-alert-page": "Polja na stranici nisu važeća.",
        "apisandbox-alert-field": "Vrednost ovog polja nije važeća.",
        "apisandbox-continue": "Nastavi",
-       "apisandbox-continue-clear": "Očisti",
+       "apisandbox-continue-clear": "Obriši",
        "apisandbox-param-limit": "Unesite <kbd>max</kbd> da bi ste koristili najveće ograničenje.",
        "apisandbox-multivalue-all-namespaces": "$1 (svi imenski prostori)",
        "apisandbox-multivalue-all-values": "$1 (sve vrednosti)",
        "booksources-search-legend": "Pretraži štampane izvore",
        "booksources-isbn": "ISBN:",
        "booksources-search": "Pretraži",
-       "booksources-text": "Ispod se nalazi spisak linkova ka sajtovima koji se bave prodajom novih i polovnih knjiga, a koji bi mogli imati dodatne podatke o knjigama koje tražite:",
+       "booksources-text": "Ispod se nalazi spisak veza ka sajtovima koji se bave prodajom novih i polovnih knjiga, a koji bi mogli imati dodatne podatke o knjigama koje tražite:",
        "booksources-invalid-isbn": "Navedeni ISBN broj nije validan. Proverite da nije došlo do greške pri kopiranju iz prvobitnog izvora.",
-       "magiclink-tracking-rfc": "Stranice sa magičnim RFC linkovima",
-       "magiclink-tracking-pmid": "Stranice sa magičnim PMID linkovima",
-       "magiclink-tracking-isbn": "Stranice sa ISBN magičnim linkovima",
+       "magiclink-tracking-rfc": "Stranice sa čarobnim RFC vezama",
+       "magiclink-tracking-pmid": "Stranice sa čarobnim PMID vezama",
+       "magiclink-tracking-isbn": "Stranice sa čarobnim ISBN vezama",
        "specialloguserlabel": "Izvršilac:",
        "speciallogtitlelabel": "Cilj (naslov ili {{ns:user}}:korisničko ime):",
-       "log": "Evidencije",
+       "log": "Dnevnici",
        "logeventslist-submit": "Prikaži",
        "logeventslist-more-filters": "Prikaz dodatnih dnevnika:",
-       "logeventslist-patrol-log": "Evidencija patroliranja",
-       "logeventslist-tag-log": "Evidencija oznaka",
+       "logeventslist-patrol-log": "Dnevnik patroliranja",
+       "logeventslist-tag-log": "Dnevnik oznaka",
        "all-logs-page": "Svi javni dnevnici",
        "alllogstext": "Skupni prikaz svih dostupnih dnevnika sa ovog vikija.\nMožete suziti prikaz izabiranjem tipa dnevnika, korisničkog imena (osetljivo na mala i velika slova) ili tražene stranice (takođe osetljivo na mala i velika slova).",
-       "logempty": "Nema pronađenih unosa u evidenciji.",
+       "logempty": "Nema pronađenih stavki u dnevniku.",
        "log-title-wildcard": "Pretraži naslove koji počinju sa ovim tekstom",
-       "showhideselectedlogentries": "Promeni vidljivost izabranih unosa u evidenciji",
-       "log-edit-tags": "Uredi oznake izabranih unosa u dnevnicima",
+       "showhideselectedlogentries": "Promeni vidljivost izabranih unosa u dnevniku",
+       "log-edit-tags": "Uredi oznake izabranih unosa u dnevniku",
        "checkbox-select": "Izaberi: $1",
        "checkbox-all": "Sve",
        "checkbox-none": "Ništa",
        "allpages-bad-ns": "{{SITENAME}} nema imenski prostor „$1“.",
        "allpages-hide-redirects": "Sakrij preusmerenja",
        "cachedspecial-viewing-cached-ttl": "Gledate keširanu verziju ove stranice, koja može biti stara i do $1.",
-       "cachedspecial-viewing-cached-ts": "Gledate keširanu verziju ove stranice, koja možda nije potpuno aktuelna.",
-       "cachedspecial-refresh-now": "Pogledaj najnoviju.",
+       "cachedspecial-viewing-cached-ts": "Gledate keširanu verziju ove stranice, koja možda nije potpuno trenutna.",
+       "cachedspecial-refresh-now": "Prikaži najnoviju.",
        "categories": "Kategorije",
        "categories-submit": "Prikaži",
-       "categoriespagetext": "{{PLURAL:$1|1=Sledeća kategorija sadrži|Sledeće kategorije sadrže}} stranice ili datoteke.\n[[Special:UnusedCategories|Nekorišćene kategorije]] nisu prikazane ovde.\nPogledajte i [[Special:WantedCategories|tražene kategorije]].",
+       "categoriespagetext": "{{PLURAL:$1|1=Sledeća kategorija postoji na vikiju i možda je/nije neiskorišćena.|Sledeće kategorije postoje na vikiju i možda su/nisu neiskorišćene.}}\nTakođe pogledajte [[Special:WantedCategories|tražene kategorije]].",
        "categoriesfrom": "Prikaži kategorije počev od:",
        "deletedcontributions": "Izbrisani korisnički doprinosi",
        "deletedcontributions-title": "Izbrisani korisnički doprinosi",
        "sp-deletedcontributions-contribs": "doprinosi",
-       "linksearch": "Pretraga spoljašnjih linkova",
+       "linksearch": "Pretraga spoljašnjih veza",
        "linksearch-pat": "Obrazac pretrage:",
        "linksearch-ns": "Imenski prostor:",
        "linksearch-ok": "Pretraži",
        "restricted-displaytitle-ignored": "Stranice sa zanemarenim naslovima za prikaz",
        "noindex-category-desc": "Stranice koje u sebi imaju magičnu reč <code><nowiki>__NOINDEX__</nowiki></code>.",
        "index-category-desc": "Stranice koje u sebi imaju magičnu reč <code><nowiki>__INDEX__</nowiki></code> i samim tim su indeksirane od strane robota.",
-       "broken-file-category-desc": "Stranica sadrži pokvareni link do datoteke (link za ugrađivanje datoteke kada ona ne postoji).",
+       "broken-file-category-desc": "Stranica sadrži pokvarenu vezu do datoteke (veza za ugrađivanje datoteke kada ona ne postoji).",
        "hidden-category-category-desc": "Kategorije koje u sebi imaju magičnu reč <code><nowiki>__HIDDENCAT__</nowiki></code> i samim tim se ne prikazuju u odeljku za kategorije na stranicama.",
        "trackingcategories-nodesc": "Opis nije dostupan.",
        "trackingcategories-disabled": "Kategorija je onemogućena",
        "email-legend": "Slanje imejla drugom korisniku projekta {{SITENAME}}",
        "emailfrom": "Od:",
        "emailto": "Za:",
-       "emailsubject": "Naslov:",
+       "emailsubject": "Tema:",
        "emailmessage": "Poruka:",
        "emailsend": "Pošalji",
        "emailccme": "Pošalji mi kopiju poruke na moj imejl.",
        "mywatchlist": "Spisak nadgledanja",
        "watchlistfor2": "Za $1 $2",
        "nowatchlist": "Nemate ništa na svom spisku nadgledanja.",
-       "watchlistanontext": "Morate biti prijavljeni da biste gledali i uređivali stavke na vašem spisku nadgledanja.",
+       "watchlistanontext": "Prijavite se da biste videli ili uređivali stavke na svom spisku nadgledanja.",
        "watchnologin": "Niste prijavljeni",
        "addwatch": "Dodaj na spisak nadgledanja",
        "addedwatchtext": "Stranica „[[:$1]]“ i njena stranica za razgovor je dodata na vaš [[Special:Watchlist|spisak nadgledanja]].",
        "actioncomplete": "Radnja je završena",
        "actionfailed": "Radnja nije uspela",
        "deletedtext": "Stranica „$1“ je izbrisana.\nPogledajte $2 za zapis nedavnih brisanja.",
-       "dellogpage": "Evidencija brisanja",
+       "dellogpage": "Dnevnik brisanja",
        "dellogpagetext": "Ispod je spisak nedavnih brisanja.",
        "deletionlog": "dnevnik brisanja",
-       "log-name-create": "Evidencija pravljenja stranica",
+       "log-name-create": "Dnevnik pravljenja stranica",
        "log-description-create": "Ispod je spisak nedavnih pravljenja stranica.",
        "logentry-create-create": "$1 je {{GENDER:$2|napravio|napravila}} stranicu $3",
        "reverted": "Vraćeno na raniju izmenu",
        "rollbacklinkcount-morethan": "vrati više od $1 {{PLURAL:$1|izmene|izmene|izmena}}",
        "rollbackfailed": "Vraćanje nije uspelo",
        "rollback-missingparam": "Nedostaje potreban parametar na zahtevu.",
-       "rollback-missingrevision": "Ne mogu da učitam podatke o izmeni.",
-       "cantrollback": "Ne mogu da vratim izmenu.\nPoslednji autor je ujedno i jedini.",
+       "rollback-missingrevision": "Nije moguće učitati podatke o izmeni.",
+       "cantrollback": "Nije moguće vratiti izmenu.\nPoslednji doprinosilac je ujedno i jedini.",
        "alreadyrolled": "Vraćanje poslednje izmene stranice [[:$1]] od strane {{GENDER:$2|korisnika|korisnice|korisnika}} [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|razgovor]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$2|{{int:contribslink}}]]) nije uspelo; neko drugi je u međuvremenu izmenio ili vratio stranicu.\n\nPoslednju izmenu je {{GENDER:$3|napravio|napravila|napravio}} [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|razgovor]]{{int:pipe-separator}}[[Special:Contributions/$3|{{int:contribslink}}]]).",
        "editcomment": "Rezime izmene je bio: <em>$1</em>.",
        "revertpage": "Vraćene izmene {{GENDER:$2|korisnika|korisnice}} [[Special:Contributions/$2|$2]] ([[User talk:$2|razgovor]]) na poslednju izmenu {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}} [[User:$1|$1]]",
        "changecontentmodel-nodirectediting": "Model sadržaja $1 ne podržava izravno uređivanje",
        "changecontentmodel-emptymodels-title": "Nema dostupnih modela sadržaja",
        "changecontentmodel-emptymodels-text": "Model sadržaja stranice [[:$1]] se ne može konvertovati ni u jedan drugi tip.",
-       "log-name-contentmodel": "Evidencija promene modela sadržaja",
+       "log-name-contentmodel": "Dnevnik promene modela sadržaja",
        "log-description-contentmodel": "Ova stranica prikazuje izmene u modelima sadržaja stranica i stranice koje su napravljene sa modelom sadržaja koji se razlikuje od podrazumevanog.",
        "logentry-contentmodel-new": "$1 je {{GENDER:$2|napravio|napravila}} stranicu $3 s nestandardnim modelom sadržaja „$5“",
        "logentry-contentmodel-change": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} model sadržaja stranice $3 iz „$4“ u „$5“",
        "logentry-contentmodel-change-revertlink": "vrati",
        "logentry-contentmodel-change-revert": "vrati",
-       "protectlogpage": "Evidencija zaštite",
+       "protectlogpage": "Dnevnik zaštite",
        "protectlogtext": "Ispod je spisak zaštićenih stranica.\nPogledajte [[Special:ProtectedPages|spisak zaštićenih stranica]] za više detalja.",
        "protectedarticle": "je {{GENDER:|zaštitio|zaštitila}} stranicu „[[$1]]“",
        "modifiedarticleprotection": "je {{GENDER:|promenio|promenila}} nivo zaštite stranice „[[$1]]“",
        "unprotectedarticle": "je skinuo zaštitu sa stranice „[[$1]]“",
-       "movedarticleprotection": "je premestio podešavanja zaštite sa „[[$2]]“ na „[[$1]]“",
+       "movedarticleprotection": "je premestio podešavanja zaštite sa stranice „[[$2]]“ na „[[$1]]“",
        "protectedarticle-comment": "{{GENDER:$2|Zaštićena}} stranica [[$1]]",
        "modifiedarticleprotection-comment": "je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} nivo zaštite stranice „[[$1]]”",
        "unprotectedarticle-comment": "{{GENDER:$2|Skinuta}} zaštita sa [[$1]]",
        "protect-title": "Promena nivoa zaštite stranice „$1“",
        "protect-title-notallowed": "Pregled nivoa zaštite stranice „$1“",
-       "prot_1movedto2": "je premestio [[$1]] na [[$2]]",
+       "prot_1movedto2": "je premestio stranicu [[$1]] na [[$2]]",
        "protect-badnamespace-title": "Nezaštitljiv imenski prostor",
        "protect-badnamespace-text": "Stranice u ovom imenskom prostoru se ne mogu zaštititi.",
        "protect-norestrictiontypes-text": "Ova stranica se ne može zaštititi jer nema dostupnih tipova ograničenja.",
        "protect_expiry_old": "Vreme isteka je u prošlosti.",
        "protect-unchain-permissions": "Otključaj daljnja podešavanja zaštite",
        "protect-text": "Ovde možete da pogledate i promenite nivo zaštite stranice <strong>$1</strong>.",
-       "protect-locked-blocked": "Ne možete da menjate nivoe zaštite dok ste blokirani.\nOvo su trenutna podešavanja stranice '''$1''':",
-       "protect-locked-dblock": "Nivoi zaštite se ne mogu menjati jer je aktivna baza podataka zaključana.\nOvo su trenutna podešavanja stranice '''$1''':",
-       "protect-locked-access": "Vaš nalog nema dozvolu da menja nivoe zaštite stranice.\nOvo su trenutna podešavanja stranice '''$1''':",
+       "protect-locked-blocked": "Ne možete da menjate nivoe zaštite dok ste blokirani.\nOvo su trenutna podešavanja stranice <strong>$1</strong>:",
+       "protect-locked-dblock": "Nivoi zaštite se ne mogu menjati jer je aktivna baza podataka zaključana.\nOvo su trenutna podešavanja stranice <strong>$1</strong>:",
+       "protect-locked-access": "Vaš nalog nema dozvolu da menja nivoe zaštite stranice.\nOvo su trenutna podešavanja stranice <strong>$1</strong>:",
        "protect-cascadeon": "Ova stranica je trenutno zaštićena jer je uključena u {{PLURAL:$1|sledeću stranicu koja ima|sledeće stranice koje imaju}} uključenu prenosivu zaštitu.\nPromene nivoa zaštite ove stranice neće da utiču na prenosivu zaštitu.",
        "protect-default": "Dopušteno svim korisnicima",
        "protect-fallback": "Dozvoljeno samo korisnicima sa dozvolom „$1“",
        "undeleterevdel": "Vraćanje neće biti izvršeno ako je rezultat toga delimično brisanje poslednje izmene.\nU takvim slučajevima morate isključiti ili otkriti najnovije izbrisane izmene.",
        "undeletehistorynoadmin": "Ova stranica je izbrisana.\nRazlog za brisanje se nalazi ispod, zajedno sa detaljima o korisniku koji je uredio ovu stranicu pre brisanja.\nTekst izbrisanih izmena je dostupan samo administratorima.",
        "undelete-revision": "Izbrisana izmena stranice $1 (dana $4; $5) od strane {{GENDER:$3|korisnika|korisnice}} $3:",
-       "undeleterevision-missing": "Nevažeća ili nedostajuća izmena.\nMožda ste uneli loš link ili je izmena vraćena ili uklonjena iz arhive.",
+       "undeleterevision-missing": "Nevažeća ili nedostajuća izmena.\nMožda ste uneli lošu vezu ili je izmena vraćena ili uklonjena iz arhive.",
        "undeleterevision-duplicate-revid": "Ne mogu vratiti {{PLURAL:$1|izmenu|$1 izmene|$1 izmena}} jer se {{PLURAL:$1|njen|njihov}} <code>rev_id</code> već koristi.",
        "undelete-nodiff": "Prethodne izmene nisu pronađene.",
        "undeletebtn": "Vrati",
-       "undeletelink": "pogledaj/vrati",
-       "undeleteviewlink": "pogledaj",
+       "undeletelink": "prikaži/vrati",
+       "undeleteviewlink": "prikaži",
        "undeleteinvert": "Obrni izbor",
        "undeletecomment": "Razlog:",
        "cannotundelete": "Vraćanje jedne ili svih nije uspelo:\n$1",
-       "undeletedpage": "<strong>Stranica $1 je vraćena</strong>\n\nPogledajte [[Special:Log/delete|evidenciju brisanja]] za zapise o nedavnim brisanjima i vraćanjima.",
-       "undelete-header": "Pogledajte [[Special:Log/delete|evidenciju brisanja]] za nedavno izbrisane stranice.",
+       "undeletedpage": "<strong>Stranica $1 je vraćena</strong>\n\nPogledajte [[Special:Log/delete|dnevnik brisanja]] za zapise o nedavnim brisanjima i vraćanjima.",
+       "undelete-header": "Pogledajte [[Special:Log/delete|dnevnik brisanja]] za nedavno izbrisane stranice.",
        "undelete-search-title": "Pretraga izbrisanih stranica",
        "undelete-search-box": "Pretraga izbrisanih stranica",
        "undelete-search-prefix": "Prikaži stranice koje počinju sa:",
        "namespace": "Imenski prostor:",
        "invert": "Obrni izbor",
        "tooltip-invert": "Označite ovu kutijucu da biste sakrili promene na stranicana u izabranom imenskom prostoru (i povezanim imenskim prostorima, ako je označeno)",
-       "tooltip-whatlinkshere-invert": "Označite ovu kutijicu za sakrivanje linkova sa stranica u izabranom imenskom prostoru.",
+       "tooltip-whatlinkshere-invert": "Označite ovu kutijicu za sakrivanje veza sa stranica u izabranom imenskom prostoru.",
        "namespace_association": "Povezani imenski prostor",
        "tooltip-namespace_association": "Označite ovu kutijicu da biste uključili i razgovor ili imenski prostor teme koja je povezana sa izabranim imenskim prostorom",
        "blanknamespace": "(glavni)",
-       "contributions": "Doprinosi {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}}",
+       "contributions": "{{GENDER:$1|Doprinosi korisnika|Doprinosi korisnice|Korisnički doprinosi}}",
        "contributions-title": "Doprinosi {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}} $1",
        "mycontris": "Doprinosi",
        "anoncontribs": "Doprinosi",
        "sp-contributions-logs": "dnevnici",
        "sp-contributions-talk": "razgovor",
        "sp-contributions-userrights": "upravljanje pravima {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}}",
-       "sp-contributions-blocked-notice": "Ovaj korisnik je trenutno blokiran. \nPoslednji unos u evidenciji blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
-       "sp-contributions-blocked-notice-anon": "Ova IP adresa je trenutno blokirana.\nPoslednji unos u evidenciji blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
+       "sp-contributions-blocked-notice": "Ovaj korisnik je trenutno blokiran. \nNajnoviji unos u dnevniku blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
+       "sp-contributions-blocked-notice-anon": "Ova IP adresa je trenutno blokirana.\nNajnoviji unos u dnevniku blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
        "sp-contributions-search": "Pretraga doprinosa",
        "sp-contributions-username": "IP adresa ili korisničko ime:",
-       "sp-contributions-toponly": "Prikaži samo izmene koje su najnovije izmene",
-       "sp-contributions-newonly": "Samo izmene kojima su napravljene nove stranice",
+       "sp-contributions-toponly": "Prikaži samo najnovije izmene",
+       "sp-contributions-newonly": "Prikaži samo izmene kojima su napravljene nove stranice",
        "sp-contributions-hideminor": "Sakrij manje izmene",
        "sp-contributions-submit": "Pretraži",
        "whatlinkshere": "Šta vodi ovde",
        "nolinkshere-ns": "Nijedna stranica ne vodi na stranicu <strong>$2</strong> u izabranom imenskom prostoru.",
        "isredirect": "preusmerenje",
        "istemplate": "uključivanje",
-       "isimage": "link do datoteke",
+       "isimage": "veza do datoteke",
        "whatlinkshere-prev": "{{PLURAL:$1|prethodni|prethodna $1|prethodnih $1}}",
        "whatlinkshere-next": "{{PLURAL:$1|sledeći|sledeća $1|sledećih $1}}",
-       "whatlinkshere-links": "← linkovi",
+       "whatlinkshere-links": "← veze",
        "whatlinkshere-hideredirs": "$1 preusmerenja",
        "whatlinkshere-hidetrans": "$1 uključivanja",
-       "whatlinkshere-hidelinks": "$1 linkove",
-       "whatlinkshere-hideimages": "$1 linkova do datoteke",
+       "whatlinkshere-hidelinks": "$1 veze",
+       "whatlinkshere-hideimages": "$1 veza do datoteke",
        "whatlinkshere-filters": "Filteri",
        "whatlinkshere-submit": "Idi",
-       "autoblockid": "Automatsko blokiranje #$1",
+       "autoblockid": "Automatska blokada #$1",
        "block": "Blokiranje korisnika",
        "unblock": "Deblokiranje korisnika",
        "blockip": "Blokiranje {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}}",
        "ipaddressorusername": "IP adresa ili korisničko ime:",
        "ipbexpiry": "Ističe:",
        "ipbreason": "Razlog:",
-       "ipbreason-dropdown": "*Najčešći razlozi za blokiranje\n** Umetanje lažnih informacija\n** Uklanjanje sadržaja sa stranica\n** Dodavanje nepoželjnih linkova do spoljašnjih sajtova\n** Unošenje besmislica/grafita u stranice\n** Nepristojno ponašanje\n** Upotreba više naloga\n** Neprihvatljivo korisničko ime",
+       "ipbreason-dropdown": "*Najčešći razlozi za blokiranje\n** Umetanje lažnih informacija\n** Uklanjanje sadržaja sa stranica\n** Dodavanje nepoželjnih veza do spoljašnjih sajtova\n** Unošenje besmislica/grafita u stranice\n** Nepristojno ponašanje\n** Upotreba više naloga\n** Neprihvatljivo korisničko ime",
        "ipb-hardblock": "Spreči prijavljene korisnike da uređuju s ove IP adrese",
        "ipbcreateaccount": "Onemogući otvaranje naloga",
        "ipbemailban": "Spreči korisnika da šalje imejlove",
        "badipaddress": "Nevažeća IP adresa",
        "blockipsuccesssub": "Blokiranje je uspelo",
        "blockipsuccesstext": "[[Special:Contributions/$1|$1]] je {{GENDER:$1|blokiran|blokirana}}.<br />\nPogledajte [[Special:BlockList|spisak]] za pregled blokada.",
-       "ipb-blockingself": "Ovom radnjom ćete blokirati sebe! Jeste li sigurni da to želite?",
-       "ipb-confirmhideuser": "Upravo ćete blokirati korisnika s uključenom mogućnošću „sakrij korisnika“. Ovim će korisničko ime biti sakriveno u svim spiskovima i izveštajima. Želite li to da uradite?",
+       "ipb-blockingself": "Blokiraćete samog sebe! Zaista to želite?",
+       "ipb-confirmhideuser": "Blokirate korisnika sa omogućenom funkcijom „sakrij korisnika”. Ovim će se sakriti korisničko ime u svim spiskovima i unosima u dnevniku. Želite li zaista to da uradite?",
        "ipb-confirmaction": "Ako ste sigurni da želite nastaviti označite polje „{{int:ipb-confirm}}“ na dnu stranice.",
        "ipb-edit-dropdown": "Uredi razloge blokiranja",
        "ipb-unblock-addr": "Deblokiraj $1",
        "ipb-unblock": "Deblokiraj korisničko ime ili IP adresu",
-       "ipb-blocklist": "Pogledaj postojeća blokiranja",
+       "ipb-blocklist": "Prikaži postojeće blokade",
        "ipb-blocklist-contribs": "Doprinosi za {{GENDER:$1|$1}}",
        "ipb-blocklist-duration-left": "preostalo: $1",
        "unblockip": "Deblokiranje korisnika",
        "ipusubmit": "Ukloni ovu blokadu",
        "unblocked": "[[User:$1|$1]] je deblokiran",
        "unblocked-range": "$1 je deblokiran",
-       "unblocked-id": "Blokiranje $1 je uklonjeno",
+       "unblocked-id": "Blokada ID oznake $1 je uklonjena.",
        "unblocked-ip": "[[Special:Contributions/$1|$1]] je deblokiran.",
        "blocklist": "Blokirani korisnici",
        "autoblocklist": "Autoblokovi",
        "autoblocklist-otherblocks": "{{PLURAL:$1|Drugi autoblok|Drugi autoblokovi}}",
        "ipblocklist": "Blokirani korisnici",
        "ipblocklist-legend": "Pronalaženje blokiranog korisnika",
-       "blocklist-userblocks": "Sakrij blokiranja naloga",
-       "blocklist-tempblocks": "Sakrij privremena blokiranja",
+       "blocklist-userblocks": "Sakrij blokade naloga",
+       "blocklist-tempblocks": "Sakrij privremene blokade",
        "blocklist-addressblocks": "Sakrij pojedinačne blokade IP-a",
-       "blocklist-rangeblocks": "Sakrij blokiranja opsega",
+       "blocklist-rangeblocks": "Sakrij blokade opsega",
        "blocklist-timestamp": "Vremenska oznaka",
        "blocklist-target": "Korisnik",
        "blocklist-expiry": "Ističe",
-       "blocklist-by": "Blokirao",
+       "blocklist-by": "Blokirao administrator",
        "blocklist-params": "Zabranjene radnje",
        "blocklist-reason": "Razlog",
        "ipblocklist-submit": "Pretraži",
-       "ipblocklist-localblock": "Lokalno blokiranje",
-       "ipblocklist-otherblocks": "{{PLURAL:$1|Druga blokiranja}}",
+       "ipblocklist-localblock": "Lokalna blokada",
+       "ipblocklist-otherblocks": "{{PLURAL:$1|Druga blokada|Druge blokade}}",
        "infiniteblock": "trajno",
        "expiringblock": "ističe $1 u $2",
        "anononlyblock": "samo anonimni",
        "contribslink": "doprinosi",
        "emaillink": "pošalji imejl",
        "autoblocker": "Automatski ste blokirani jer delite IP adresu s korisnikom/com [[User:$1|$1]].\nRazlog blokiranja korisnika/ce $1 je „$2“",
-       "blocklogpage": "Evidencija blokiranja",
-       "blocklog-showlog": "{{GENDER:$1|Ovaj korisnik je ranije blokiran|Ova korisnica je ranije blokirana}}.\nIstorija blokiranja se nalazi ispod:",
-       "blocklog-showsuppresslog": "{{GENDER:$1|Ovaj korisnik je ranije blokiran i sakriven|Ova korisnica je ranije blokirana i sakrivena}}.\nIstorija sakrivanja se nalazi ispod:",
+       "blocklogpage": "Dnevnik blokiranja",
+       "blocklog-showlog": "{{GENDER:$1|Ovaj korisnik je ranije blokiran|Ova korisnica je ranije blokirana}}.\nDnevnik blokiranja je naveden ispod kao referenca:",
+       "blocklog-showsuppresslog": "{{GENDER:$1|Ovaj korisnik je ranije blokiran i sakriven|Ova korisnica je ranije blokirana i sakrivena}}.\nDnevnik sakrivanja je naveden ispod kao referenca:",
        "blocklogentry": "je blokirao [[$1]] sa vremenom isticanja od $2 $3",
-       "reblock-logentry": "{{GENDER:|je promenio|je promenila}} podešavanja za blokiranje {{GENDER:$1|korisnika|korisnice}} [[$1]] sa vremenom isteka od $2 ($3)",
+       "reblock-logentry": "je {{GENDER:|promenio|promenila}} podešavanja blokiranja za {{GENDER:$1|korisnika|korisnicu}} [[$1]] sa vremenom isteka od $2 ($3)",
        "blocklogtext": "Ovo je dnevnik radnji blokiranja i deblokiranja korisnika.\nAutomatski blokirane IP adrese nisu navedene.\nPogledajte [[Special:BlockList|spisak blokiranja]] za spisak trenutnih operacija zabrana i blokiranja.",
        "unblocklogentry": "je deblokirao $1",
        "block-log-flags-anononly": "samo anonimni korisnici",
        "ipb_hide_invalid": "Ne mogu da potisnem ovaj nalog; ima više od {{PLURAL:$1|jedne izmene|$1 izmena}}.",
        "ipb_already_blocked": "„$1“ je već blokiran.",
        "ipb-needreblock": "$1 je već blokiran. Želite li da promenite podešavanja?",
-       "ipb-otherblocks-header": "{{PLURAL:$1|Druge blokade}}",
+       "ipb-otherblocks-header": "{{PLURAL:$1|Druga blokada|Druge blokade}}",
        "unblock-hideuser": "Ne možete deblokirati ovog korisnika jer je njegovo korisničko ime sakriveno.",
        "ipb_cant_unblock": "Greška: blokada $1 ne postoji. Možda je korisnik deblokiran.",
        "ipb_blocked_as_range": "Greška: IP adresa $1 nije direktno blokirana i ne može da se deblokira.\nOna je blokirana kao deo blokade $2, koja može da se deblokira.",
        "lockedbyandtime": "(od $1 dana $2 u $3)",
        "move-page": "Premeštanje „$1”",
        "move-page-legend": "Premeštanje stranice",
-       "movepagetext": "Donji obrazac će preimenovati stranicu, premeštajući celu istoriju na novo ime.\nStari naslov postaće preusmerenje na novi.\nMožete ažurirati preusmerenja koja vode do izvornog naslova;\npogledajte [[Special:DoubleRedirects|dvostruka]] ili [[Special:BrokenRedirects|pokvarena]] preusmerenja.\nNa vama je odgovornost da linkovi i dalje idu tamo gde treba.\n\nStranica <strong>neće</strong> biti premeštena ako već postoji stranica s tim imenom (osim ako je prazna, sadrži preusmerenje ili nema istoriju izmena).\nTo znači da možete vratiti stranicu na prethodno ime ako pogrešite, ali ne možete ''prepisati'' postojeću.\n\n<strong>Napomena:</strong>\nOvo može predstavljati drastičnu i neočekivanu izmenu za popularnu stranicu;\ndobro razmislite o posledicama pre nego što nastavite.",
-       "movepagetext-noredirectfixer": "Donji obrazac će preimenovati stranicu, premeštajući celu istoriju na novo ime.\nStari naslov postaće preusmerenje na novi.\nPogledajte [[Special:DoubleRedirects|dvostruka]] ili [[Special:BrokenRedirects|pokvarena]] preusmerenja.\nNa vama je odgovornost da linkovi i dalje idu tamo gde treba.\n\nStranica <strong>neće</strong> biti premeštena ako već postoji stranica s tim imenom (osim ako je prazna, sadrži preusmerenje ili nema istoriju izmena).\nTo znači da možete vratiti stranicu na prethodno ime ako pogrešite, ali ne možete ''prepisati'' postojeću.\n\n<strong>Napomena:</strong>\nOvo može predstavljati drastičnu i neočekivanu izmenu za popularnu stranicu;\ndobro razmislite o posledicama pre nego što nastavite.",
+       "movepagetext": "Donji obrazac će preimenovati stranicu, premeštajući celu istoriju na novo ime.\nStari naslov postaće preusmerenje na novi.\nMožete ažurirati preusmerenja koja vode do izvornog naslova;\npogledajte [[Special:DoubleRedirects|dvostruka]] ili [[Special:BrokenRedirects|pokvarena]] preusmerenja.\nNa vama je odgovornost da veze i dalje idu tamo gde treba.\n\nStranica <strong>neće</strong> biti premeštena ako već postoji stranica s tim imenom (osim ako je prazna, sadrži preusmerenje ili nema istoriju izmena).\nTo znači da možete vratiti stranicu na prethodno ime ako pogrešite, ali ne možete ''prepisati'' postojeću.\n\n<strong>Napomena:</strong>\nOvo može predstavljati drastičnu i neočekivanu izmenu za popularnu stranicu;\ndobro razmislite o posledicama pre nego što nastavite.",
+       "movepagetext-noredirectfixer": "Donji obrazac će preimenovati stranicu, premeštajući celu istoriju na novo ime.\nStari naslov postaće preusmerenje na novi.\nPogledajte [[Special:DoubleRedirects|dvostruka]] ili [[Special:BrokenRedirects|pokvarena]] preusmerenja.\nNa vama je odgovornost da veze i dalje idu tamo gde treba.\n\nStranica <strong>neće</strong> biti premeštena ako već postoji stranica s tim imenom (osim ako je prazna, sadrži preusmerenje ili nema istoriju izmena).\nTo znači da možete vratiti stranicu na prethodno ime ako pogrešite, ali ne možete ''prepisati'' postojeću.\n\n<strong>Napomena:</strong>\nOvo može predstavljati drastičnu i neočekivanu izmenu za popularnu stranicu;\ndobro razmislite o posledicama pre nego što nastavite.",
        "movepagetalktext": "Ako ste označili ovaj kvadratić, odgovarajuća stranica za razgovor biće automatski premeštena na novi naslov, osim ako već postoji stranica za razgovor sa istim naslovom.\n\nU tom slučaju, moraćete ručno da je premestite ili spojite, ako ima potrebe za tim.",
        "moveuserpage-warning": "'''Upozorenje:''' na putu ste da premestite korisničku stranicu. Imajte u vidu da će samo stranica biti premeštena, a sam korisnik ''neće'' biti preimenovan.",
        "movecategorypage-warning": "<strong>Upozorenje:</strong> premeštate stranicu kategorije. Imajte na umu da će samo stranica biti premeštena i da sve stranice u staroj kategoriji <em>neće</em> biti rekategorisane u novu kategoriju.",
        "move-watch": "Nadgledaj ovu stranicu",
        "movepagebtn": "Premesti stranicu",
        "pagemovedsub": "Uspešno premeštanje",
-       "movepage-moved": "'''„$1“ je premeštena na „$2“'''",
+       "movepage-moved": "<strong>Stranica „$1“ je premeštena na naslov „$2“</strong>",
        "movepage-moved-redirect": "Preusmerenje je napravljeno.",
        "movepage-moved-noredirect": "Stvaranje preusmerenja je onemogućeno.",
+       "movepage-delete-first": "Ciljna stranica ima previše izmena za brisanje kao deo premeštanja stranice.  Prvo ručno izbrišite stranicu, pa pokušajte ponovo.",
        "articleexists": "Stranica sa tim imenom već postoji ili ime koje ste odabrali nije važeće.\nOdaberite drugo.",
        "cantmove-titleprotected": "Ne možete da premestite stranicu na ovu lokaciju jer je pravljenje novog naslova zaštićeno.",
        "movetalk": "Premesti i stranicu za razgovor",
        "movepage-page-moved": "Stranica $1 je premeštena na $2.",
        "movepage-page-unmoved": "Stranica $1 ne može da se premesti na $2.",
        "movepage-max-pages": "Najviše $1 {{PLURAL:$1|stranica je premeštena|stranice su premeštene|stranica je premešteno}} i više ne može da bude automatski premešteno.",
-       "movelogpage": "Evidencija premeštanja",
+       "movelogpage": "Dnevnik premeštanja",
        "movelogpagetext": "Ispod se nalazi spisak premeštanja stranica.",
        "movesubpage": "{{PLURAL:$1|Podstranica|Podstranice}}",
        "movesubpagetext": "Ova stranica ima $1 {{PLURAL:$1|podstranicu prikazanu|podstranice prikazane|podstranica prikazanih}} ispod.",
        "selfmove": "Naslov je istovetan;\nne možete premestiti stranicu preko same sebe.",
        "immobile-source-namespace": "Ne mogu premestiti stranice u imenski prostor „$1“.",
        "immobile-target-namespace": "Ne mogu premestiti stranice u imenski prostor „$1“.",
-       "immobile-target-namespace-iw": "Međuviki link nije važeće odredište za premeštanje stranice.",
+       "immobile-target-namespace-iw": "Međuviki veza nije važeće odredište za premeštanje stranice.",
        "immobile-source-page": "Ova stranica se ne može premestiti.",
-       "immobile-target-page": "Ne mogu da premestim na željeni naslov.",
+       "immobile-target-page": "Premeštanje nije moguće na odredišni naslov.",
        "bad-target-model": "Željeno odredište koristi drugačiji model sadržaja. Ne mogu da pretvorim iz $1 u $2.",
        "imagenocrossnamespace": "Datoteka se ne može premestiti u imenski prostor koji ne pripada datotekama.",
        "nonfile-cannot-move-to-file": "Ne-datoteke ne možete premestiti u imenski prostor za datoteke",
        "imageinvalidfilename": "Ciljano ime datoteke je nevažeće",
        "fix-double-redirects": "Ažurirajte sva preusmerenja koja vode do prvobitnog naslova",
        "move-leave-redirect": "Ostavi preusmerenje",
-       "protectedpagemovewarning": "'''Upozorenje:''' Ova stranica je zaštićena, tako da samo korisnici sa administratorskim ovlašćenjima mogu da je premeste.\nNajnoviji unos u evidenciji je naveden ispod kao referenca:",
-       "semiprotectedpagemovewarning": "<strong>Napomena:</strong> Ova stranica je zaštićena, tako da samo automatski potvrđeni korisnici mogu da je premeste.\nNajnoviji unos u evidenciji je naveden ispod kao referenca:",
+       "protectedpagemovewarning": "'''Upozorenje:''' Ova stranica je zaštićena, tako da samo korisnici sa administratorskim ovlašćenjima mogu da je premeste.\nNajnoviji unos u dnevniku je naveden ispod kao referenca:",
+       "semiprotectedpagemovewarning": "<strong>Napomena:</strong> Ova stranica je zaštićena, tako da samo automatski potvrđeni korisnici mogu da je premeste.\nNajnoviji unos u dnevniku je naveden ispod kao referenca:",
        "move-over-sharedrepo": "[[:$1]] se nalazi na deljenom skladištu. Ako premestite datoteku na ovaj naslov, to će zameniti deljenu datoteku.",
        "file-exists-sharedrepo": "Navedeni naziv datoteke se već koristi u deljenom skladištu.\nIzaberite drugi naziv.",
        "export": "Izvoz stranica",
-       "exporttext": "Možete da izvezete tekst i istoriju izmena određene stranice ili skupa stranica uklljenih u XML formatu.\nOvo onda može da bude uvezeno u drugi viki koji koristi Medijaviki softver preko [[Special:Import|stranice za uvoz]].\n\nDa biste izvezli stranice, unesite nazive u okviru ispod, s jednim naslovom po redu, i izaberite da li želite trenutnu izmenu i sve ostale, ili samo trenutnu izmenu s podacima o poslednjoj izmeni.\n\nU drugom slučaju, možete koristiti i link, na primer [[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]] za stranicu [[{{MediaWiki:Mainpage}}]].",
+       "exporttext": "Možete da izvezete tekst i istoriju izmena određene stranice ili skupa stranica uklljenih u XML formatu.\nOvo onda može da bude uvezeno u drugi viki koji koristi Medijaviki softver preko [[Special:Import|stranice za uvoz]].\n\nDa biste izvezli stranice, unesite nazive u okviru ispod, s jednim naslovom po redu, i izaberite da li želite trenutnu izmenu i sve ostale, ili samo trenutnu izmenu s podacima o poslednjoj izmeni.\n\nU drugom slučaju, možete koristiti i veze, na primer [[{{#Special:Export}}/{{MediaWiki:Mainpage}}]] za stranicu [[{{MediaWiki:Mainpage}}]].",
        "exportall": "Izvezi sve stranice",
        "exportcuronly": "Uključi samo trenutnu izmenu, ne celu istoriju",
        "exportnohistory": "----\n'''Napomena:''' izvoz pune istorije stranica preko ovog obrasca je onemogućeno iz tehničkih razloga.",
        "allmessages-prefix": "Filtriraj po prefiksu:",
        "allmessages-language": "Jezik:",
        "allmessages-filter-submit": "Idi",
-       "allmessages-filter-translate": "Prevedi",
+       "allmessages-filter-translate": "Prevedite",
        "thumbnail-more": "Povećajte",
        "filemissing": "Nedostaje datoteka",
        "thumbnail_error": "Greška pri pravljenju sličice: $1",
        "thumbnail_error_remote": "Poruka o grešci iz $1:\n$2",
        "djvu_page_error": "DjVu stranica je van opsega",
-       "djvu_no_xml": "Ne mogu da preuzmem XML za DjVu datoteku.",
-       "thumbnail-temp-create": "Ne mogu da napravim privremenu datoteku za sličicu",
-       "thumbnail-dest-create": "Ne mogu da sačuvam minijaturu u odredištu",
+       "djvu_no_xml": "Nije moguće dobaviti XML za DjVu datoteku.",
+       "thumbnail-temp-create": "Nije moguće napraviti privremenu datoteku-sličicu",
+       "thumbnail-dest-create": "Nije moguće sačuvati sličicu na odredište",
        "thumbnail_invalid_params": "Nevažeći parametri sličice",
        "thumbnail_toobigimagearea": "Datoteka sa veličinama većim od $1",
-       "thumbnail_dest_directory": "Ne mogu da napravim odredišnu fasciklu",
+       "thumbnail_dest_directory": "Nije moguće napraviti odredišni direktorijum",
        "thumbnail_image-type": "Tip slike nije podržan",
        "thumbnail_gd-library": "Nedovršena podešavanja grafičke biblioteke: nedostaje funkcija $1",
        "thumbnail_image-size-zero": "Izgleda da je veličina datoteke nula.",
        "importfailed": "Neuspešan uvoz: <nowiki>$1</nowiki>",
        "importunknownsource": "Nepoznat izvorni tip uvoza",
        "importnoprefix": "Nije naveden međuviki prefiks",
-       "importcantopen": "Ne mogu da otvorim datoteku za uvoz.",
-       "importbadinterwiki": "Loš međuviki link",
+       "importcantopen": "Nije moguće otvoriti datoteku za uvoz",
+       "importbadinterwiki": "Loša međuviki veza",
        "importsuccess": "Uvoženje je završeno!",
        "importnosources": "Nije određen nijedan izvor za uvoz, tako da je otpremanje istorije onemogućeno.",
-       "importnofile": "Uvozna datoteka nije poslata.",
-       "importuploaderrorsize": "Ne mogu da otpremim datoteku za uvoz.\nDatoteka je veća od dozvoljene veličine.",
-       "importuploaderrorpartial": "Ne mogu da otpremim datoteku za uvoz.\nDatoteka je samo delimično poslata.",
-       "importuploaderrortemp": "Ne mogu da pošaljem datoteku za uvoz.\nNedostaje privremena fascikla.",
+       "importnofile": "Datoteka za uvoz nije otpremljena.",
+       "importuploaderrorsize": "Otpremanje datoteke za uvoz nije uspelo.\nDatoteka je veća od dozvoljene veličine.",
+       "importuploaderrorpartial": "Otpremanje datoteke za uvoz nije uspelo.\nDatoteka je samo delimično otpremljena.",
+       "importuploaderrortemp": "Otpremanje datoteke za uvoz nije uspelo.\nNedostaje privremena fascikla.",
        "import-parse-failure": "Pogrešno raščlanjivanje XML-a.",
        "import-noarticle": "Nema stranice za uvoz!",
        "import-nonewrevisions": "Nijedna izmena nije uvezena (sve su već prisutne ili su preskočene zbog grešaka).",
        "xml-error-string": "$1 u redu $2, kolona $3 (bajt $4): $5",
        "import-upload": "Otpremanje XML podataka",
        "import-token-mismatch": "Gubitak podataka o sesiji.\n\nMožda ste odjavljeni. '''Molimo Vas proverite da li ste još uvek prijavljeni i pokušajte ponovo'''.\n\nAko i dalje ne radi, pokušajte se [[Special:UserLogout|odjaviti]] i ponovo prijaviti i proverite da li vaš veb-pretraživač dozvoljava kolačiće sa ovog sajta.",
-       "import-invalid-interwiki": "Ne mogu da uvozim s navedenog vikija.",
+       "import-invalid-interwiki": "Nije moguće uvoziti sa navedenog vikija.",
        "import-error-edit": "Stranica „$1“ nije uvezena jer vam nije dozvoljeno da je uređujete.",
        "import-error-create": "Stranica „$1“ nije uvezena jer vam nije dozvoljeno da je napravite.",
-       "import-error-interwiki": "Ne mogu da uvezem stranicu „$1“ jer je njen naziv rezervisan za spoljno povezivanje (međuviki).",
-       "import-error-special": "Ne mogu da uvezem stranicu „$1“ jer ona pripada posebnom imenskom prostoru koje ne prihvata stranice.",
+       "import-error-interwiki": "Stranica „$1” nije uvezena jer je njen naziv rezervisan za spoljašnje povezivanje (međuviki).",
+       "import-error-special": "Stranica „$1” nije uvezena jer pripada posebnom imenskom prostoru koji ne dozvoljava stranice.",
        "import-error-invalid": "Stranica „$1“ nije uvezena jer je ime pod kojim se treba uvosti nevažeće na ovom vikiju.",
-       "import-error-unserialize": "Ne mogu da deserijalizujem izmenu $2 stranice $1. Zapisano je da izmena koristi $3 model sadržaja u $4 formatu.",
+       "import-error-unserialize": "Nije moguće deserijalizovati izmenu $2 stranice „$1”. Zapisano je da izmena koristi model sadržaja $3 koji je serijalizovan kao $4.",
        "import-options-wrong": "{{PLURAL:$2|Pogrešna opcija|Pogrešne opcije}}: <nowiki>$1</nowiki>",
        "import-rootpage-invalid": "Navedena osnovna stranica ima nevažeći naslov.",
        "import-rootpage-nosubpage": "Imenski prostor „$1“ osnovne stranice ne dozvoljava podstranice.",
-       "importlogpage": "Evidencija uvoza",
+       "importlogpage": "Dnevnik uvoza",
        "importlogpagetext": "Administrativni uvozi stranica s istorijama izmena s drugih vikija.",
        "import-logentry-upload-detail": "$1 {{PLURAL:$1|izmena uvezena|izmene uvezene|izmena uvezeno}}",
        "import-logentry-interwiki-detail": "$1 {{PLURAL:$1|izmena uvezena|izmene uvezene|izmena uvezeno}} iz $2",
        "tooltip-pt-userpage": "{{GENDER:|Vaša}} korisnička stranica",
        "tooltip-pt-anonuserpage": "Korisnička stranica za IP adresu s koje uređujete",
        "tooltip-pt-mytalk": "{{GENDER:|Vaša}} stranica za razgovor",
-       "tooltip-pt-anontalk": "Diskusija o uređivanjima sa ove IP adrese",
+       "tooltip-pt-anontalk": "Diskusija o izmenama sa ove IP adrese",
        "tooltip-pt-preferences": "{{GENDER:|Vaša}} podešavanja",
        "tooltip-pt-watchlist": "Spisak stranica koje nadgledate",
-       "tooltip-pt-mycontris": "Spisak {{GENDER:|Vaših}} doprinosa",
-       "tooltip-pt-anoncontribs": "Spisak izmena napravljenih sa ove IP adrese",
+       "tooltip-pt-mycontris": "Spisak {{GENDER:|vaših}} doprinosa",
+       "tooltip-pt-anoncontribs": "Lista izmena napravljenih sa ove IP adrese",
        "tooltip-pt-login": "Predlažemo vam da se prijavite, iako to nije obavezno",
        "tooltip-pt-login-private": "Morate da se prijavite da biste koristili ovaj Viki",
        "tooltip-pt-logout": "Odjavite se",
        "tooltip-pt-createaccount": "Predlažemo vam da otvorite nalog i prijavite se, iako to nije obavezno",
-       "tooltip-ca-talk": "Razgovor o stranici sa sadržajem",
+       "tooltip-ca-talk": "Diskusija o stranici sa sadržajem",
        "tooltip-ca-edit": "Uredite ovu stranicu",
        "tooltip-ca-addsection": "Započnite novi odeljak",
-       "tooltip-ca-viewsource": "Ova stranica je zaključana. \nMožete da pogledate njen izvornik",
+       "tooltip-ca-viewsource": "Ova stranica je zaključana. \nMožete da joj vidite izvor",
        "tooltip-ca-history": "Prethodne izmene ove stranice",
        "tooltip-ca-protect": "Zaštitite ovu stranicu",
        "tooltip-ca-unprotect": "Promeni zaštitu ove stranice",
        "tooltip-ca-watch": "Dodajte ovu stranicu na svoj spisak nadgledanja",
        "tooltip-ca-unwatch": "Uklonite ovu stranicu sa spiska nadgledanja",
        "tooltip-search": "Pretražite projekat {{SITENAME}}",
-       "tooltip-search-go": "Idite na stranicu s tačno ovim imenom ako postoji",
+       "tooltip-search-go": "Idite na stranicu sa tačno ovim imenom ako postoji",
        "tooltip-search-fulltext": "Pretražite stranice sa ovim tekstom",
        "tooltip-p-logo": "Posetite glavnu stranu",
        "tooltip-n-mainpage": "Posetite glavnu stranu",
        "tooltip-t-upload": "Otpremite datoteke",
        "tooltip-t-specialpages": "Spisak svih posebnih stranica",
        "tooltip-t-print": "Verzija ove stranice za štampanje",
-       "tooltip-t-permalink": "Trajni link ka ovoj izmeni stranice",
+       "tooltip-t-permalink": "Trajna veza ka ovoj izmeni stranice",
        "tooltip-ca-nstab-main": "Pogledajte stranicu sa sadržajem",
        "tooltip-ca-nstab-user": "Pogledajte korisničku stranicu",
-       "tooltip-ca-nstab-media": "Pogledajte medijsku stranicu",
+       "tooltip-ca-nstab-media": "Pogledajte stranicu medija",
        "tooltip-ca-nstab-special": "Ovo je posebna stranica. Ne možete je menjati.",
        "tooltip-ca-nstab-project": "Pogledajte stranicu projekta",
        "tooltip-ca-nstab-image": "Pogledajte stranicu datoteke",
        "creditspage": "Autori stranice",
        "nocredits": "Ne postoje podaci o autoru ove stranice.",
        "spamprotectiontitle": "Filter za zaštitu od nepoželjnih poruka",
-       "spamprotectiontext": "Filtera protiv neželjenih poruka je blokirao čuvanje ove stranice.\nOvo je verovatno izazvano linkom do spoljašnjeg sajta koji se nalazi na crnom spisku.",
+       "spamprotectiontext": "Filtera protiv neželjenih poruka je blokirao čuvanje ove stranice.\nOvo je verovatno izazvano vezom do spoljašnjeg sajta koji se nalazi na crnoj listi.",
        "spamprotectionmatch": "Sledeći tekst je aktivirao naš filter za neželjene poruke: $1",
        "spambot_username": "Čišćenje nepoželjnih poruka u Medijavikiji",
-       "spam_reverting": "Vraćam na poslednju izmenu koja ne sadrži linkove do $1",
-       "spam_blanking": "Sve izmene sadrže linkove do $1. Praznim",
-       "spam_deleting": "Sve izmene sadrže linkove do $1. Brišem",
+       "spam_reverting": "Vraćam na poslednju izmenu koja ne sadrži veze do $1",
+       "spam_blanking": "Sve izmene sadrže veze do $1. Praznim",
+       "spam_deleting": "Sve izmene sadrže veze do $1. Brišem",
        "simpleantispam-label": "Provera protiv neželjenog sadržaja. \n<strong>Ne</strong> popunjavajte ovo!",
        "pageinfo-title": "Informacije za „$1“",
-       "pageinfo-not-current": "Nažalost, nemoguće je navesti ove infomacije za starije izmene.",
+       "pageinfo-not-current": "Nije moguće navesti ove infomacije za starije izmene.",
        "pageinfo-header-basic": "Osnovne informacije",
        "pageinfo-header-edits": "Istorija izmena",
        "pageinfo-header-restrictions": "Zaštita stranice",
        "pageinfo-category-files": "Broj datoteka",
        "pageinfo-user-id": "ID korisnika",
        "pageinfo-file-hash": "Hash vrednost",
+       "pageinfo-view-protect-log": "Prikaži dnevnik zaštite za ovu stranicu.",
        "markaspatrolleddiff": "Označi kao patrolirano",
        "markaspatrolledtext": "Označi stranicu kao patroliranu",
        "markaspatrolledtext-file": "Označi ovu verziju datoteke kao patroliranu",
        "markedaspatrolled": "Označeno kao patrolirano",
        "markedaspatrolledtext": "Izabrana izmena stranice [[:$1]] označena je kao patrolirana.",
        "rcpatroldisabled": "Patroliranje skorašnjih izmena je onemogućeno",
-       "rcpatroldisabledtext": "Mogućnost patroliranja skorašnjih izmena je trenutno onemogućena.",
-       "markedaspatrollederror": "Ne mogu da označim kao patrolirano.",
+       "rcpatroldisabledtext": "Funkcija patroliranja skorašnjih izmena je trenutno onemogućena.",
+       "markedaspatrollederror": "Nije moguće označiti kao patrolirano",
        "markedaspatrollederrortext": "Morate navesti izmenu da biste je označili kao patroliranu.",
        "markedaspatrollederror-noautopatrol": "Ne možete da označite svoje promene kao patrolirane.",
-       "markedaspatrollednotify": "Ova izmena na stranici „$1” označena je kao patrolirana.",
+       "markedaspatrollednotify": "Ova promena na stranici „$1” označena je kao patrolirana.",
        "markedaspatrollederrornotify": "Označavanje ove izmene patroliranom nije uspelo.",
-       "patrol-log-page": "Evidencija patroliranja",
+       "patrol-log-page": "Dnevnik patroliranja",
        "patrol-log-header": "Ovo je dnevnik patroliranih izmena.",
        "confirm-markpatrolled-button": "U redu",
        "confirm-markpatrolled-top": "Označiti izmenu $3 stranice $2 kao patroliranu?",
        "deletedrevision": "Izbrisana stara izmena $1.",
        "filedeleteerror-short": "Greška pri brisanju datoteke: $1",
        "filedeleteerror-long": "Došlo je do grešaka pri brisanju datoteke:\n\n$1",
-       "filedelete-missing": "Ne mogu da izbrišem datoteku „$1“ jer ne postoji.",
+       "filedelete-missing": "Nije moguće izbrisati datoteku „$1” jer ne postoji.",
        "filedelete-old-unregistered": "Navedena izmena datoteke „$1“ ne postoji u bazi podataka.",
        "filedelete-current-unregistered": "Navedena datoteka „$1“ ne postoji u bazi podataka.",
        "filedelete-archive-read-only": "Server ne može da piše po skladišnoj fascikli ($1).",
        "previousdiff": "← Starija izmena",
        "nextdiff": "Novija izmena →",
        "mediawarning": "<strong>Upozorenje:</strong> ovaj tip datoteke može da sadrži štetan kod.\nNjegovim izvršavanjem možete da ugrozite vaš sistem.",
-       "imagemaxsize": "Ograničenje veličine slike:<br /><em>(na stranicama za opis datoteka)</em>",
+       "imagemaxsize": "Ograničenje veličine slike na stranicama za opis datoteka:",
        "thumbsize": "Veličina sličice:",
        "widthheight": "$1 × $2",
        "widthheightpage": "$1 × $2, $3 {{PLURAL:$3|stranica|stranice|stranica}}",
        "newimages-newbies": "Prikaži samo doprinose novih naloga",
        "newimages-showbots": "Prikaži otpremanja botova",
        "newimages-hidepatrolled": "Sakrij patrolirana otpremanja",
-       "newimages-mediatype": "Tip datoteke:",
+       "newimages-mediatype": "Tip medija:",
        "noimages": "Nema ništa.",
        "gallery-slideshow-toggle": "sličice",
        "ilsubmit": "Pretraži",
        "saturday-at": "u subotu u $1",
        "sunday-at": "u nedelju u $1",
        "yesterday-at": "Juče u $1",
-       "bad_image_list": "Format je sledeći:\n\nRazmatraju se samo nabrajanja (redovi koji počinju sa zvezdicom).\nPrvi link u redu mora da bude link do neispravne datoteke.\nSvi daljnji linkovi u istom redu smatraju se izuzecima.",
+       "bad_image_list": "Format je sledeći:\n\nRazmatraju se samo nabrajanja (redovi koji počinju sa zvezdicom).\nPrva veza u redu mora da bude veza do neispravne datoteke.\nSve daljnje veze u istom redu smatraju se izuzecima.",
        "variantname-zh-hans": "hans",
        "variantname-zh-hant": "hant",
        "variantname-zh-cn": "cn",
        "metadata": "Metapodaci",
        "metadata-help": "Ova datoteka sadrži dodatne podatke, koji verovatno dolaze od digitalnog fotoaparata ili skenera korišćenog za digitalizaciju.\nAko je prvobitno stanje datoteke promenjeno, moguće je da neki detalji ne opisuju izmenjenu datoteku u potpunosti.",
        "metadata-expand": "Prikaži detalje",
-       "metadata-collapse": "Sakrij detalje",
+       "metadata-collapse": "Sakrij dodatne detalje",
        "metadata-fields": "Polja za metapodatke slike navedena u ovoj poruci će biti uključena na stranici za slike kada se skupi tabela metapodataka. Ostala polja će biti sakrivena po podrazumevanim postavkama.\n* make\n* model\n* datetimeoriginal\n* exposuretime\n* fnumber\n* isospeedratings\n* focallength\n* artist\n* copyright\n* imagedescription\n* gpslatitude\n* gpslongitude\n* gpsaltitude",
        "metadata-langitem": "'''$2:''' $1",
        "metadata-langitem-default": "$1",
        "exif-pixelxdimension": "Širina slike",
        "exif-pixelydimension": "Visina slike",
        "exif-usercomment": "Korisnički komentari",
-       "exif-relatedsoundfile": "Povezani zvučni zapis",
+       "exif-relatedsoundfile": "Srodne zvučne datoteke",
        "exif-datetimeoriginal": "Datum i vreme slikanja",
        "exif-datetimedigitized": "Datum i vreme digitalizacije",
        "exif-subsectime": "Deo sekunde u kojem je slikano",
        "exif-focalplaneyresolution": "Rezolucija fokusne ravni Y",
        "exif-focalplaneresolutionunit": "Jedinica za rezoluciju fokusne ravni",
        "exif-subjectlocation": "Položaj objekta",
-       "exif-exposureindex": "Popis ekspozicije",
+       "exif-exposureindex": "Indeks ekspozicije",
        "exif-sensingmethod": "Način senzora",
        "exif-filesource": "Izvorna datoteka",
        "exif-scenetype": "Tip scene",
        "exif-originaldocumentid": "Jedinstveni ID izvornog dokumenta",
        "exif-licenseurl": "Adresa licence za autorska prava",
        "exif-morepermissionsurl": "Rezervni podaci o licenciranju",
-       "exif-attributionurl": "Pri ponovnom korišćenju ovog rada, koristite link do",
+       "exif-attributionurl": "Pri ponovnom korišćenju ovog rada, koristite vezu do",
        "exif-preferredattributionname": "Pri ponovnom korišćenju ovog rada, postavite zasluge",
        "exif-pngfilecomment": "Komentar na datoteku PNG",
        "exif-disclaimer": "Odricanje odgovornosti",
        "monthsall": "sve",
        "confirmemail": "Potvrda imejl-adrese",
        "confirmemail_noemail": "Niste postavili važeću imejl-adresu u [[Special:Preferences|korisničkim podešavanjima]].",
-       "confirmemail_text": "{{SITENAME}} zahteva da potvrdite imejl adresu pre nego što počnete da koristite mogućnosti imejla.\nKliknite na dugme ispod za slanje poruke na vašu adresu.\nU poruci će se nalaziti link sa potvrdnim kodom;\nunesite je u pregledač da biste potvrdili da je vaša imejl adresa važeća.",
+       "confirmemail_text": "{{SITENAME}} zahteva da proverite valjanost imejl-adrese pre nego što počnete da koristite funkciju imejla.\nAktivirajte dugme ispod da biste poslali mejl za potvrdu na svoju adresu.\nMejl će uključivati vezu sa kodom;\nučitajte vezu u svom pregledaču da biste potvrdili da je vaša imejl-adresa važeća.",
        "confirmemail_pending": "Kod za potvrdu vam je već poslat imejlom.\nAko ste nedavno otvorili nalog, možda treba da sačekate nekoliko minuta da pristigne pre nego što ponovo zatražite novi kod.",
        "confirmemail_send": "Pošalji kod za potvrdu",
        "confirmemail_sent": "Potvrdna poruka je poslata.",
-       "confirmemail_oncreate": "Poslat je kod za potvrdu na vašu imejl adresu.\nOvaj kod nije potreban za prijavljivanje, ali vam treba da biste uključili mogućnosti imejla na vikiju.",
+       "confirmemail_oncreate": "Kôd za potvrdu je poslat na vašu imejl-adresu.\nOvaj kôd nije neophodan za prijavljivanje, ali ćete morati da ga navedete pre omogućavanja bilo kakvih funkcija zasnovanih na imejlu na vikiju.",
        "confirmemail_sendfailed": "{{SITENAME}} ne može da pošalje imejl potvrdu.\nProverite da li je imejl adresa pravilno napisana.\n\nGreška: $1",
        "confirmemail_invalid": "Nevažeći kod za potvrdu.\nKod je možda istekao.",
-       "confirmemail_needlogin": "Morate biti $1 da biste potvrdili svoju imejl-adresu.",
+       "confirmemail_needlogin": "$1 da biste potvrdili svoju imejl-adresu.",
        "confirmemail_success": "Vaša imejl-adresa je potvrđena.\nSada možete da se [[Special:UserLogin|prijavite]] i uživate u vikiju.",
        "confirmemail_loggedin": "Vaša imejl-adresa je sada potvrđena.",
        "confirmemail_subject": "{{SITENAME}} – potvrda imejl-adrese",
-       "confirmemail_body": "Neko, verovatno Vi, sa IP adrese $1,\nregistrovao je nalog „$2“ sa ovom imejl adresom na projektu {{SITENAME}}.\n\nDa biste potvrdili da ovaj nalog stvarno pripada vama i aktivirali mogućnosti imejla na projektu {{SITENAME}}, otvorite ovaj link u pregledaču:\n\n$3\n\nAko vi *niste* registrovali nalog, pratite ovaj link\nda biste otkazali potvrdu imejl adrese:\n\n$5\n\nOvaj kod za potvrdu ističe u $4.",
-       "confirmemail_body_changed": "Neko, verovatno Vi, s IP adrese $1,\npromenio je imejl adresu naloga „$2“ u ovu adresu na projektu {{SITENAME}}.\n\nDa biste potvrdili da ovaj nalog stvarno pripada vama i ponovo aktivirali mogućnosti imejla, otvorite sledeći link u pregledaču:\n\n$3\n\nAko nalog *ne* pripada vama, pratite sledeći link da otkažete potvrdu imejl adrese:\n\n$5\n\nOvaj kod za potvrdu ističe $6 u $7",
-       "confirmemail_body_set": "Neko, verovatno Vi, s IP adrese $1,\npromenio je imejl adresu naloga „$2“ u ovu adresu na {{SITENAME}}.\n\nDa bismo potvrdili da ovaj nalog stvarno pripada vama i ponovo aktivirali\nmogućnosti imejla na {{SITENAME}}, otvorite sledeći link u pregledaču:\n\n$3\n\nAko nalog *ne* pripada vama, pratite sledeći link da otkažete potvrdu imejl adrese:\n\n$5\n\nOvaj kod za potvrdu ističe $4.",
+       "confirmemail_body": "Neko, verovatno Vi, sa IP adrese $1,\nregistrovao je nalog „$2“ sa ovom imejl adresom na projektu {{SITENAME}}.\n\nDa biste potvrdili da ovaj nalog stvarno pripada vama i aktivirali funkciju imejla na projektu {{SITENAME}}, otvorite ova u pregledaču:\n\n$3\n\nAko vi *niste* registrovali nalog, pratite ovu vezu\nda biste otkazali potvrdu imejl adrese:\n\n$5\n\nOvaj kod za potvrdu ističe u $4.",
+       "confirmemail_body_changed": "Neko, verovatno Vi, s IP adrese $1,\npromenio je imejl adresu naloga „$2“ u ovu adresu na projektu {{SITENAME}}.\n\nDa biste potvrdili da ovaj nalog stvarno pripada vama i ponovo aktivirali funkciju imejla, otvorite sledeću vezu u pregledaču:\n\n$3\n\nAko nalog *ne* pripada vama, pratite sledeću vezu da otkažete potvrdu imejl adrese:\n\n$5\n\nOvaj kod za potvrdu ističe $6 u $7",
+       "confirmemail_body_set": "Neko, verovatno Vi, s IP adrese $1,\npromenio je imejl adresu naloga „$2“ u ovu adresu na {{SITENAME}}.\n\nDa bismo potvrdili da ovaj nalog stvarno pripada vama i ponovo aktivirali\nfunkciju imejla na {{SITENAME}}, otvorite sledeću vezu u pregledaču:\n\n$3\n\nAko nalog *ne* pripada vama, pratite sledeću vezu da otkažete potvrdu imejl adrese:\n\n$5\n\nOvaj kod za potvrdu ističe $4.",
        "confirmemail_invalidated": "Potvrda imejl adrese je otkazana",
        "invalidateemail": "Otkazivanje potvrde imejla",
        "notificationemail_subject_changed": "Registrovana imejl adresa na projektu {{SITENAME}} je promenjena",
        "scarytranscludefailed-httpstatus": "[Ne mogu da preuzmem šablon $1: HTTP $2]",
        "scarytranscludetoolong": "[URL adresa je predugačka]",
        "deletedwhileediting": "<strong>Upozorenje</strong>: Ova stranica je izbrisana nakon što ste počeli sa uređivanjem!",
-       "confirmrecreate": "{{GENDER:$1|Korisnik|Korisnica}} [[User:$1|$1]] ([[User talk:$1|razgovor]]) je {{GENDER:$1|obrisao|obrisala}} ovu stranicu nakon što ste počeli da je uređujete iz sledećeg razloga:\n: <em>$2</em>\nPotvrdite da stvarno želite da napravite stranicu.",
-       "confirmrecreate-noreason": "{{GENDER:$1|Korisnik|Korisnica}} [[User:$1|$1]] ([[User talk:$1|razgovor]]) je {{GENDER:$1|obrisao|obrisala}} ovu stranicu nakon što ste počeli da je uređujete. Potvrdite da stvarno želite da ponovo napravite ovu stranicu.",
+       "confirmrecreate": "{{GENDER:$1|Korisnik|Korisnica}} [[User:$1|$1]] ([[User talk:$1|razgovor]]) je {{GENDER:$1|izbrisao|izbrisala}} ovu stranicu nakon što ste počeli da je uređujete iz sledećeg razloga:\n: <em>$2</em>\nPotvrdite da stvarno želite da napravite stranicu.",
+       "confirmrecreate-noreason": "{{GENDER:$1|Korisnik|Korisnica}} [[User:$1|$1]] ([[User talk:$1|razgovor]]) je {{GENDER:$1|izbrisao|izbrisala}} ovu stranicu nakon što ste počeli da je uređujete. Potvrdite da stvarno želite da ponovo napravite ovu stranicu.",
        "recreate": "Ponovo napravi",
        "unit-pixel": "p",
        "confirm-purge-title": "Osveži ovu stranicu",
        "confirm_purge_button": "U redu",
-       "confirm-purge-top": "Očistiti keš ove stranice?",
-       "confirm-purge-bottom": "Osvežavanje stranice čisti keš i nameće najnoviju izmenu.",
+       "confirm-purge-top": "Obrisati keš ove stranice?",
+       "confirm-purge-bottom": "Osvežavanje stranice briše keš i nameće najnoviju izmenu.",
        "confirm-watch-button": "U redu",
        "confirm-watch-top": "Dodati ovu stranicu u spisak nadgledanja?",
        "confirm-unwatch-button": "U redu",
        "confirm-unwatch-top": "Ukloniti ovu stranicu sa spiska nadgledanja?",
        "confirm-rollback-button": "U redu",
        "confirm-rollback-top": "Vrati izmene na ovoj stranici?",
+       "confirm-mcrrestore-title": "Vraćanje izmene",
        "confirm-mcrundo-title": "Poništavanje promene",
        "mcrundofailed": "Poništavanje nije uspelo",
        "mcrundo-missingparam": "Nedostaje potreban parametar na zahtevu.",
        "mcrundo-changed": "Stranica je promenjena dok ste gledali razliku. Pregledajte novu promenu.",
+       "mcrundo-parse-failed": "Raščlanjivanje novih izmena nije uspelo: $1",
        "semicolon-separator": ";&#32;",
        "comma-separator": ",&#32;",
        "colon-separator": ":&#32;",
        "lag-warn-high": "Zbog preopterećenja baze podataka, promene novije od $1 {{PLURAL:$1|1=sekunde|sekunde|sekundi}} neće biti prikazane.",
        "watchlistedit-normal-title": "Uređivanje spiska nadgledanja",
        "watchlistedit-normal-legend": "Uklanjanje naslova sa spiska nadgledanja",
-       "watchlistedit-normal-explain": "Naslovi na vašem spisku nadgledanja su prikazani ispod.\nDa biste uklonili naslov, označite kvadratić do njega i kliknite na „{{int:Watchlistedit-normal-submit}}“.\nMožete i da [[Special:EditWatchlist/raw|uredite sirov spisak]].",
+       "watchlistedit-normal-explain": "Naslovi na vašem spisku nadgledanja su prikazani ispod.\nDa biste uklonili naslov, označite polje za potvrdu pored njega i kliknite na „{{int:Watchlistedit-normal-submit}}”.\nTakođe možete da [[Special:EditWatchlist/raw|uredite neobrađeni spisak]].",
        "watchlistedit-normal-submit": "Ukloni naslove",
        "watchlistedit-normal-done": "{{PLURAL:$1|1=Jedna stranica je uklonjena|$1 stranice su uklonjene|$1 stranica je uklonjeno}} s vašeg spiska nadgledanja:",
-       "watchlistedit-raw-title": "Uredi sirov spisak nadgledanja",
-       "watchlistedit-raw-legend": "Uredi sirov spisak nadgledanja",
+       "watchlistedit-raw-title": "Uređivanje neobrađenog spiska nadgledanja",
+       "watchlistedit-raw-legend": "Uređivanje neobrađenog spiska nadgledanja",
        "watchlistedit-raw-explain": "Naslovi sa spiska nadgledanja su prikazani ispod i mogu se uređivati dodavanjem ili uklanjanjem stavki sa spiska;\njedan naslov po redu.\nKada završite, kliknite na „{{int:Watchlistedit-raw-submit}}“.\nMožete da [[Special:EditWatchlist|koristite i običan uređivač]].",
        "watchlistedit-raw-titles": "Naslovi:",
        "watchlistedit-raw-submit": "Ažuriraj spisak",
        "watchlistedit-clear-removed": "{{PLURAL:$1|1 naslov je uklonjen|$1 naslova su uklonjena|$1 naslova je uklonjeno}}:",
        "watchlistedit-too-many": "Ima previše stranica za prikaz ovde.",
        "watchlisttools-clear": "očisti spisak nadgledanja",
-       "watchlisttools-view": "pogledaj relevantne promene",
-       "watchlisttools-edit": "pogledaj i uredi spisak nadgledanja",
-       "watchlisttools-raw": "uredi sirov spisak nadgledanja",
+       "watchlisttools-view": "prikaži srodne promene",
+       "watchlisttools-edit": "prikaži i uredi spisak nadgledanja",
+       "watchlisttools-raw": "uredi neobrađeni spisak nadgledanja",
        "iranian-calendar-m1": "Farvardin",
        "iranian-calendar-m2": "Ordibehešt",
        "iranian-calendar-m3": "Hordad",
        "version-libraries-license": "Licenca",
        "version-libraries-description": "Opis",
        "version-libraries-authors": "Autori",
-       "redirect": "Preusmerenje na datoteku, korisnika, stranicu, izmenu ili evidenciju (ID)",
+       "redirect": "Preusmerenje na datoteku, korisnika, stranicu, izmenu ili dnevnik (ID)",
        "redirect-summary": "Ova posebna stranica preusmerava do datoteke (s datim imenom datoteke), stranice (s datim ID-om izmene ili ID-om stranice), korisničke stranice (s datim numeričkim korisničkim ID-om), ili unosa u dnevniku (s datim dnevničkim ID-om). Upotreba: [[{{#Special:Redirect}}/file/Example.jpg]], [[{{#Special:Redirect}}/page/64308]], [[{{#Special:Redirect}}/revision/328429]], [[{{#Special:Redirect}}/user/101]], or [[{{#Special:Redirect}}/logid/186]].",
        "redirect-submit": "Idi",
        "redirect-lookup": "Tip vrednosti:",
        "redirect-file": "Naziv datoteke",
        "redirect-logid": "ID dnevnika",
        "redirect-not-exists": "Vrednost nije pronađena",
+       "redirect-not-numeric": "Vrednost nije numerička",
        "fileduplicatesearch": "Pretraga duplikata datoteka",
        "fileduplicatesearch-summary": "Pretraga dupliranih datoteka prema heš vrednosti.",
        "fileduplicatesearch-filename": "Naziv datoteke:",
        "specialpages-note-restricted": "* Obične posebne stranice.\n* <span class=\"mw-specialpagerestricted\">Posebne stranice sa ograničenjem.</span>",
        "specialpages-group-maintenance": "Izveštaji održavanja",
        "specialpages-group-other": "Ostale posebne stranice",
-       "specialpages-group-login": "Prijava / registracija",
+       "specialpages-group-login": "Prijava / otvaranje naloga",
        "specialpages-group-changes": "Nedavne promene i dnevnici",
        "specialpages-group-media": "Izveštaji o multimedijalnom sadržaju i otpremanja",
        "specialpages-group-users": "Korisnici i korisnička prava",
        "specialpages-group-developer": "Programerske alatke",
        "blankpage": "Prazna stranica",
        "intentionallyblankpage": "Ova stranica je namerno ostavljena praznom.",
-       "external_image_whitelist": " #Ostavite ovaj red onakvim kakav jeste<pre>\n#Ispod dodajte odlomke regularnih izraza (samo deo koji se nalazi između //)\n#Oni će biti upoređeni s adresama spoljašnjih slika\n#One koje se poklapaju biće prikazane kao slike, a preostale kao linkovi do slika\n#Redovi koji počinju s tarabom se smatraju komentarima\n#Svi unosi su osetljivi na mala i velika slova\n\n#Dodajte sve odlomke regularnih izraza iznad ovog reda. Ovaj red ne dirajte</pre>",
+       "external_image_whitelist": " #Ostavite ovaj red onakvim kakav jeste<pre>\n#Ispod dodajte odlomke regularnih izraza (samo deo koji se nalazi između //)\n#Oni će biti upoređeni s adresama spoljašnjih slika\n#One koje se poklapaju biće prikazane kao slike, a preostale kao veze do slika\n#Redovi koji počinju s tarabom se smatraju komentarima\n#Svi unosi su osetljivi na mala i velika slova\n\n#Dodajte sve odlomke regularnih izraza iznad ovog reda. Ovaj red ne dirajte</pre>",
        "tags": "Važeće oznake promena",
        "tag-filter": "Filter [[Special:Tags|oznaka]]:",
        "tag-filter-submit": "Filtriraj",
        "tags-activate-title": "Aktiviranje oznaka",
        "tags-activate-question": "Aktivirate oznaku „$1“.",
        "tags-activate-reason": "Razlog:",
-       "tags-activate-not-allowed": "Nije moguÄ\87e aktivirati oznaku â\80\9e$1â\80\9c.",
+       "tags-activate-not-allowed": "Nije moguÄ\87e aktivirati oznaku â\80\9e$1â\80\9d.",
        "tags-activate-not-found": "Oznaka „$1“ ne postoji.",
        "tags-activate-submit": "Aktiviraj",
        "tags-deactivate-title": "Deaktiviranje oznaka",
        "tags-deactivate-question": "Deaktivirate oznaku „$1“.",
        "tags-deactivate-reason": "Razlog:",
-       "tags-deactivate-not-allowed": "Nije moguÄ\87e deaktivirati oznaku â\80\9e$1â\80\9c.",
+       "tags-deactivate-not-allowed": "Nije moguÄ\87e deaktivirati oznaku â\80\9e$1â\80\9d.",
        "tags-deactivate-submit": "Dekativiraj",
        "tags-apply-no-permission": "Nemate dozvolu da primenite oznake promena zajedno sa svojim promenama.",
        "tags-apply-blocked": "Ne možete da primenite oznake tagova zajedno sa vašim promenama sve dok ste blokirani.",
-       "tags-update-no-permission": "Nemate dozvolu da dodate ili uklonite oznake promena iz pojedinačnih izmena ili unosa u evidenciji.",
+       "tags-update-no-permission": "Nemate dozvolu da dodate ili uklonite oznake promena iz pojedinačnih izmena ili unosa u dnevniku.",
        "tags-update-blocked": "Ne možete dodavati niti uklanjati oznake izmena dok {{GENDER:$1|ste}} blokirani.",
        "tags-update-add-not-allowed-one": "Nije dozvoljeno da se oznaka „$1” dodaje ručno.",
        "tags-edit-title": "Uredi oznake",
        "tags-edit-reason": "Razlog:",
        "tags-edit-revision-submit": "Primeni promene {{PLURAL:$1|ovoj izmeni|$1 izmenama}}",
        "tags-edit-success": "Promene su primenjene.",
-       "tags-edit-failure": "Ne mogu da primenim izmene:\n$1",
+       "tags-edit-failure": "Nije moguće primeniti promene:\n$1",
        "tags-edit-nooldid-title": "Nevažeća odredišna izmena",
        "tags-edit-nooldid-text": "Niste odredili bilo koju ciljanu izmenu na kojoj će se izvršiti ova funkcija ili ako navedena izmena ne postoji.",
        "tags-edit-none-selected": "Izaberite bar jednu oznaku koju treba dodati ili ukloniti.",
        "diff-form-oldid": "ID stare izmene (opcionalno)",
        "diff-form-revid": "ID izmene ili razlike",
        "diff-form-submit": "Prikaži razlike",
-       "permanentlink": "Trajni link",
+       "permanentlink": "Trajna veza",
        "permanentlink-revid": "ID izmene",
        "permanentlink-submit": "Idi na izmenu",
        "dberr-problems": "Došlo je do tehničkih problema.",
        "htmlform-title-not-exists": "$1 ne postoji.",
        "htmlform-user-not-exists": "<strong>$1</strong> ne postoji.",
        "htmlform-user-not-valid": "<strong>$1</strong> nije validno korisničko ime.",
-       "logentry-delete-delete": "$1 je {{GENDER:$2|obrisao|obrisala}} stranicu $3",
-       "logentry-delete-delete_redir": "$1 je {{GENDER:$2|obrisao|obrisala}} preusmerenje $3 prepisivanjem",
+       "logentry-delete-delete": "$1 je {{GENDER:$2|izbrisao|izbrisala}} stranicu $3",
+       "logentry-delete-delete_redir": "$1 je {{GENDER:$2|izbrisao|izbrisala}} preusmerenje $3 prepisivanjem",
        "logentry-delete-restore": "$1 je {{GENDER:$2|vratio|vratila}} stranicu $3 ($4)",
        "logentry-delete-restore-nocount": "$1 je {{GENDER:$2|vratio|vratila}} stranicu $3",
        "restore-count-revisions": "{{PLURAL:$1|1 izmena|$1 izmene|$1 izmena}}",
        "restore-count-files": "{{PLURAL:$1|1 datoteka|$1 datoteke|$1 datoteka}}",
-       "logentry-delete-event": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost {{PLURAL:$5|događaja|$5 događaja}} u evidenciji na stranici „$3”: $4",
+       "logentry-delete-event": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost {{PLURAL:$5|događaja|$5 događaja}} u dnevniku na stranici „$3”: $4",
        "logentry-delete-revision": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost {{PLURAL:$5|izmene|$5 izmene|$5 izmena}} na stranici $3: $4",
-       "logentry-delete-event-legacy": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost događaja u evidenciji na stranici „$3”",
+       "logentry-delete-event-legacy": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost događaja u dnevniku na stranici „$3”",
        "logentry-delete-revision-legacy": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost izmena na stranici $3",
        "logentry-suppress-delete": "$1 je {{GENDER:$2|potisnuo|potisnula}} stranicu $3",
-       "logentry-suppress-event": "$1 je tajno {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost {{PLURAL:$5|događaja|$5 događaja}} u evidenciji na stranici „$3”: $4",
+       "logentry-suppress-event": "$1 je tajno {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost {{PLURAL:$5|događaja|$5 događaja}} u dnevniku na stranici „$3”: $4",
        "logentry-suppress-revision": "$1 je tajno {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost {{PLURAL:$5|izmene|$5 izmena}} na stranici $3: $4",
-       "logentry-suppress-event-legacy": "$1 je potajno {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost događaja u evidenciji na stranici „$3”",
+       "logentry-suppress-event-legacy": "$1 je potajno {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost događaja u dnevniku na stranici „$3”",
        "logentry-suppress-revision-legacy": "$1 je tajno {{GENDER:$2|promenio|promenila}} vidljivost izmena na stranici $3",
        "revdelete-content-hid": "sadržaj je sakriven",
        "revdelete-summary-hid": "opis izmene je sakriven",
        "logentry-upload-upload": "$1 je {{GENDER:$2|otpremio|otpremila}} $3",
        "logentry-upload-overwrite": "$1 je {{GENDER:$2|otpremio|otpremila}} novu verziju datoteke $3",
        "logentry-upload-revert": "$1 je {{GENDER:$2|otpremio|otpremila}} $3",
-       "log-name-managetags": "Evidencija upravljanja oznakama",
-       "log-description-managetags": "Na ovoj stranici se nalazi spisak izmena u vezi [[Special:Tags|oznaka]]. Evidencija sadrži samo radnje koje su ručno izvršili administratori; unosi za oznake koje je napravio ili izbrisao viki softvera se ne nalaze u ovoj evidenciji.",
+       "log-name-managetags": "Dnevnik upravljanja oznakama",
+       "log-description-managetags": "Na ovoj stranici se nalazi spisak izmena u vezi [[Special:Tags|oznaka]]. Dnevnik sadrži samo radnje koje su ručno izvršili administratori; unosi za oznake koje je napravio ili izbrisao viki softver, a ne nalaze se u ovom dnevniku.",
        "logentry-managetags-create": "$1 je {{GENDER:$2|napravio|napravila}} oznaku „$4“",
-       "logentry-managetags-delete": "$1 je {{GENDER:$2|obrisao|obrisala}} oznaku „$4“ (uklonjena je iz $5 {{PLURAL:$5|izmene ili unosa u evidenciji|izmena i/ili unosa u evidenciji}})",
+       "logentry-managetags-delete": "$1 je {{GENDER:$2|izbrisao|izbrisala}} oznaku „$4” (uklonjena je iz $5 {{PLURAL:$5|izmene ili unosa u dnevniku|izmena i/ili unosa u dnevniku}})",
        "logentry-managetags-activate": "$1 je {{GENDER:$2|aktivirao|aktivirala}} oznaku „$4“ za upotrebu od strane korisnika i botova",
        "logentry-managetags-deactivate": "$1 je {{GENDER:$2|deaktivirao|deaktivirala}} oznaku „$4“ za upotrebu od strane korisnika i botova",
-       "log-name-tag": "Evidencija oznaka",
-       "log-description-tag": "Ova stranica prikazuje kada su korisnici dodali/uklonili [[Special:Tags|oznake]] s pojedinačnih izmena ili unosa u dnevnicima. Evidencija ne prikazuje radnje označavanja kada su se dogodile prilikom uređivanja, brisanja ili slične radnje.",
+       "log-name-tag": "Dnevnik oznaka",
+       "log-description-tag": "Ova stranica prikazuje kada su korisnici dodali/uklonili [[Special:Tags|oznake]] s pojedinačnih izmena ili unosa u dnevnicima. Dnevnik ne prikazuje radnje označavanja kada su se dogodile prilikom uređivanja, brisanja ili slične radnje.",
        "rightsnone": "(nema)",
        "rightslogentry-temporary-group": "$1 (privremeno, do $2)",
        "feedback-adding": "Dodajem povratne informacije na stranicu…",
        "expand_templates_input": "Unos vikiteksta:",
        "expand_templates_output": "Rezultat",
        "expand_templates_xml_output": "XML izlaz",
-       "expand_templates_html_output": "Sirov HTML izlaz",
+       "expand_templates_html_output": "Neobrađeni HTML izlaz",
        "expand_templates_ok": "U redu",
        "expand_templates_remove_comments": "Ukloni komentare",
        "expand_templates_remove_nowiki": "Poništava efekat <nowiki> tagova u prikazu članaka",
        "expand_templates_generate_xml": "Prikaži XML stablo za raščlanjivanje",
-       "expand_templates_generate_rawhtml": "Prikaži sirov HTML",
+       "expand_templates_generate_rawhtml": "Prikaži neobrađeni HTML",
        "expand_templates_preview": "Pretpregled",
        "expand_templates_input_missing": "Morate da obezbedite barem neki ulazni vikitekst.",
        "pagelanguage": "Promena jezika stranice",
        "pagelang-db-failed": "Baza podataka nije uspela da promeni jezik stranice.",
        "right-pagelang": "menjanje jezika stranice",
        "action-pagelang": "promenite jezik stranice",
-       "log-name-pagelang": "Evidencija promene jezika",
+       "log-name-pagelang": "Dnevnik promene jezika",
        "log-description-pagelang": "Ovo je dnevnik promena u jezicima stranica.",
        "logentry-pagelang-pagelang": "$1 je {{GENDER:$2|promenio|promenila}} jezik stranice „$3” iz $4 u $5.",
        "default-skin-not-found-row-enabled": "* <code>$1</code> / $2 (omogućena)",
        "mediastatistics-header-unknown": "Nepoznato",
        "mediastatistics-header-bitmap": "Bitmap slike",
        "mediastatistics-header-drawing": "Crteži (vektorske slike)",
-       "mediastatistics-header-audio": "Zvuk",
+       "mediastatistics-header-audio": "Zvučni snimci",
        "mediastatistics-header-video": "Videi",
        "mediastatistics-header-multimedia": "Obogaćeni mediji",
        "mediastatistics-header-office": "Kancelarija",
        "json-error-recursion": "Jedna ili više rekurzivnih referenci u vrednosti koju treba enkodirati.",
        "json-error-inf-or-nan": "Jedna ili više NAN ili INF vrednosti u vrednosti koju treba enkodirati",
        "json-error-unsupported-type": "Data je vrednost tipa koja se ne može enkodirati",
-       "headline-anchor-title": "Link do ovog odeljka",
+       "headline-anchor-title": "Veza do ovog odeljka",
        "special-characters-group-latin": "Latinica",
        "special-characters-group-latinextended": "Proširena latinica",
        "special-characters-group-ipa": "MFA",
        "sessionprovider-mediawiki-session-cookiesessionprovider": "sesije sa kolačićima",
        "sessionprovider-nocookies": "Kolačići su možda onemogućeni. Uverite se da imate kolačiće omogućene i počnite ponovo.",
        "randomrootpage": "Slučajna korenska stranica",
-       "log-action-filter-block": "Tip blokiranja:",
+       "log-action-filter-block": "Tip blokade:",
        "log-action-filter-contentmodel": "Tip promene modela sadržaja:",
        "log-action-filter-delete": "Tip brisanja:",
        "log-action-filter-import": "Tip uvoza:",
        "log-action-filter-protect-move_prot": "premeštanje zaštite",
        "log-action-filter-rights-rights": "ručno",
        "log-action-filter-rights-autopromote": "automatski",
-       "log-action-filter-suppress-event": "Skrivanje unosa u evidenciji",
+       "log-action-filter-suppress-event": "sakrivanje dnevnika",
        "log-action-filter-suppress-revision": "skrivanje izmena",
        "log-action-filter-suppress-delete": "Skrivanje stranice",
        "log-action-filter-suppress-block": "Skrivanje korisnika blokiranjem",
        "log-action-filter-upload-upload": "novo otpremanje",
        "log-action-filter-upload-overwrite": "promena postojećeg",
        "authmanager-authn-not-in-progress": "Potvrda identiteta nije u toku ili je došlo do gubitka podataka o sesiji. Počnite ispočetka.",
-       "authmanager-authn-no-primary": "Ne mogu da proverim pružene akreditive.",
+       "authmanager-authn-no-primary": "Nije moguće potvrditi pružene akreditive.",
        "authmanager-authn-no-local-user": "Pruženi akreditivi nisu povezani ni sa jednim korisnikom na ovom vikiju.",
-       "authmanager-authn-no-local-user-link": "Pruženi su važeći akreditivi, ali nisu povezani ni s jednim korisnikom na ovom vikiju. Prijavite se na neki drugi način ili napravite novi korisnički nalog, što će vam dati mogućnost da povežete prethodne akreditive na novi nalog.",
-       "authmanager-authn-autocreate-failed": "Ne mogu da automatski napravim lokalni nalog: $1",
+       "authmanager-authn-no-local-user-link": "Pruženi akreditivi su važeći, ali nisu povezani ni sa jednim korisnikom na ovom vikiju. Prijavite se na neki drugi način ili otvorite novi korisnički nalog, što će vam dati opciju da povežete prethodne akreditive na novi nalog.",
+       "authmanager-authn-autocreate-failed": "Automatsko otvaranje lokalnog naloga nije uspelo: $1",
        "authmanager-change-not-supported": "Ne mogu da promenim pružene akreditive jer ih ništa ne bi koristilo.",
        "authmanager-create-disabled": "Otvaranje naloga je onemogućeno.",
        "authmanager-create-from-login": "Popunite polja da biste napravili nalog.",
        "authform-notoken": "Nedostaje token",
        "authform-wrongtoken": "Pogrešan token",
        "specialpage-securitylevel-not-allowed-title": "Nije dozvoljeno",
-       "specialpage-securitylevel-not-allowed": "Žao nam je, nije vam dozvoljeno da koristite ovu stranicu jer ne mogu da potvrdim vaš identitet.",
-       "authpage-cannot-login": "Ne mogu da započnem prijavu.",
-       "authpage-cannot-login-continue": "Ne mogu da nastavim sa prijavom. Vaša sesija je najverovatnije istekla.",
-       "authpage-cannot-create": "Ne mogu da započnem otvaranje naloga.",
-       "authpage-cannot-create-continue": "Ne mogu da nastavim kreiranje naloga. Vaša sesija je najverovatnije istekla.",
-       "authpage-cannot-link": "Ne mogu da započnem povezivanje naloga.",
+       "specialpage-securitylevel-not-allowed": "Nije vam dozvoljeno da koristite ovu stranicu jer nije moguće potvrditi vaš identitet.",
+       "authpage-cannot-login": "Nije moguće započeti prijavu.",
+       "authpage-cannot-login-continue": "Nije moguće nastaviti sa prijavom. Vaša sesija je najverovatnije istekla.",
+       "authpage-cannot-create": "Nije moguće započeti otvaranje naloga.",
+       "authpage-cannot-create-continue": "Nije moguće nastaviti sa otvaranjem naloga. Vaša sesija je najverovatnije istekla.",
+       "authpage-cannot-link": "Nije moguće započeti povezivanje naloga.",
        "authpage-cannot-link-continue": "Ne mogu nastaviti povezivanje naloga. Vaša sesija je najverovatnije istekla.",
        "cannotauth-not-allowed-title": "Pristup je odbijen",
        "cannotauth-not-allowed": "Nije vam dozvoljeno da koristite ovu stranicu",
        "removecredentials-invalidsubpage": "„$1“ nije važeći tip akreditiva.",
        "removecredentials-success": "Vaši akreditivi su uklonjeni.",
        "credentialsform-provider": "Tip akreditiva:",
-       "credentialsform-account": "Naziv naloga:",
+       "credentialsform-account": "Ime naloga:",
        "cannotlink-no-provider-title": "Nema naloga za povezivanje",
        "cannotlink-no-provider": "Nema naloga za povezivanje.",
        "linkaccounts": "Spajanje naloga",
        "passwordpolicies-policy-maximalpasswordlength": "Lozinka mora da bude kraća od $1 {{PLURAL:$1|znaka|znakova}}",
        "passwordpolicies-policy-passwordcannotbepopular": "Lozinka ne može da bude {{PLURAL:$1|popularna lozinka|na spisku $1 popularnih lozinki}}"
 }
+