Localisation updates from https://translatewiki.net.
authorTranslation updater bot <l10n-bot@translatewiki.net>
Mon, 14 Sep 2015 19:40:34 +0000 (21:40 +0200)
committerTranslation updater bot <l10n-bot@translatewiki.net>
Mon, 14 Sep 2015 19:40:34 +0000 (21:40 +0200)
Change-Id: I4dc82c7424593f75b6247775104503b7eec82fff

13 files changed:
includes/api/i18n/de.json
includes/api/i18n/gl.json
includes/api/i18n/zh-hans.json
includes/installer/i18n/ksh.json
includes/installer/i18n/olo.json
languages/i18n/ady-cyrl.json
languages/i18n/br.json
languages/i18n/eu.json
languages/i18n/ia.json
languages/i18n/ksh.json
languages/i18n/nap.json
languages/i18n/nl.json
languages/i18n/olo.json

index 0b6c167..7c4ddcb 100644 (file)
        "api-help-param-deprecated": "Veraltet.",
        "api-help-param-required": "Dieser Parameter ist erforderlich.",
        "api-help-datatypes-header": "Datentypen",
-       "api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=Ein Wert|2=Werte (mit <kbd>{{!}}</kbd> trennen)}}: $2",
+       "api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=Einer der folgenden Werte|2=Werte (mit <kbd>{{!}}</kbd> trennen)}}: $2",
        "api-help-param-list-can-be-empty": "{{PLURAL:$1|0=Muss leer sein|Kann leer sein oder $2}}",
        "api-help-param-limit": "Nicht mehr als $1 erlaubt.",
        "api-help-param-limit2": "Nicht mehr als $1 ($2 für Bots) erlaubt.",
index 84a8d68..6b6345d 100644 (file)
        "api-help-param-type-boolean": "Tipo: booleano ([[Special:ApiHelp/main#main/datatypes|detalles]])",
        "api-help-param-type-timestamp": "Tipo: {{PLURAL:$1|1=selo de tempo|2=lista de selos de tempo}} ([[Special:ApiHelp/main#main/datatypes|formatos permitidos]])",
        "api-help-param-type-user": "Tipo: {{PLURAL:$1|1=nome de usuario|2=lista de nomes de usuarios}}",
-       "api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=Un valor|2=Valores (separados con <kbd>{{!}}</kbd>)}}: $2",
+       "api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=Un valor dos seguintes valores|2=Valores (separados con <kbd>{{!}}</kbd>)}}: $2",
        "api-help-param-list-can-be-empty": "{{PLURAL:$1|0=Debe ser baleiro|Pode ser baleiro, ou $2}}",
        "api-help-param-limit": "Non se permiten máis de $1.",
        "api-help-param-limit2": "Non se permiten máis de $1 ($2 para bots).",
index cd2f9a3..dd3fb8f 100644 (file)
        "api-help-param-type-boolean": "类型:布尔值([[Special:ApiHelp/main#main/datatypes|详细信息]])",
        "api-help-param-type-timestamp": "类型:{{PLURAL:$1|1=时间戳|2=时间戳列表}}([[Special:ApiHelp/main#main/datatypes|允许格式]])",
        "api-help-param-type-user": "类型:{{PLURAL:$1|1=用户名|2=用户名列表}}",
-       "api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=ä¸\80个å\80¼|2=值(以<kbd>{{!}}</kbd>分隔)}}:$2",
+       "api-help-param-list": "{{PLURAL:$1|1=以ä¸\8bå\80¼ä¸­ç\9a\84ä¸\80个|2=值(以<kbd>{{!}}</kbd>分隔)}}:$2",
        "api-help-param-list-can-be-empty": "{{PLURAL:$1|0=必须为空|可以为空,或$2}}",
        "api-help-param-limit": "不允许超过$1。",
        "api-help-param-limit2": "不允许超过$1个(对于机器人则是$2个)。",
index b998e34..bffdf05 100644 (file)
        "config-email-sender": "De Adräß för de Antwoote op <i lang=\"en\">e-mails</i>:",
        "config-email-sender-help": "Jiff de Adräß för de <i lang=\"en\">e-mail</i> en, woh Antwoote ob em Wiki singe <i lang=\"en\">e-mails</i> hen jonn sulle.\nDat es och de Adräß, woh de <i lang=\"en\">e-mails</i> met Fählermäldonge hen jon.\nVill ẞöövere för de <i lang=\"en\">e-mail</i> welle winnischßdens ene jöltijje Domain en dä Adräß han.",
        "config-upload-settings": "Belder un Datteie huh laade",
-       "config-upload-enable": "Belder un Datteie huh laade zohlohße",
+       "config-upload-enable": "Et Belder un Datteie Huhlahde zohlohße",
        "config-upload-help": "Datteije huh ze laade künnt e Risiko för dem ẞööver singe Sescherheit sin.\nMieh doh drövver kam_mer em [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Security Kapitel övver de Sescherheit] em Handbooch lässe.\n\nÖm et Huhlaade zohzelohße donn de Rääschde för der Zohjreff op dat Ongerverzeischneß <code lang=\"en\">images</code> em MediaWiki singem Houpverzeischneß esu enshtälle, dat et Webßööverprojramm doh Datteije un Verzeischneße eren schrieve kann.\nDonoh donn heh di Saach zohlohße.",
        "config-upload-deleted": "Dat Verzeishneß för fottjeschmeße Datteije:",
        "config-upload-deleted-help": "Söhk e Verzeijschneß uß för de fottjeschmeße Datteije vum Wiki dren afzelääje.\nEt bäß es, wam_mer vum <i lang=\"en\">world wide web</i> doh nit drahn kumme kann.",
        "config-install-extension-tables": "Ben Datebangk-Tabälle för de Zohsazprojramme aam ennreschte",
        "config-install-mainpage-failed": "Kunnt de Houpsigg nit afshpeishere: $1",
        "config-install-done": "'''Jlöckwonsch!'''\nMediaWiki es jetz enstalleet.\n\nEt Projramm zom Enreeschte hät en Dattei <code lang=\"en\">LocalSettings.php</code> aanjelaat.\nDoh sin de Enstellunge vum Wiki dren.\n\nDo weeß se eronge laade möße un dann en dem Wiki sing Aanfangsverzeishnes donn möße, et sellve Verzeisneß, woh di Dattei <code lang=\"en\">index.php</code> dren litt. Dat Erongerlaade sullt automattesch aanjefange han.\n\nWann domet jet nit jeflupp hät, udder De di Dattei norr_ens han wells, donn op dä Lengk heh dronger klecke:\n\n$3\n\n'''Opjepaß''': Wann De dat jez nit deihß, es alles verschött, wat De bes jöz enjejovve häs, weil di Dattei fott es en däm Momang, woh heh dat Projamm aam Engk es.\n\nWann De mem Ronger- un widder Huhlaade fäädesh bes, kanns De '''[$2 en Ding Wiki jonn]'''.",
-       "config-download-localsettings": "Donn di Dattei <code lang=\"en\">LocalSettings.php</code> eronger laade",
+       "config-download-localsettings": "Donn di Dattei <code lang=\"en\" xml:lang=\"en\" dir=\"ltr\">LocalSettings.php</code> eronger lahde",
        "config-help": "Hölp",
        "config-help-tooltip": "Donn Hölp heh aan däm Plaaz enblände.",
        "config-nofile": "De Dattei „$1“ ham_mer nit jefonge. Es di fottjeschmeße?",
index 0a329d4..9f8743c 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@
                ]
        },
        "config-your-language": "Sinun kieli:",
+       "config-wiki-language": "Wikin kieli:",
        "config-back": "← Järilleh",
        "config-continue": "Jatka →",
        "config-page-language": "Kieli",
        "config-page-dbconnect": "Yhtistä tiedokandah",
        "config-page-dbsettings": "Tiedokanduazetukset",
        "config-page-name": "Nimi",
+       "config-page-options": "Azetukset",
+       "config-page-install": "Azenda",
        "config-page-complete": "Valmis!",
        "config-page-readme": "Luve minut",
        "config-page-copying": "Kopiruitah",
        "config-page-upgradedoc": "Päivitetäh",
        "config-page-existingwiki": "Olemasolii wiki",
        "config-restart": "Muga, käynnistä uvvelleh",
+       "config-env-php": "PHP $1 on azendettu.",
+       "config-env-hhvm": "HHVM $1 on azendettu.",
+       "config-db-name": "Tiedokannan nimi:",
        "config-db-username": "Tiedokannan käyttäinimi:",
        "config-db-password": "Tiedokannan peittosana:",
+       "config-type-mssql": "Microsoft SQL Server",
        "config-header-mysql": "MySQL-azetukset",
        "config-header-postgres": "PostgreSQL-azetukset",
        "config-header-sqlite": "SQLite-azetukset",
        "config-header-oracle": "Oracle-azetukset",
+       "config-header-mssql": "Microsoft SQL Server azetukset",
        "config-mysql-innodb": "InnoDB",
        "config-mysql-myisam": "MyISAM",
        "config-mysql-utf8": "UTF-8",
@@ -31,6 +39,7 @@
        "config-site-name-blank": "Kirjuta sivun nimi.",
        "config-project-namespace": "Projektan nimitila:",
        "config-ns-generic": "Projektu",
+       "config-ns-other-default": "MinunWiki",
        "config-admin-name": "Sinun käyttäitunnus:",
        "config-admin-password": "Peittosana:",
        "config-admin-password-confirm": "Peittosana myös:",
@@ -43,6 +52,7 @@
        "config-email-settings": "Sähköpoštuazetukset",
        "config-logo": "Logon URL:",
        "config-skins": "Ketut",
+       "config-install-step-done": "ruattu",
        "config-install-user-alreadyexists": "Käyttäi \"$1\" on jo olemas",
        "config-help": "abu",
        "config-nofile": "Failua \"$1\" ei löydynyh. Ongo se otettu iäre?"
index 2ef1f2d..09b45c5 100644 (file)
        "cannotdelete": "НэкIубгъоу е файлэу \"$1\" тегъэкIын лъэкIыгъэп.\nПэмыкI нэбгырэм тыригъэкIыгъахэн фае.",
        "cannotdelete-title": "НэкIубгъоу \"$1\" тегъэкIыгъэн лъэкIырэп",
        "badtitle": "ЦӀэ дэгъуэп",
+       "badtitletext": "УзкIэупчIэрэ нэкIубгъом ыцIэр къуанчэ, е нэкIы, е бзэзэпыщэ е интервики гъэнэфагъэп.\nМыхъущт символ агъэфедагъэнкIи мэхъу.",
        "viewsource": "Еплъ лъапсэм",
        "viewsource-title": "Еплъ лъапсэм $1 пае",
        "protectedpagetext": "ЕIэзэнхэм ыкIи нэмыкI шIэнмэ яягъэ къэмыкIынэу мы нэкIубгъор ухъумагъэу щыт.",
        "tooltip-t-permalink": "Мы нэкӀубгъом къакIорэ зэмыхъокӀ зэпыщ",
        "tooltip-ca-nstab-main": "КӀоцӀытхагъэм еплъ",
        "tooltip-ca-nstab-user": "ЦӀыфым итхьапэ еплъ",
-       "tooltip-ca-nstab-special": "Мы нэкӀубгъор шъхьафы, зыцэ хэптхэжьынэу щытэп",
+       "tooltip-ca-nstab-special": "Мы нэкӀубгъор шъхьафы, зыцэ хэптхэжьын хъущтэп",
        "tooltip-ca-nstab-project": "Проектым и нэкӀубгъу",
        "tooltip-ca-nstab-image": "Тхьапэм и файл еплъ",
        "tooltip-ca-nstab-mediawiki": "Систем мессаджым еплъ",
index 50a8f7f..e7d76cf 100644 (file)
        "emailuser": "Kas ur postel d'an implijer-mañ",
        "emailuser-title-target": "Kas ur postel d'an {{PLURAL:$1|an implijer-mañ|an implijerez-mañ}}",
        "emailuser-title-notarget": "Kas ur postel d'un implijer",
-       "emailpage": "Postel implijer",
        "emailpagetext": "Gallout a rit ober gant ar furmskrid a-is a-benn kas ur postel d'an {{GENDER:$1|implijer|implijerez}}-mañ.\nE maezienn \"Kaser\" ho postel e vo merket ar chomlec'h postel resisaet ganeoc'h-c'hwi en ho [[Special:Preferences|Penndibaboù]], d'ar resever da c'hallout respont deoc'h war-eeun ma kar.",
        "defemailsubject": "Postel kaset eus {{SITENAME}} gant an implijer \"$1\"",
        "usermaildisabled": "Diweredekaet eo ar c'has posteloù etre an implijerien.",
        "tooltip-pt-logout": "Digevreañ",
        "tooltip-pt-createaccount": "Erbedet eo deoc'h krouiñ ur gont ha kevreañ ; n'eo ket ret koulskoude.",
        "tooltip-ca-talk": "Kaozeadennoù diwar-benn ar pennad",
-       "tooltip-ca-edit": "Gallout a rit kemmañ ar bajenn-mañ. Implijit ar stokell Rakwelet a-raok enrollañ, mar plij.",
+       "tooltip-ca-edit": "Kemmañ ar bajenn-mañ.",
        "tooltip-ca-addsection": "Kregiñ gant ur rann nevez.",
        "tooltip-ca-viewsource": "Gwarezet eo ar bajenn-mañ. Gallout a rit gwelet an danvez anezhañ memes tra.",
        "tooltip-ca-history": "Stummoù kozh ar bajenn-mañ gant an aozerien anezhi.",
        "tooltip-ca-nstab-main": "Gwelet ar pennad",
        "tooltip-ca-nstab-user": "Gwelet ar bajenn implijer",
        "tooltip-ca-nstab-media": "Gwelet pajenn ar media",
-       "tooltip-ca-nstab-special": "Ur bajenn dibar eo homañ, n'oc'h ket evit kemmañ anezhi.",
+       "tooltip-ca-nstab-special": "Ur bajenn dibar eo homañ ha ne c'haller kemmañ anezhi.",
        "tooltip-ca-nstab-project": "Gwelet pajenn ar raktres",
        "tooltip-ca-nstab-image": "Gwelet pajenn deskrivañ ar bajenn-mañ",
        "tooltip-ca-nstab-mediawiki": "Gwelet kemenn ar reizhiad",
        "spam_reverting": "Distreiñ d'ar stumm diwezhañ hep liamm davet $1",
        "spam_blanking": "Diverkañ an holl stummoù enno liammoù davet $1",
        "spam_deleting": "An holl stummoù enno liammoù war-zu $1, o tiverkañ",
-       "simpleantispam-label": "Taol gwiriañ eneb-strob.\n'''Arabat''' merkañ tra pe dra amañ !",
+       "simpleantispam-label": "Taol gwiriañ eneb-strob.\n<trong>Arabat<strong> merkañ tra pe dra amañ !",
        "pageinfo-title": "Titouroù evit \"$1\"",
        "pageinfo-not-current": "Hon digarezit, ne c'haller ket reiñ an titouroù-mañ evit an adweloù kozh.",
        "pageinfo-header-basic": "Titouroù diazez",
index bc6514a..0ced0ec 100644 (file)
        "duplicate-defaultsort": "Adi: Berezko \"$2\" antolatzeak aurreko berezko \"$1\" antolatzea gainditzen du.",
        "version": "Bertsioa",
        "version-extensions": "Instalatutako luzapenak",
-       "version-skins": "Itxurak",
+       "version-skins": "Instalatutako itxurak",
        "version-specialpages": "Aparteko orrialdeak",
        "version-parserhooks": "Parser estentsioak",
        "version-variables": "Aldagaiak",
        "tags-activate-submit": "Aktibatu",
        "tags-deactivate-reason": "Arrazoia:",
        "tags-deactivate-submit": "Desaktibatu",
+       "tags-edit-existing-tags": "Existitzen diren etiketak:",
        "tags-edit-new-tags": "Etiketa berriak:",
        "tags-edit-add": "Gehitu etiketa hauek:",
        "tags-edit-remove": "Kendu etiketa hauek:",
        "htmlform-chosen-placeholder": "Aukeratu",
        "htmlform-cloner-create": "Gehitu gehiago",
        "htmlform-cloner-delete": "Kendu",
+       "htmlform-title-not-exists": "[[:$1]] ez da existitzen.",
        "sqlite-has-fts": "$1 testu osoan bilatzeko laguntzarekin",
        "sqlite-no-fts": "$1 testu osoan bilatzeko laguntzarik gabe",
        "logentry-delete-delete": "$1 {{GENDER:$2|wikilariak}} «$3» orria ezabatu du",
index 70d8aa0..2f93323 100644 (file)
        "tooltip-ca-nstab-main": "Vider le pagina de contento",
        "tooltip-ca-nstab-user": "Vider le pagina de usator",
        "tooltip-ca-nstab-media": "Vider le pagina de media",
-       "tooltip-ca-nstab-special": "Isto es un pagina special, tu non pote modificar le pagina mesme",
+       "tooltip-ca-nstab-special": "Isto es un pagina special e non pote esser modificate",
        "tooltip-ca-nstab-project": "Vider le pagina de projecto",
        "tooltip-ca-nstab-image": "Vider le pagina del file",
        "tooltip-ca-nstab-mediawiki": "Vider le message del systema",
index 4a8e55e..63652c3 100644 (file)
        "uploadjava": "Dat es en Sammel_Dattei em ZIP-Fommaat, woh en Java-.class-Datei dren shtich.\nJava-Datteie huhlaade es nit zohjelohße, weil mer domet de Enshtellunge ömjonn kann, di der ẞörver schöze un däm sing Sescherheit jarranteere.",
        "upload-source": "Wo de Daate herkumme",
        "sourcefilename": "Dattei zem huhlahde:",
-       "sourceurl": "<i lang=\"en\">URL</i> för vun eronger ze laade",
+       "sourceurl": "<i lang=\"en\" xml:lang=\"en\" dir=\"ltr\" title=\"Uniform Ressource Locator\">URL</i>  för vun eronger ze lahde",
        "destfilename": "Unger däm Datteinahme avschpeijschere:",
        "upload-maxfilesize": "Der jrühtßte müjjelesche Ömfang för en Dattei es $1.",
        "upload-description": "Övver di Dattei",
        "api-error-duplicate-popup-title": "Di {{PLURAL:$1|Dattei es|Datteie sen|Dattei es}} ald doh.",
        "api-error-empty-file": "En dä huhjelaade Dattei wohr jaa_nix dren.",
        "api-error-emptypage": "Neu läddijje Sigge aanzelääje es verbodde.",
-       "api-error-fetchfileerror": "Fähler: Beim eronger Laade hät jät nit jeflupp.",
+       "api-error-fetchfileerror": "Fähler: Beim eronger Lahde hät jät nit jeflupp.",
        "api-error-fileexists-forbidden": "En Dattei mem Name „$1“ es ald doh un mer künne se nit övverschriive.",
        "api-error-fileexists-shared-forbidden": "En Dattei mem Name „$1“ es ald en ene jemeinsamme Sammlong, un mer künne se nit övverschriive.",
        "api-error-file-too-large": "De huhjelaade Dattei wohr ze jruß.",
index ef0f3f7..ac4106f 100644 (file)
        "rows": "Righe:",
        "columns": "Culonne:",
        "searchresultshead": "Truova",
-       "stub-threshold": "Valore minimo p' 'e <a href=\"#\" class=\"stub\">cullegamiente a 'e stub</a>, 'n byte:",
+       "stub-threshold": "Valore lemmeto p' 'o furmato d' 'o cullegamento stub ($1):",
        "stub-threshold-sample-link": "mostra",
        "stub-threshold-disabled": "Stutato",
        "recentchangesdays": "Nummero 'e juorne a mmustà dint'a l'urdeme cagnamiente:",
        "booksources-text": "Ccà abbascio ce sta na lista 'e cullegamiente a l'ati site ca venneno libbre nuove e viecchie, ca putessero pure avé cchiù nfurmaziune ncopp' 'e libbre ca jate ascianno:",
        "booksources-invalid-isbn": "L'ISBN c'avete miso nun pare bbuono; cuntrolla si ce sta cocch'errore quanno stavate cupianno stu nummero d' 'a fonte origginale.",
        "specialloguserlabel": "Mplementatore:",
-       "speciallogtitlelabel": "Destinazione (titolo o utente):",
+       "speciallogtitlelabel": "Destinazione (titolo o {{ns:user}}:cunto utente pe' ll'utente):",
        "log": "Logs",
        "all-logs-page": "Tutte l'archivie pubbleche",
        "alllogstext": "Visualizzazione mmescata 'e tutte 'e riggistre a disposizione ncopp'a {{SITENAME}}.\nPutite restringere 'a vista a sicondo 'o tipo 'e riggistro, 'o nomme utente (sensibbele a 'e maiuscole), o 'e paggene coinvolte (pure chiste songo sensibbele a 'e maiuscole).",
        "log-description-pagelang": "Chest'è nu riggistro 'e cagnamiente 'e lengua d' 'e paggene.",
        "logentry-pagelang-pagelang": "$1 {{GENDER:$2|ave cagnato}} 'a lengua d' 'a paggena $3 'a $4 a $5.",
        "default-skin-not-found": "Oops! 'A skin predefinta ' 'o wiki vuosto, definita 'n <code dir=\"ltr\">$wgDefaultSkin</code> comme <code>$1</code>, nun se tròva.\n\n'A installazione pare ca tenesse {{PLURAL:$4|'a skin|'e skin}} ccà abbascio. Vedite [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_configuration Manuale: configurazione skin] pe' n'avè cchiù nfurmaziune ncopp' 'a manera {{PLURAL:$4|'e ll'abbià}} o scegliere chilla predefinita.\n\n$2\n\n; Si avite installato MediaWiki mò mò:\n: Probabbilmente l'avite installato 'a git, o direttamente 'a 'o codece sorgente ausanno cocch'atu metodo. Chesto era permesso. Verite 'e installà cocche skin 'a [https://www.mediawiki.org/wiki/Category:All_skins directory ncoppa mediawiki.org], tramite:\n:* Scarrecanno 'o [https://www.mediawiki.org/wiki/Download programma 'e installazione tarball], ca venesse fornito ch' 'e diverze skin ed estenziune. Putite fare copia-azzecca d' 'a directory <code dir=\"ltr\">skins/</code>.\n:* Scarrecanne 'e tarballs individuale 'e skin 'a [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:SkinDistributor mediawiki.org].\n:* [https://www.mediawiki.org/wiki/Download_from_Git#Using_Git_to_download_MediaWiki_skins Ausanno Git pe' scarrecà skin].\n: Facenno accussì nun se mmescasse 'o repository git vuosto si site sviluppatore MediaWiki.\n\n; Si avite MediaWiki agghiurnato MediaWiki mò mò:\n: MediaWiki 1.24 e verziune appriesso nun abbìa automatecamente 'e skin installate (vedite [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery Manuale: rilevamento automateco skin]). Putite copià {{PLURAL:$5|'a linea|'e linee}} ccà abbascio dint' 'o <code>LocalSettings.php</code> pe' putè appiccià {{PLURAL:$5|'o|tutt' 'e}} {{PLURAL:$5|skin}} installate mò mò:\n\n<pre dir=\"ltr\">$3</pre>\n\n; Si avite cagnato mò mò <code>LocalSettings.php</code>:\n: Cuntrullate 'e nomme d' 'e skin n'ata vota pe' ve sparagnà cocch'errore 'e battitura.",
-       "default-skin-not-found-no-skins": "Oops! 'A skin predefinita p' 'o wiki vuosto, definita 'n <code dir=\"ltr\">$wgDefaultSkin</code> comme <code>$1</code>, nun se tròva.\n\nNun avite installato nisciuno skin.\n\n; Si avite installato MediaWiki mò mò:\n: Probabbilmente l'avite installato 'a git, o direttamente 'a 'o codece sorgente ausanno cocch'atu metodo. Chesto era permesso. Verite 'e installà cocche skin 'a [https://www.mediawiki.org/wiki/Category:All_skins directory ncoppa mediawiki.org], tramite:\n:* Scarrecanne 'e tarballs individuale 'e skin 'a [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:SkinDistributor mediawiki.org].\n:* [https://www.mediawiki.org/wiki/Download_from_Git#Using_Git_to_download_MediaWiki_skins Using Git to download skins].\n\n: Facenno accussì nun se mmescasse 'o repository git vuosto si site sviluppatore MediaWiki. Vedite [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery Manuale: rilevamento automateco skin]) pe n'avè nfurmaziune ncopp' 'a maniera d'appiccià e scegliere chella predefinita.",
+       "default-skin-not-found-no-skins": "oops! 'O skin predefinito p' 'a wiki vuosta, definito int'a <code>$wgDefaultSkin</code> comm'a <code>$1</code>, nun è a disposizione.\n\nVuje nun tenite nisciuno skin installato.\n\n; Si avite installato o agghiurnato MediaWiki mo' mo':\n: È possibbele ca l'avite installato 'a git, o direttamente d' 'o codece sorgente ausanno n'atu metodo. Chesto s'aspettava. Mediawiki 1.24 o cchiù nuova nun include nisciuno skin dint' 'o repositorio prencepale. Tentate 'e installà cocche skin 'a [https://www.mediawiki.org/wiki/Category:All_skins sta cartella 'e mediawiki.org], facenno:\n:* Scarreca 'e [https://www.mediawiki.org/wiki/Download tarball installer], ca venesse cu nu cuofeno 'e skin e estensiune. Vuje putite cupià e azzeccà 'a cartella <code>skins/</code> 'a chiste.\n:* Scarrecanno tarball 'e skin individuale 'a [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:SkinDistributor mediawiki.org].\n:* [https://www.mediawiki.org/wiki/Download_from_Git#Using_Git_to_download_MediaWiki_skins Using Git to download skins].\n: Doing this should not interfere with your git repository if you're a MediaWiki developer. See [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_configuration Manual: Skin configuration] for information how to enable skins and choose the default.",
        "default-skin-not-found-row-enabled": "* <code>$1</code> / $2 (funzione appicciata)",
        "default-skin-not-found-row-disabled": "* <code>$1</code> / $2 ('''funzione stutata''')",
        "mediastatistics": "Statistiche d' 'e media",
index 4438a4f..d0d78a1 100644 (file)
        "showpreview": "Bewerking ter controle bekijken",
        "showdiff": "Wijzigingen bekijken",
        "blankarticle": "<strong>Waarschuwing:</strong> de pagina die u wilt aanmaken is leeg.\nAls u opnieuw op \"{{int:savearticle}}\" klikt, wordt de pagina aangemaakt zonder enige inhoud.",
-       "anoneditwarning": "<strong>Waarschuwing:</strong> u bent niet aangemeld.\nUw IP-adres wordt opgeslagen als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u <strong>[$1 aanmeldt]</strong> of <strong>[$2 een gebruiker aanmaakt]</strong verschijnen uw bewerkingen onder uw gebruikersnaam, naast andere voordelen.",
+       "anoneditwarning": "<strong>Waarschuwing:</strong> u bent niet aangemeld.\nUw IP-adres wordt opgeslagen als u wijzigingen op deze pagina maakt. Wanneer u <strong>[$1 aanmeldt]</strong> of <strong>[$2 een gebruiker aanmaakt]</strong> verschijnen uw bewerkingen onder uw gebruikersnaam, naast andere voordelen.",
        "anonpreviewwarning": "''U bent niet aangemeld.''\n''Door uw bewerking op te slaan wordt uw IP-adres opgeslagen in de paginageschiedenis.''",
        "missingsummary": "'''Let op:''' u hebt geen bewerkingssamenvatting opgegeven.\nAls u nogmaals op \"{{int:savearticle}}\" klikt wordt de bewerking zonder samenvatting opgeslagen.",
        "selfredirect": "<strong>Waarschuwing:</strong>U heeft een doorverwijzing gemaakt naar dezelfde pagina. Mogelijk heeft u de verkeerde bestemming voor de doorverwijzing gebruikt, of bewerkt u de verkeerde pagina. Door alsnog op \"{{int:savearticle}}\" te klikken word de doorverwijzing alsnog aangemaakt.",
index 044857d..57207b5 100644 (file)
@@ -7,8 +7,15 @@
                        "Mashoi7"
                ]
        },
+       "tog-watchcreations": "Ližiä minun luajitut sivut da ližätyt failat minun valvonduluvetteloh",
+       "tog-watchdefault": "Ližiä minun kohendetut sivut da failat minun valvonduluvetteloh",
+       "tog-watchmoves": "Ližiä minun siirretyt sivut da failat minun valvonduluvetteloh",
+       "tog-watchdeletion": "Ližiä minun iäreotetut sivut da failat minun valvonduluvetteloh",
+       "tog-oldsig": "Nygöine allekirjutus:",
        "underline-always": "Ainos",
        "underline-never": "Nikonzu",
+       "editfont-sansserif": "Sans-serif -fontu",
+       "editfont-serif": "Serif-fontu",
        "sunday": "Pyhäpäivy",
        "monday": "Enzimäinargi",
        "tuesday": "Toinargi",
@@ -90,6 +97,7 @@
        "mytalk": "Pagin",
        "navigation": "Navigatsii",
        "and": "&#32;da",
+       "qbfind": "Eči",
        "qbbrowse": "Livua",
        "qbedit": "Korjata",
        "qbpageoptions": "Tämä sivu",
        "unprotect": "Vaihta suojavustu",
        "unprotectthispage": "Vaihta tämän sivun suojavustu",
        "newpage": "Uuzi sivu",
+       "talkpage": "Pagize täh sivuh näh",
        "talkpagelinktext": "Pagin",
        "specialpage": "Erikoine sivu",
        "personaltools": "Omat instrumentat",
        "projectpage": "Ozuta projektusivu",
        "imagepage": "Ozuta failusivu",
        "mediawikipage": "Ozuta viestisivu",
+       "templatepage": "Ozuta šablonsivu",
        "viewhelppage": "Ozuta ohjavosivu",
        "categorypage": "Ozuta kategouriisivu",
+       "viewtalkpage": "Ozuta paginsivu",
        "otherlanguages": "Toizil kielil",
        "redirectedfrom": "(siirretty $1:späi)",
+       "redirectpagesub": "uvvellehohjavussivu",
        "redirectto": "Uvvellehohjuau sivuh:",
-       "lastmodifiedat": "Tämän sivun jälgimäine muutos on $1 luajittu, $2 aigah.",
+       "lastmodifiedat": "Tädä sivuu on muutettu jälgimäizen kerran $1, $2 aigah.",
+       "protectedpage": "Suojattu sivu",
        "jumpto": "Siirry",
        "jumptonavigation": "navigatsii",
        "jumptosearch": "eči",
        "privacy": "Luottamuksen periuateh",
        "privacypage": "Project:Luottamuksen periuateh",
        "retrievedfrom": "Lähteh - \"$1\"",
-       "youhavenewmessages": "Sinule on $1 ($2).",
+       "youhavenewmessages": "{{PLURAL:$3|Sinule on}} $1 ($2).",
+       "youhavenewmessagesfromusers": "{{PLURAL:$4|Sinule on}} $1 {{PLURAL:$3|toizel käyttäjälpäi|$3 käyttäjältä}} ($2).",
+       "youhavenewmessagesmanyusers": "Sinule on $1 uuzii viestilöi monil käyttäjilpäi ($2).",
+       "newmessageslinkplural": "{{PLURAL:$1|uuzi viesti|999=uuzii viestilöi}}",
+       "newmessagesdifflinkplural": "{{PLURAL:$1|jälgimäine muutos|jälgimästy muutostu}}",
        "youhavenewmessagesmulti": "Sinul on uuzii viestilöi sivuloil $1",
        "editsection": "Korjua",
        "editold": "korjua",
        "internalerror_info": "Syväindölline haireh: $1",
        "filecopyerror": "Failua \"$1\" ei voitu kopiruija failakse \"$2\".",
        "filedeleteerror": "Failua \"$1\" ei voitu ottua iäre.",
+       "filenotfound": "Failua \"$1\" ei lövvetty.",
+       "cannotdelete-title": "Ei voi ottua iäre sivuu \"$1\"",
        "badtitle": "Paha rubriekku",
        "badtitletext": "Kyzelyn rubriekku oli pädemätöi, tyhjy, libo viärin linkitetty kielienväline libo wikienväline rubriekku. \nSit voibi olla yksi libo enämbi merkii, kudamua ei voi käyttiä rubriekas.",
        "viewsource": "Kačo",
        "yourdomainname": "Sinun domain:",
        "password-change-forbidden": "Et voi vaihtua peittosanoi täs wikis.",
        "login": "Kirjuttai",
+       "nav-login-createaccount": "Kirjuttai libo registriiruiččei",
+       "userlogin": "Kirjuttai libo registriiruiččei",
        "userloginnocreate": "Kirjuttai",
        "logout": "Kirjuttai ullos",
        "userlogout": "Kirjuttai ullos",
        "nologin": "Ei ole tilii? $1",
        "nologinlink": "Luaji tili",
        "createaccount": "Registriiruiččei",
+       "gotaccount": "Ollou sinul jo tunnus? $1",
        "gotaccountlink": "Kirjuttai",
+       "userlogin-resetlink": "Unohtitgo sinun käyttäinimen/peittosanan?",
        "userlogin-resetpassword-link": "Unohtitgo sinun peittosanan?",
        "userlogin-helplink2": "Abuu ku kirjuttuakseh",
+       "userlogin-loggedin": "Olet jo kirjutannuhes nimel {{GENDER:$1|$1}}.\nKäytä al olijua ankiettua ku kirjuttuakseh eri käyttäjänny.",
        "userlogin-createanother": "Luaji toine tili",
        "createacct-emailrequired": "Sähköpoštuadressu",
        "createacct-emailoptional": "Sähköpoštuadressu (ei vältämätöi)",
        "createacct-email-ph": "Kirjuta sinun sähköpoštuadressu",
        "createacct-another-email-ph": "Kirjuta sinun sähköpoštuadressu",
        "createacct-realname": "Tovelline nimi (omatahtoine tiedo)",
+       "createacct-reason-ph": "Mindäh olet luadimas tostu käyttäitilii",
        "createacct-captcha": "Turvallizusvarmistus",
        "createacct-imgcaptcha-ph": "Kirjuta ylähän olii tekstu",
        "createacct-submit": "Luaji tili",
        "createacct-benefit-body1": "{{PLURAL:$1|kohennus|kohendustu}}",
        "createacct-benefit-body2": "{{PLURAL:$1|sivu|sivuu}}",
        "createacct-benefit-body3": "{{PLURAL:$1|Jälgimäime käyttäi|Jälgimäzet käyttäjät}}",
+       "badretype": "Sinun kirjutetut peittosanat ei oldu yhtenjyttymät.",
        "mailmypassword": "Azeta peittosana uvvelleh",
        "mailerror": "Haireh työndäjes sähköpoštua: $1",
        "accountcreated": "Tili luajittu",
        "watchthis": "Tarkaile tädä sivuu",
        "savearticle": "Tallenda sivu",
        "preview": "Ezikačo",
-       "showpreview": "Ozuta ielline",
+       "showpreview": "Ezikaččo",
        "showdiff": "Luajitut korjavukset",
        "anoneditwarning": "<strong>Varaitus:</strong> Et ole kirjutannuhes. Luadinet muutoksii syväindölöih, sinun Ip-adressu tulou nägövih kaikile. Ku <strong>[$1 kirjutannuttos]</strong> libo <strong>[$2 registriiruičettos]</strong>, sinun syväindömuutokset nävytäh sinun käyttäinimel, toizien eduloin ližäkse.",
        "blockedtitle": "Käyttäi on estetty",
        "noarticletext": "Täl sivul ei ole juuri nygöi tekstua.\nVoit [[Special:Search/{{PAGENAME}}|eččie sivun nimel]] toizis sivuloispäi,\n<span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} eččie sidä koskijua logua],\nlibo [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} korjata tädä sivuu]</span>.",
        "noarticletext-nopermission": "Täl sivul ei ole tekstua.\nVoit [[Special:Search/{{PAGENAME}}|eččie sivun nimel]] toizis sivuloispäi, libo <span class=\"plainlinks\">[{{fullurl:{{#Special:Log}}|page={{FULLPAGENAMEE}}}} eččie sivuu koskijua logua]</span>, ga sinul ei ole oigevuksii luadie tädä sivuu.",
        "updated": "(Päivitetty)",
-       "editing": "Edituiččou $1",
+       "editing": "Edituijah sivuu $1",
        "creating": "Luajitah sivuu \"$1\"",
        "editingsection": "Korjuandu $1 (alalugu)",
        "yourtext": "Sinun tekstu",
        "rcshowhidemine-show": "Ozuta",
        "rcshowhidemine-hide": "Peitä",
        "rclinks": "Ozuta jälgimäzet $1 muutostu jälgimäzen $2 päivän aijannu<br />$3",
-       "diff": "erilaine",
+       "diff": "erot",
        "hist": "Histourii",
        "hide": "Peitä",
        "show": "Ozuta",