Localisation updates from https://translatewiki.net.
[lhc/web/wiklou.git] / languages / i18n / te.json
index 9a6b4ec..1eeecb7 100644 (file)
        "badtitle": "తప్పు శీర్షిక",
        "badtitletext": "మీరు కోరిన పేజీ యొక్క పేరు చెల్లనిది, ఖాళీగా ఉంది, లేదా తప్పు లింకుతో కూడిన అంతర్వికీ లేదా అంతర-భాషా శీర్షిక అయివుండాలి.\nశీర్షికలలో ఉపయోగించకూడని అక్షరాలు దానిలో ఉండివుండొచ్చు.",
        "title-invalid-empty": "కోరబడిన పేజీ శీర్షిక ఖాళీగా ఉంది లేదా కేవలం పేరుబరి పేరు కలిగి ఉంది.",
-       "title-invalid-utf8": "à°\95à±\8bరబడిన à°ªà±\87à°\9cà±\80 à°¶à±\80à°°à±\8dà°·à°¿à°\95à°²à±\8b à°\9aà±\86à°²à±\8dలని UTF-8 à°\85à°\95à±\8dషరాలà±\81à°¨à±\8dనాయి.",
+       "title-invalid-utf8": "కోరిన పేజీ శీర్షికలో చెల్లని UTF-8 అక్షరాలున్నాయి.",
        "title-invalid-interwiki": "మీరడిగిన పేజీ శీర్షికలో అంతర వికీ లంకె ఉంది, కానీ అది నిషిద్ధం.",
        "title-invalid-talk-namespace": "మీరడిగిన పేజీ శీర్షిక అసలు సృష్టించే వీలే లేని చర్చా పేజీకి చెందినది.",
        "title-invalid-characters": "కోరబడిన పేజీ శీర్షికలో చెల్లని అక్షరాలున్నాయి : \"$1\".",