Equialization of Serbian Latin translations with Serbian Cyrillic translations
[lhc/web/wiklou.git] / includes / installer / i18n / sr-el.json
index e897a81..3415608 100644 (file)
@@ -22,8 +22,8 @@
        "config-no-session": "Vaši podaci o sesiji su izgubljeni!\nProverite datoteku php.ini i uverite se da je parametar <code>session.save_path</code> postavljen na odgovarajući direktorijum.",
        "config-your-language": "Vaš jezik:",
        "config-your-language-help": "Izaberite jezik koji želite da koristite tokom procesa instalacije.",
-       "config-wiki-language": "Wiki jezik:",
-       "config-wiki-language-help": "Izaberite jezik na kom će wiki biti pretežno napisan.",
+       "config-wiki-language": "Viki jezik:",
+       "config-wiki-language-help": "Izaberite jezik na kom će viki biti pretežno napisan.",
        "config-back": "← Nazad",
        "config-continue": "Nastavi →",
        "config-page-language": "Jezik",
        "config-page-releasenotes": "Napomene o izdanju",
        "config-page-copying": "Kopiranje",
        "config-page-upgradedoc": "Nadogradnja",
-       "config-page-existingwiki": "Postojeći wiki",
+       "config-page-existingwiki": "Postojeći viki",
        "config-help-restart": "Želite li da obrišete sve sačuvane podatke koje ste uneli i ponovo pokrenete proces instalacije?",
        "config-restart": "Da, pokreni ponovo",
-       "config-welcome": "=== Provera okruženja ===\nSada će se izvršiti osnovna provera kako bi se utvrdilo da li je ovo okruženje pogodno za MediaWiki instalaciju.\nNe zaboravite da uključite ove informacije ako tražite podršku kako završiti instalaciju.",
-       "config-sidebar": "* [https://www.mediawiki.org MediaWiki početna]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Contents Vodič za administratore]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ ČPP]\n----\n* <doclink href=Readme>Pročitaj me</doclink>\n* <doclink href=ReleaseNotes>Napomene o izdanju</doclink>\n* <doclink href=Copying>Kopiranje</doclink>\n* <doclink href=UpgradeDoc>Nadogradnja</doclink>",
+       "config-welcome": "=== Provera okruženja ===\nSada će se izvršiti osnovna provera kako bi se utvrdilo da li je ovo okruženje pogodno za instalaciju MediaWiki-ja.\nNe zaboravite da uključite ove informacije ako tražite podršku kako završiti instalaciju.",
+       "config-sidebar": "* [https://www.mediawiki.org Početna strana MediaWiki-ja]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Contents Vodič za administratore]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ ČPP]\n----\n* <doclink href=Readme>Pročitaj me</doclink>\n* <doclink href=ReleaseNotes>Napomene o izdanju</doclink>\n* <doclink href=Copying>Kopiranje</doclink>\n* <doclink href=UpgradeDoc>Nadogradnja</doclink>",
        "config-env-good": "Okruženje je provereno.\nMožete da instalirate MediaWiki.",
        "config-env-bad": "Okruženje je provereno.\nNe možete da instalirate MediaWiki.",
        "config-env-php": "PHP $1 je instaliran.",
@@ -76,9 +76,9 @@
        "config-db-type": "Tip baze podataka:",
        "config-db-host": "Host baze podataka",
        "config-db-host-oracle": "TNS baze podataka:",
-       "config-db-wiki-settings": "Identifikuj ovaj wiki",
+       "config-db-wiki-settings": "Identifikuj ovaj viki",
        "config-db-name": "Ime baze podataka (bez crtica):",
-       "config-db-name-help": "Odaberite ime koje identifikuje vaš wiki.\nOno ne treba da sadrži razmake.\n\nAko koristite deljeni veb-hosting, vaš dobavljač usluge hostinga će vam dati određeno ime baze podataka za korišćenje ili će vas pustiti da pravite baze podataka putem kontrolne table.",
+       "config-db-name-help": "Odaberite ime koje identifikuje vaš viki.\nOno ne treba da sadrži razmake.\n\nAko koristite deljeni veb-hosting, vaš dobavljač usluge hostinga će vam dati određeno ime baze podataka za korišćenje ili će vas pustiti da pravite baze podataka putem kontrolne table.",
        "config-db-name-oracle": "Šema baze podataka:",
        "config-db-install-account": "Korisnički nalog za instalaciju",
        "config-db-username": "Korisničko ime baze podataka:",
        "config-header-sqlite": "Podešavanja SQLite-a",
        "config-header-oracle": "Podešavanja Oracle-a",
        "config-header-mssql": "Podešavanja Microsoft SQL Server-a",
-       "config-invalid-db-type": "Nevažeći tip baze podataka.",
+       "config-invalid-db-type": "Tip baze podataka nije važeći.",
        "config-missing-db-name": "Morate da unesete vrednost za „{{int:config-db-name}}”.",
        "config-missing-db-host": "Morate da unesete vrednost za „{{int:config-db-host}}”.",
        "config-missing-db-server-oracle": "Morate da unesete vrednost za „{{int:config-db-host-oracle}}”.",
-       "config-invalid-db-server-oracle": "Nevažeća TNS baza podataka „$1”.\nKoristite ili „TNS Name” ili nisku „Easy Connect”.\n([http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e10836/naming.htm Oracle metodi imenovanja]).",
-       "config-invalid-db-name": "Nevažeće ime baze podataka „$1”.\nKoristite samo ASCII slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i podvlake (_).",
-       "config-invalid-db-prefix": "Nevažeći prefiks baze podataka „$1”.\nKoristite samo ASCII slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9), podvlake (_) i crtice (-).",
+       "config-invalid-db-server-oracle": "TNS baza podataka „$1” nije važeća.\nKoristite ili „TNS Name” ili nisku „Easy Connect”.\n([http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/network.112/e10836/naming.htm Oracle metodi imenovanja]).",
+       "config-invalid-db-name": "Ime baze podataka „$1” nije važeće.\nKoristite samo ASCII slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i podvlake (_).",
+       "config-invalid-db-prefix": "Prefiks baze podataka „$1” nije važeći.\nKoristite samo ASCII slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9), podvlake (_) i crtice (-).",
        "config-connection-error": "$1.\n\nProverite host, korisničko ime i lozinku, pa pokušajte ponovo.",
-       "config-invalid-schema": "Nevažeća šema za MediaWiki „$1”.\nKoristite samo ASCII slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i podvlake (_).",
+       "config-invalid-schema": "Šema za MediaWiki „$1” nije važeća.\nKoristite samo ASCII slova (a-z, A-Z), brojeve (0-9) i podvlake (_).",
        "config-db-sys-create-oracle": "Instalacioni program podržava samo korišćenje SYSDBA naloga za otvaranje novog.",
        "config-db-sys-user-exists-oracle": "Korisnički nalog „$1” već postoji. SYSDBA se samo može koristiti za otvaranje novog naloga!",
        "config-postgres-old": "Neophodan je PostgreSQL $1 ili noviji. Vi imate $2.",
        "config-mssql-old": "Neophodan je Microsoft SQL Server $1 ili noviji. Vi imate $2.",
-       "config-sqlite-name-help": "Odaberite ime koje identifikuje vaš wiki.\nNe koristite razmake ili crtice.\nOvo će se koristiti za ime datoteke SQLite podataka.",
+       "config-sqlite-name-help": "Odaberite ime koje identifikuje vaš viki.\nNe koristite razmake ili crtice.\nOvo će se koristiti za ime datoteke SQLite podataka.",
        "config-sqlite-mkdir-error": "Greška pri pravljenju direktorijuma sa podacima „$1”.\nProverite lokaciju, pa pokušajte ponovo.",
        "config-sqlite-dir-unwritable": "Nije moguće upisati u direktorijum „$1”.\nPromenite mu dozvole, tako da veb-server može da upisuje u njemu, pa pokušajte ponovo.",
        "config-sqlite-connection-error": "$1.\n\nProverite direktorijum sa podacima i ime baze podataka ispod, pa pokušajte ponovo.",
        "config-sqlite-fts3-downgrade": "PHP-u nedostaje FTS3 podrška, poništavanje nadogradnje tabela.",
        "config-can-upgrade": "Postoje MediaWiki tabele u ovoj bazi podataka.\nDa biste ih nadogradili na MediaWiki $1, kliknite na <strong>Nastavi</strong>.",
        "config-upgrade-error": "Došlo je do greške pri nadogradnji MediaWiki tabela u bazi podataka.\n\nZa više informacija, pogledajte evidenciju iznad, da biste pokušali ponovo, kliknite na <strong>Nastavi</strong>.",
-       "config-upgrade-done": "Nadogradnja je završena.\n\nSada možete da [$1 počnete da koristite svoj wiki].\n\nAko želite da ponovo generišete datoteku <code>LocalSettings.php</code>, kliknite na dugme ispod.\nOvo se <strong>ne preporučuje</strong> osim ako imate probleme sa wiki-jem.",
-       "config-upgrade-done-no-regenerate": "Nadogradnja je završena.\n\nSada možete da [$1 počnete da koristite svoj wiki].",
+       "config-upgrade-done": "Nadogradnja je završena.\n\nSada možete da [$1 počnete da koristite svoj viki].\n\nAko želite da ponovo generišete datoteku <code>LocalSettings.php</code>, kliknite na dugme ispod.\nOvo se <strong>ne preporučuje</strong> osim ako imate probleme sa vikijem.",
+       "config-upgrade-done-no-regenerate": "Nadogradnja je završena.\n\nSada možete da [$1 počnete da koristite svoj viki].",
        "config-regenerate": "Regeneriši LocalSettings.php →",
        "config-show-table-status": "Upit <code>SHOW TABLE STATUS</code> nije uspeo!",
        "config-unknown-collation": "<strong>Upozorenje:</strong> Baza podataka koristi neprepoznata pravila poređenja.",
        "config-db-web-account": "Nalog baze podataka za veb-pristup",
-       "config-db-web-help": "Izaberite korisnički ime i lozinku koju će veb-server koristiti za povezivanje sa serverom baze podataka, tokom svakodnevnog rada na wiki-ju.",
+       "config-db-web-help": "Izaberite korisnički ime i lozinku koju će veb-server koristiti za povezivanje sa serverom baze podataka, tokom svakodnevnog rada na vikiju.",
        "config-db-web-account-same": "Koristi isti nalog kao i za instalaciju",
        "config-db-web-create": "Otvori nalog ako već ne postoji.",
        "config-db-web-no-create-privs": "Nalog koji ste naveli za instalaciju nema dovoljne privilegije da otvori nalog.\nNalog koji ovde navedete već mora da postoji.",
        "config-mssql-auth": "Tip potvrde identiteta:",
        "config-mssql-sqlauth": "SQL Server potvrda identiteta",
        "config-mssql-windowsauth": "Windows potvrda identiteta",
-       "config-site-name": "Ime wiki-ja:",
+       "config-site-name": "Ime vikija:",
        "config-site-name-help": "Ovo će se pojaviti u naslovnoj traci pregledača i na raznim drugim mestima.",
-       "config-site-name-blank": "Unesite ime sajta.",
+       "config-site-name-blank": "Unesite ime lokacije.",
        "config-project-namespace": "Imenski prostor projekta:",
        "config-ns-generic": "Projekat",
-       "config-ns-site-name": "Isti kao wiki ime: $1",
+       "config-ns-site-name": "Isti kao viki ime: $1",
        "config-ns-other": "Drugo (navedite)",
        "config-ns-other-default": "MyWiki",
        "config-ns-invalid": "Navedeni imenski prostor „<nowiki>$1</nowiki>” nije važeći.\nNavedite drugi imenski prostor projekta.",
        "config-admin-name": "Vaše korisničko ime:",
        "config-admin-password": "Lozinka:",
        "config-admin-password-confirm": "Ponovite lozinku:",
-       "config-admin-help": "Ovde unesite željeno korisničko ime; na primer, „Aleksandar Živković”.\nOvo ime ćete koristiti za prijavu na wiki.",
+       "config-admin-help": "Ovde unesite željeno korisničko ime; na primer, „Aleksandar Živković”.\nOvo ime ćete koristiti za prijavu na viki.",
        "config-admin-name-blank": "Unesite korisničko ime administratora.",
        "config-admin-name-invalid": "Navedeno korisničko ime „<nowiki>$1</nowiki>” nije važeće.\nNavedite drugo.",
        "config-admin-password-blank": "Unesite lozinku za nalog administratora.",
        "config-subscribe": "Pretplatite se na [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce release announcements dopisnu listu].",
        "config-subscribe-noemail": "Pokušali ste da se pretplatite na dopisnu listu za objave o novim izdanjima bez pružanja adrese e-pošte.\nPružite adresu e-pošte ako želite da se pretplatite na nju.",
        "config-pingback": "Deli podatke o ovoj instalaciji sa MediaWiki programerima.",
-       "config-almost-done": "Skoro ste gotovi!\nSada možete preskočiti preostalu konfiguraciju i odmah instalirati wiki.",
+       "config-almost-done": "Skoro ste gotovi!\nSada možete preskočiti preostalu konfiguraciju i odmah instalirati viki.",
        "config-optional-continue": "Postavi mi još pitanja.",
-       "config-optional-skip": "Već mi je dosadno, samo instaliraj wiki.",
+       "config-optional-skip": "Već mi je dosadno, samo instaliraj viki.",
        "config-profile": "Profil korisničkih grupa:",
-       "config-profile-wiki": "Otvoren wiki",
+       "config-profile-wiki": "Otvoren viki",
        "config-profile-no-anon": "Neophodno je otvoriti nalog",
        "config-profile-fishbowl": "Samo ovlašćeni urednici",
-       "config-profile-private": "Privatan wiki",
-       "config-profile-help": "Wiki-ji najbolje funkcionišu kada dozvoljavate što više korisnika da uređuju kako je to moguće.\nU MediaWiki-ju, lako je pregledati nedavne promene i vratiti svaku štetu koju počine naivni ili zlonamerni korisnici.\n\nMeđutim, mnogi su pronašli MediaWiki da je koristan u širokoj raznolikosti uloga, a ponekad nije lako uveriti se u sve prednosti načina wiki-ja.\nTako da imate izbor.\n\nModel <strong>{{int:config-profile-wiki}}</strong> dozvoljava svima da uređuju, bez prijavljivanja.\nWiki-ji sa <strong>{{int:config-profile-no-anon}}</strong> pružaju dodatnu odgovornost, ali može sprečiti slučajne doprinose.\n\n<strong>{{int:config-profile-fishbowl}}</strong> scenario dozvoljava odobrenim korisnicima da uređuju, ali svi mogu videti stranice, uključujući istoriju.\n<strong>{{int:config-profile-private}}</strong> samo dozvoljava odobrenim korisnicima da vide stranice, sa istom grupom dozvoljenom da uređuje.\n\nSložene konfiguracije korisničkih prava su dostupne nakon instalacije, pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:User_rights odgovarajući ručni unos].",
+       "config-profile-private": "Privatan viki",
+       "config-profile-help": "Vikiji najbolje funkcionišu kada dozvoljavate što više korisnika da uređuju kako je to moguće.\nU MediaWiki-ju, lako je pregledati nedavne promene i vratiti svaku štetu koju počine naivni ili zlonamerni korisnici.\n\nMeđutim, mnogi su pronašli MediaWiki da je koristan u širokoj raznolikosti uloga, a ponekad nije lako uveriti se u sve prednosti načina vikija.\nTako da imate izbor.\n\nModel <strong>{{int:config-profile-wiki}}</strong> dozvoljava svima da uređuju, bez prijavljivanja.\nVikiji sa <strong>{{int:config-profile-no-anon}}</strong> pružaju dodatnu odgovornost, ali može sprečiti slučajne doprinose.\n\n<strong>{{int:config-profile-fishbowl}}</strong> scenario dozvoljava odobrenim korisnicima da uređuju, ali svi mogu videti stranice, uključujući istoriju.\n<strong>{{int:config-profile-private}}</strong> samo dozvoljava odobrenim korisnicima da vide stranice, sa istom grupom dozvoljenom da uređuje.\n\nSložene konfiguracije korisničkih prava su dostupne nakon instalacije, pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:User_rights odgovarajući ručni unos].",
        "config-license": "Autorska prava i licenca:",
        "config-license-none": "Bez podnožja za licencu",
        "config-license-cc-by-sa": "Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima",
        "config-cc-not-chosen": "Odaberite koju Creative Commons licencu želite i kliknite na „nastavi”.",
        "config-advanced-settings": "Napredna konfiguracija",
        "config-cache-options": "Podešavanja za keširanje objekta:",
-       "config-cache-none": "Nema keširanja (funkcionalnost nije uklonjena, ali brzina može uticati na veće wiki sajtove)",
+       "config-cache-none": "Nema keširanja (funkcionalnost nije uklonjena, ali brzina može uticati na veće viki lokacije)",
        "config-cache-accel": "Keširanje PHP objekta (APC, APCu or WinCache)",
        "config-cache-memcached": "Koristi Memcached (zahteva dodatno podešavanje i konfiguraciju)",
        "config-memcached-servers": "Memcached serveri:",
        "config-install-mainpage-exists": "Glavna strana već postoji, preskakanje",
        "config-install-extension-tables": "Pravljenje tabela za omogućene dodatke",
        "config-install-mainpage-failed": "Nije moguće umetnuti glavnu stranu: $1",
-       "config-install-done": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste MediaWiki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u bazu vaše wiki instalacije (isti direktorijum kao index.php). Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj wiki]</strong>.",
-       "config-install-done-path": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste MediaWiki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u <code>$4</code>. Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj wiki]</strong>.",
-       "config-install-success": "MediaWiki je uspešno instaliran. Sada možete posetiti <$1$2> da biste videli svoj wiki.\nAko imate pitanja, pogledajte našu listu često postavljanih pitanja: <https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ> ili koristite jedan od foruma za podršku koji su povezani na toj stranici.",
+       "config-install-done": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste MediaWiki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u bazu vaše viki instalacije (isti direktorijum kao index.php). Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
+       "config-install-done-path": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste MediaWiki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u <code>$4</code>. Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
+       "config-install-success": "MediaWiki je uspešno instaliran. Sada možete posetiti <$1$2> da biste videli svoj viki.\nAko imate pitanja, pogledajte našu listu često postavljanih pitanja: <https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ> ili koristite jedan od foruma za podršku koji su povezani na toj stranici.",
        "config-download-localsettings": "Preuzmi datoteku <code>LocalSettings.php</code>",
        "config-help": "pomoć",
        "config-help-tooltip": "kliknite da biste proširili",
        "config-nofile": "Nije moguće pronaći datoteku „$1”. Nije li izbrisana?",
-       "config-extension-link": "Jeste li znali da vaš wiki podržava [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Extensions dodatke]?\n\nMožete ih pregledati [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Category:Extensions_by_category po kategoriji].",
+       "config-extension-link": "Jeste li znali da vaš viki podržava [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Extensions dodatke]?\n\nMožete ih pregledati [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Category:Extensions_by_category po kategoriji].",
        "config-skins-screenshots": "„$1” (snimci ekrana: $2)",
        "config-skins-screenshot": "$1 ($2)",
        "config-extensions-requires": "$1 (zahteva $2)",
        "config-extension-not-found": "Nije moguće pronaći datoteku registracije za dodatak „$1”",
        "config-extension-dependency": "Došlo je do greške zavisnosti pri instaliranju dodatka „$1”: $2",
        "mainpagetext": "<strong>MediaWiki je instaliran.</strong>",
-       "mainpagedocfooter": "Pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike] za informacije o tome kako koristiti wiki softver.\n\n== Uvod ==\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista postavki konfiguracije]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ MediaWiki ČPP]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Dopisna lista o MediaWiki izdanjima]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Naučite kako da se borite protiv nepoželjnog sadržaja na svom wiki-ju]"
+       "mainpagedocfooter": "Pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike] za informacije o tome kako koristiti viki softver.\n\n== Uvod ==\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista postavki konfiguracije]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ MediaWiki ČPP]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Dopisna lista o MediaWiki izdanjima]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Naučite kako da se borite protiv nepoželjnog sadržaja na svom vikiju]"
 }