Equalization translations for Serbian
[lhc/web/wiklou.git] / includes / installer / i18n / sr-el.json
1 {
2 "@metadata": {
3 "authors": [
4 "Milicevic01",
5 "Сербијана",
6 "Obsuser",
7 "Zoranzoki21"
8 ]
9 },
10 "config-desc": "Instalacioni program za Medijaviki",
11 "config-title": "Instalacija Medijavikija $1",
12 "config-information": "Informacije",
13 "config-localsettings-upgrade": "Otkrivena je datoteka <code>LocalSettings.php</code>.\nKako biste nadogradili ovu instalaciju, unesite vrednost <code>$wgUpgradeKey</code> u okviru ispod.\nNaći ćete je u <code>LocalSettings.php</code>-u.",
14 "config-localsettings-cli-upgrade": "Otkrivena je datoteka <code>LocalSettings.php</code>.\nKako biste nadogradili ovu instalaciju, pokrenite <code>update.php</code>",
15 "config-localsettings-key": "Ključ za nadogradnju:",
16 "config-localsettings-badkey": "Ključ za nadogradnju koji ste naveli je pogrešan.",
17 "config-upgrade-key-missing": "Otkrivena je postojeća instalacija Medijavikija.\nKako biste nadogradili ovu instalaciju, stavite sledeći red koda na dno vaše datoteke <code>LocalSettings.php</code>.\n\n$1",
18 "config-localsettings-incomplete": "Postojeći <code>LocalSettings.php</code> izgleda nekompletno.\nPromenljiva $1 nije postavljena.\nPromenite <code>LocalSettings.php</code> tako što ćete postaviti promenljivu, pa kliknite na „{{int:Config-continue}}”.",
19 "config-session-error": "Greška pri započinjanju sesije: $1",
20 "config-session-expired": "Vaši podaci o sesiji su istekli.\nSesije su podešene da traju $1.\nNjihov rok možete povećati postavljanjem <code>session.gc_maxlifetime</code> u php.ini.\nPonovo pokrenite instalaciju.",
21 "config-no-session": "Vaši podaci o sesiji su izgubljeni!\nProverite Vaš php.ini i obezbedite da je <code>session.save_path</code> postavljen na odgovarajući direktorijum.",
22 "config-your-language": "Vaš jezik:",
23 "config-your-language-help": "Izaberite jezik koji želite da koristite tokom instalacije.",
24 "config-wiki-language": "Jezik vikija:",
25 "config-wiki-language-help": "Izaberite jezik na kom će biti sadržaj vikija.",
26 "config-back": "← Nazad",
27 "config-continue": "Nastavi →",
28 "config-page-language": "Jezik",
29 "config-page-welcome": "Dobro došli na Medijaviki!",
30 "config-page-dbconnect": "Povezivanje sa bazom podataka",
31 "config-page-upgrade": "Nadogradnja postojeće instalacije",
32 "config-page-dbsettings": "Podešavanja baze podataka",
33 "config-page-name": "Ime",
34 "config-page-options": "Opcije",
35 "config-page-install": "Instaliraj",
36 "config-page-complete": "Završeno!",
37 "config-page-restart": "Ponovno pokretanje instalacije",
38 "config-page-readme": "Pročitaj me",
39 "config-page-releasenotes": "Napomene o izdanju",
40 "config-page-copying": "Kopiranje",
41 "config-page-upgradedoc": "Nadogradnja",
42 "config-page-existingwiki": "Postojeći viki",
43 "config-help-restart": "Želite li da obrišete sve sačuvane podatke koje ste uneli i ponovo pokrenete instalaciju?",
44 "config-restart": "Da, pokreni ponovo",
45 "config-welcome": "=== Provera okruženja ===\nSada će se izvršiti osnovna provera kako bi se utvrdilo da li je ovo okruženje pogodno za instalaciju Medijavikija.\nNe zaboravite da uključite ove informacije ako tražite podršku kako završiti instalaciju.",
46 "config-sidebar": "* [https://www.mediawiki.org Početna strana Medijavikija]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents Vodič za korisnike]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Contents Vodič za administratore]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ ČPP]\n----\n* <doclink href=Readme>Pročitaj me</doclink>\n* <doclink href=ReleaseNotes>Napomene o izdanju</doclink>\n* <doclink href=Copying>Kopiranje</doclink>\n* <doclink href=UpgradeDoc>Nadogradnja</doclink>",
47 "config-env-good": "Okruženje je provereno.\nMožete instalirati Medijaviki.",
48 "config-env-bad": "Okruženje je provereno.\nNe možete instalirati Medijaviki.",
49 "config-env-php": "PHP $1 je instaliran.",
50 "config-env-hhvm": "HHVM $1 je instaliran.",
51 "config-apc": "[https://secure.php.net/apc APC] je instaliran",
52 "config-wincache": "[https://www.iis.net/downloads/microsoft/wincache-extension WinCache] je instaliran",
53 "config-no-cache-apcu": "<strong>Upozorenje:</strong> Nije moguće pronaći [https://secure.php.net/apcu APCu] ili [https://www.iis.net/downloads/microsoft/wincache-extension WinCache].\nKeširanje objekata nije omogućeno.",
54 "config-diff3-bad": "GNU diff3 nije pronađen.",
55 "config-git": "Pronađen je Git softver za kontrolu verzija: <code>$1</code>",
56 "config-git-bad": "Nije pronađen Git softver za kontrolu verzija.",
57 "config-no-scaling": "Nije moguće pronaći GD biblioteku ili ImageMagick.\nUmanjivanje slika će biti onemogućeno.",
58 "config-db-type": "Tip baze podataka:",
59 "config-db-host": "Host baze podataka",
60 "config-db-wiki-settings": "Identifikuj ovaj viki",
61 "config-db-name": "Ime baze podataka:",
62 "config-db-name-oracle": "Šema baze podataka:",
63 "config-db-install-account": "Korisnički nalog za instalaciju",
64 "config-db-username": "Korisničko ime baze podataka:",
65 "config-db-password": "Lozinka baze podataka:",
66 "config-db-prefix": "Prefiks tabele u bazi podataka:",
67 "config-db-port": "Port baze podataka:",
68 "config-db-schema": "Šema za Medijaviki:",
69 "config-type-mysql": "MariaDB, MySQL ili kompatibilan",
70 "config-type-postgres": "PostgreSQL",
71 "config-type-sqlite": "SQLite",
72 "config-type-oracle": "Oracle",
73 "config-type-mssql": "Microsoft SQL Server",
74 "config-support-info": "Medijaviki podržava sledeće sisteme baza podataka:\n\n$1\n\nAko ne vidite sistem podataka koji pokušavate da koristite na spisku ispod, onda pratite gornja uputstva da biste omogućili podršku.",
75 "config-dbsupport-mysql": "* [{{int:version-db-mariadb-url}} MariaDB] je primarna meta za Medijaviki i najbolje je podržana. Medijaviki takođe radi sa [{{int:version-db-mysql-url}} MySQL-om] i [{{int:version-db-percona-url}} Percona Server-om], koji su kompatibilni sa MariaDB-om. ([https://secure.php.net/manual/en/mysqli.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom MySQL-a])",
76 "config-dbsupport-postgres": "* [{{int:version-db-postgres-url}} PostgreSQL] je popularan sistem baza podataka otvorenog koda kao alternativa MySQL-u. ([https://secure.php.net/manual/en/pgsql.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom PostgreSQL-a])",
77 "config-dbsupport-sqlite": "* [{{int:version-db-sqlite-url}} SQLite] je lagan sistem baze podataka koji je veoma dobro podržan. ([https://secure.php.net/manual/en/pdo.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom SQLite-a], koristi PDO)",
78 "config-dbsupport-oracle": "* [{{int:version-db-oracle-url}} Oracle] je baza podataka komercijalnih preduzeća. ([https://secure.php.net/manual/en/oci8.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom OCI8-a])",
79 "config-dbsupport-mssql": "* [{{int:version-db-mssql-url}} Microsoft SQL Server] je baza podataka komercijalnih preduzeća za Vindous. ([https://secure.php.net/manual/en/sqlsrv.installation.php Kako kompajlirati PHP sa podrškom SQLSRV-a])",
80 "config-header-mysql": "Podešavanja MariaDB/MySQL-a",
81 "config-header-postgres": "Podešavanja PostgreSQL-a",
82 "config-header-sqlite": "Podešavanja SQLite-a",
83 "config-header-oracle": "Podešavanja Oracle-a",
84 "config-header-mssql": "Podešavanja Microsoft SQL Server-a",
85 "config-invalid-db-type": "Nevažeći tip baze podataka.",
86 "config-mssql-old": "Neophodan je Microsoft SQL Server $1 ili noviji. Vi imate $2.",
87 "config-sqlite-readonly": "Datoteka <code>$1</code> nije zapisiva.",
88 "config-regenerate": "Regeneriši LocalSettings.php →",
89 "config-db-web-account": "Nalog baze podataka za veb-pristup",
90 "config-db-web-account-same": "Koristi isti nalog kao i za instalaciju",
91 "config-mysql-innodb": "InnoDB (preporučeno)",
92 "config-mysql-myisam": "MyISAM",
93 "config-mssql-auth": "Tip potvrde identiteta:",
94 "config-mssql-sqlauth": "Potvrda identiteta za SQL Server",
95 "config-mssql-windowsauth": "Potvrda identiteta za Windows",
96 "config-site-name": "Ime vikija:",
97 "config-site-name-blank": "Unesite ime sajta.",
98 "config-project-namespace": "Imenski prostor projekta:",
99 "config-ns-generic": "Projekat",
100 "config-ns-site-name": "Isti kao ime vikija: $1",
101 "config-ns-other": "Drugo (navedite)",
102 "config-ns-other-default": "MyWiki",
103 "config-admin-box": "Nalog administratora",
104 "config-admin-name": "Korisničko ime:",
105 "config-admin-password": "Lozinka:",
106 "config-admin-password-confirm": "Ponovite lozinku:",
107 "config-admin-help": "Ovde unesite željeno korisničko ime; na primer, „Jovan Krstić”.\nOvo ime ćete koristiti za prijavu na viki.",
108 "config-admin-name-blank": "Unesite korisničko ime administratora.",
109 "config-admin-password-blank": "Unesite lozinku za nalog administratora.",
110 "config-admin-password-mismatch": "Lozinke koje ste uneli se ne poklapaju.",
111 "config-admin-email": "Imejl-adresa:",
112 "config-admin-error-bademail": "Uneli ste nevažeću imejl-adresu.",
113 "config-pingback": "Podeli podatke o ovoj instalaciji sa programerima Medijavikija.",
114 "config-almost-done": "Skoro ste završili!\nSada možete preskočiti preostalu konfiguraciju i odmah instalirati viki.",
115 "config-optional-continue": "Postavi mi još pitanja.",
116 "config-optional-skip": "Dosadno mi je, samo instaliraj viki.",
117 "config-profile": "Profil korisničkih grupa:",
118 "config-profile-wiki": "Otvoren viki",
119 "config-profile-no-anon": "Neophodno je otvoriti nalog",
120 "config-profile-fishbowl": "Samo ovlašćeni urednici",
121 "config-profile-private": "Privatan viki",
122 "config-profile-help": "Viki najbolje funkcioniše kada dozvoljavate što više korisnika da uređuju kako je to moguće.\nU Medijavikiju, lako je pregledati nedavne promene i vratiti svaku štetu koju počine naivni ili zlonamerni korisnici.\n\nMeđutim, mnogi su pronašli Medijaviki da je koristan u širokoj raznolikosti uloga, a ponekad nije lako uveriti se u sve prednosti načina vikija.\nTako da imate izbor.\n\nModel <strong>{{int:config-profile-wiki}}</strong> dozvoljava svima da uređuju, bez prijavljivanja.\nVikiji sa <strong>{{int:config-profile-no-anon}}</strong> pružaju dodatnu odgovornost, ali može sprečiti slučajne doprinose.\n\n<strong>{{int:config-profile-fishbowl}}</strong> scenario dozvoljava odobrenim korisnicima da uređuju, ali svi mogu videti stranice, uključujući istoriju.\n<strong>{{int:config-profile-private}}</strong> samo dozvoljava odobrenim korisnicima da vide stranice, sa istom grupom dozvoljenom da uređuje.\n\nSložene konfiguracije korisničkih prava su dostupne nakon instalacije, pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:User_rights odgovarajući ručni unos].",
123 "config-license": "Autorska prava i licenca:",
124 "config-license-none": "Bez zaglavlja sa licencom",
125 "config-license-cc-by-sa": "Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima (CC BY-SA)",
126 "config-license-cc-by": "Creative Commons Autorstvo (CC BY)",
127 "config-license-cc-by-nc-sa": "Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima (CC BY-NC-SA)",
128 "config-license-cc-0": "Creative Commons Zero (javno vlasništvo)",
129 "config-license-gfdl": "GNU-ova licenca za slobodnu dokumentaciju izdanje 1.3 ili novije",
130 "config-license-pd": "Javno vlasništvo",
131 "config-license-cc-choose": "Izaberi prilagođenu Creative Commons licencu",
132 "config-email-settings": "Podešavanja imejla",
133 "config-enable-email": "Omogući odlazni imejl",
134 "config-email-user": "Omogući korisnicima da međusobno razmenjuju imejlove",
135 "config-email-usertalk": "Omogući obaveštenje o korisničkoj stranici za razgovor",
136 "config-email-watchlist": "Omogući obaveštenja o spisku nadgledanja",
137 "config-email-auth": "Omogući potvrdu identiteta putem imejla",
138 "config-upload-settings": "Otpremanja slika i datoteka",
139 "config-upload-enable": "Omogući otpremanje datoteka",
140 "config-upload-deleted": "Direktorijum za izbrisane datoteke:",
141 "config-logo": "URL logotipa:",
142 "config-instantcommons": "Omogući Instant Commons",
143 "config-cc-again": "Izaberite ponovo…",
144 "config-cc-not-chosen": "Odaberite koju Creative Commons licencu želite i kliknite na „nastavi”.",
145 "config-advanced-settings": "Napredna konfiguracija",
146 "config-cache-options": "Podešavanja za keširanje objekta:",
147 "config-cache-none": "Nema keširanja (funkcionalnost nije uklonjena, ali brzina može uticati na veće viki sajtove)",
148 "config-cache-memcached": "Koristi Memcached (zahteva dodatno podešavanje i konfiguraciju)",
149 "config-memcached-servers": "Memcached serveri:",
150 "config-extensions": "Dodaci",
151 "config-skins": "Teme",
152 "config-skins-use-as-default": "Koristi ovu temu kao podrazumevanu",
153 "config-skins-must-enable-some": "Morate odabrati barem jednu temu za omogućavanje.",
154 "config-install-begin": "Pritiskom na „{{int:config-continue}}”, započećete instalaciju Medijavikija.\nAko želite da izvršite promene, pritisnite „{{int:config-back}}”.",
155 "config-install-step-done": "gotovo",
156 "config-install-step-failed": "nije uspelo",
157 "config-install-extensions": "Uključivanje dodataka",
158 "config-install-database": "Podešavam bazu podataka",
159 "config-install-schema": "Pravljenje šeme",
160 "config-install-pg-schema-not-exist": "Šema PostgreSQL ne postoji.",
161 "config-install-user": "Pravim korisnika baze podataka",
162 "config-install-user-alreadyexists": "Korisnik „$1” već postoji",
163 "config-install-tables": "Pravljenje tabela",
164 "config-install-interwiki": "Popunjavanje podrazumevane tabele međuvikija",
165 "config-install-stats": "Pokretanje statistika",
166 "config-install-keys": "Generisanje tajnih ključeva",
167 "config-install-sysop": "Pravljenje korisničkog naloga administratora",
168 "config-install-subscribe-fail": "Nije moguće pretplatiti se na mediawiki-announce: $1",
169 "config-install-mainpage": "Pravljenje glavne strane sa podrazumevanim sadržajem",
170 "config-install-mainpage-exists": "Glavna strana već postoji, preskakanje",
171 "config-install-mainpage-failed": "Nije moguće umetnuti glavnu stranu: $1",
172 "config-install-done": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste Medijaviki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u bazu vaše viki instalacije (isti direktorijum kao index.php). Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
173 "config-install-done-path": "<strong>Čestitamo!</strong>\nInstalirali ste Medijaviki.\n\nInstalacioni program je generisao datoteku <code>LocalSettings.php</code>.\nOna sadrži svu vašu konfiguraciju.\n\nMoraćete da je preuzmete i stavite u <code>$4</code>. Preuzimanje bi automatski trebalo početi.\n\nAko preuzimanje nije ponuđeno, ili ako ga otkažete, možete ponovo pokrenuti preuzimanje tako što ćete kliknuti na dolenavedenu vezu:\n\n$3\n\n<strong>Napomena:</strong> Ako to odmah ne uradite, ova generisana konfiguraciona datoteka neće vam biti dostupna kasnije ako izađete iz instalacije bez preuzimanja.\n\nKada je to učinjeno, možete da <strong>[$2 posetite svoj viki]</strong>.",
174 "config-install-success": "Medijaviki je uspešno instaliran. Sada možete posetiti <$1$2> da biste videli svoj viki.\nAko imate pitanja, pogledajte naš spisak često postavljanih pitanja: <https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ> ili koristite jedan od foruma za podršku koji su povezani na toj stranici.",
175 "config-download-localsettings": "Preuzmi <code>LocalSettings.php</code>",
176 "config-help": "pomoć",
177 "config-help-tooltip": "kliknite da biste proširili",
178 "config-nofile": "Nije moguće pronaći datoteku „$1”. Da nije izbrisana?",
179 "config-extension-link": "Jeste li znali da vaš viki podržava [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Extensions dodatke]?\n\nMožete ih pregledati [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Category:Extensions_by_category po kategoriji] ili pomoću [https://www.mediawiki.org/wiki/Extension_Matrix Extension Matrix-a] da biste videli potpuni spisak.",
180 "config-skins-screenshots": "„$1” (snimci ekrana: $2)",
181 "config-skins-screenshot": "$1 ($2)",
182 "config-extensions-requires": "$1 (zahteva $2)",
183 "config-screenshot": "snimak ekrana",
184 "config-extension-not-found": "Nije moguće pronaći datoteku registracije za dodatak „$1”",
185 "mainpagetext": "<strong>Medijaviki je instaliran.</strong>",
186 "mainpagedocfooter": "Pogledajte [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents korisnički vodič] za korišćenje programa.\n\n== Uvod ==\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Pomoć u vezi sa podešavanjima]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Često postavljana pitanja]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Dopisni spisak o izdanjima Medijavikija]\n* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Naučite kako da se borite protiv spama na svom vikiju]"
187 }