[DATA] +members
[burette/mobilidees.git] / data /
2015-06-03 Ludovic CHEVALIER[DATA] +members
2015-06-03 Ludovic CHEVALIER[DATA] +6713 account
2015-06-03 Ludovic CHEVALIER[DATA] ~update products
2015-06-02 Ludovic CHEVALIER[DATA] ~customize chart of account
2015-06-02 Ludovic CHEVALIER[DATA] ~update products
2015-06-02 Ludovic CHEVALIER[DATA] ~bank: +iban
2015-06-02 Ludovic CHEVALIER[DATA] +bank
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +products and products categories
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +6187 and 6586 accounts
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] ~cash journal: default account = 531100
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +stock
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +mobil'idees shop
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +point of sale
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +payment methods and point of sale journal
2015-05-21 Ludovic CHEVALIER[DATA] +base